Menu
Проект рішення Сторожинецької районної ради ХII сесія VI скликання “Про районний бюджет на 2013 рік”

Проект рішення Сторожинецької районної ради ХII сесія VI скликання “Про районний бюджет на 2013 рік”

By In Проекти документів, Публічні документи On 21.12.2012


Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 і статтею 61 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями  78, 80  Бюджетного  кодексу України, відповідно до Закону  України  „Про  Державний  бюджет на 2013 рік”

районна  рада  вирішила:

1. Затвердити на 2013 рік загальний обсяг доходів районного бюджету на суму 411450400  (чотириста одинадцять мільйонів   чотириста п’ятдесят тисяч  чотириста) гривень, у тому числі відповідно до статті 16  Закону України „Про Державний бюджет України на 2013 рік” обсяг дотації вирівнювання у сумі 220333600 (двісті двадцять мільйонів триста тридцять три тисячі  шістсот)  гривень,   субвенцій з Державного бюджету України  на  суму   165756700 (сто  шістдесят п’ять мільйонів  сімсот п’ятдесят шість тисяч   сімсот)   гривень.

Обсяг   доходів  загального  фонду   бюджету  визначити  на  суму  405965600 (чотириста п’ять мільйонів дев’ятсот шістдесят п’ять тисяч шістсот) гривень та  спеціального фонду бюджету на суму 5484800 (п’ять  мільйонів  чотириста вісімдесят чотири тисячі вісімсот) гривень  (додаток   № 1).

2. Затвердити  на 2013 рік загальний обсяг видатків районного бюджету на суму  411450400 (чотириста одинадцять мільйонів   чотириста п’ятдесят тисяч  чотириста)  гривень,  в тому числі загального фонду  у  сумі 397358500 (триста дев’яносто сім  мільйонів триста  п’ятдесят вісім тисяч  п’ятсот) гривень та спеціального фонду у  суму   14091900  (чотирнадцять мільйонів дев’яносто одна  тисяча дев’ятсот) гривень за функціональною (додаток № 2) та відомчою (додаток № 3)  структурою бюджету.

3. Установити профіцит загального фонду районного бюджету на  суму  8607100  (вісім мільйонів шістсот сім тисяч сто) гривень,  напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 6).

4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету на  суму 8607100  (вісім мільйонів шістсот сім тисяч сто) гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку  (спеціального фонду)  (додаток 6).

5. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів районного бюджету  на  суму  170000  (сто  сімдесят тисяч) гривень.

6. Установити розмір резервного фонду районного бюджету на 2013 рік у сумі  30800 (тридцять тисяч вісімсот) гривень.

7. Затвердити відомчу класифікацію видатків районного бюджету на 2013 рік (додаток № 4).

8. Затвердити перелік об’єктів (додаток № 8), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

          Формування доходної частини районного бюджету

9.Управління Державної казначейської служби України у Сторожинецькому районі вилучає по Сторожинецькому міському бюджету нормативно-розрахункові  суми перевищення доходів над видатками 4185000 (чотири мільйони сто вісімдесят п’ять тисяч) гривень згідно діючого порядку. Норматив щоденного вилучення становить 91,58 відсотка.

10.Установити, що у 2013 році господарські організації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району провадять відрахування до загального фонду районного бюджету частини прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності 2012 року та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2013 році у строки,  встановлені для сплати податку на прибуток підприємств, згідно з порядком, затвердженим  рішенням XVIII сесії  районної  ради  IV скликання від  15 квітня  2005 року  № 40-18/05  „Про встановлення розміру частки прибутку для підприємств, установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл,  селища,  міста району,  яка підлягає зарахуванню до районного бюджету”,з послідуючими змінами та доповненнями.

11. З метою дотримання збалансованості  районного бюджету не надавати підприємствам, установам і організаціям пільг зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів),  що зараховуються до районного бюджету.

12. Установити, що відповідно до рішення сесії обласної ради від 21 грудня 2012 року з державного бюджету передається  субвенція на загальну суму  165756700 (сто шістдесят п’ять мільйонів сімсот п’ятдесят шість тисяч сімсот) гривень, з них:

12.1. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам  та  тимчасової  державної  допомоги  дітям  у  сумі 151773600  (сто п’ятдесят один мільйон  сімсот сімдесят три тисячі  шістсот) гривень.

12.2. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот у сумі  4670900  (чотири мільйони шістсот сімдесят  тисяч дев’ятсот) гривень.

12.3. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у сумі 3328500  (три  мільйони   триста двадцять вісім тисяч   п’ятсот)  гривень.

12.4. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг  у тому числі компенсації втрати частини доходів, у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати(утримання будинків і споруд та при будинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян   у сумі  1102400 (один  мільйон  сто дві  тисячі    чотириста) гривень.

12.5.  Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” у сумі  1550000  (один мільйон п’ятсот п’ятдесят тисяч) гривень.

12.6. Субвенція    з   державного    бюджету   місцевим    бюджетам   на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі 3331300   (три  мільйони триста тридцять одна  тисяча  триста)  гривень.

13. Установити, що за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на  придбання  твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу пільги громадянам надаються готівкою, виходячи з розрахунку вартості однієї тонни твердого палива та одного балону скрапленого газу на домогосподарство у рік.

                    Формування видаткової частини районного бюджету

 14. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду районного бюджету на 2013 рік за економічною структурою та за видами видатків:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

нарахування на заробітну плату (код 2120);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);

забезпечення продуктами харчування (код 2230);

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

поточні трансферти населенню (код 2700);

поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620).

15. Установити, що:

15.1. Керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород,  матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ і організацій в кошторисах доходів і видатків.

15.2. Розпорядники коштів районного бюджету мають право приймати зобов’язання по загальному фонду на здійснення видатків або платежів тільки в межах бюджетних асигнувань, затверджених їм на 2013 рік.

15.3. Якщо після прийняття цього рішення повноваження на виконання функцій або надання послуг, на які затверджені бюджетні призначення, передається від одного головного розпорядника коштів районного бюджету іншому, то дія бюджетного призначення не припиняється і може застосовуватися у порядку, встановленому цим рішенням для виконання тих же функцій чи надання тих же послуг, головним розпорядником коштів районного бюджету, якому це повноваження передано.

Передача бюджетних призначень здійснюється відповідно до спільних розпоряджень голів районної ради та райдержадміністрації.

15.4. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, затверджені цим рішенням, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких надпланових обсягів у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.

Якщо така заборгованість відсутня, розпорядник бюджетних коштів 50 відсотків коштів спрямовує на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень, а 50 відсотків коштів – на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою.

У такому випадку розпорядник бюджетних коштів здійснює перерозподіл обсягів взятих бюджетних зобов’язань за загальним фондом бюджету для проведення видатків за цими зобов’язаннями із спеціального фонду бюджету.

15.5. За наявності простроченої заборгованості із заробітної  плати, а також за спожиті комунальні послуги та  енергоносії  розпорядники  бюджетних  коштів  в  межах бюджетних  асигнувань  за  загальним  фондом  не  беруть  бюджетні зобов’язання  та  не  здійснюють  платежі  за   іншими   заходами,  пов’язаними  з  функціонуванням  бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету),  до погашення такої заборгованості.

16. Затвердити перелік місцевих комплексних та регіональних програм, які фінансуються в межах загальних асигнувань головних розпорядників коштів районного бюджету (додаток    № 5).

17. Установити, що у 2013 році фінансування заходів місцевих програм проводиться за умови укладення угоди між виконавцями заходів програми та головними розпорядниками коштів районного бюджету та затвердження відповідних порядків використання коштів розпорядженням голови райдержадміністрації.

                          Міжбюджетні відносини

18. Встановити, що перерахування дотацiї вирiвнювання бюджетам селища та сiл району здiйснюються шляхом  застосування  нормативiв щоденних вiдрахувань вiд надходжень доходiв  до  загального  фонду районного бюджету згiдно iз додатком №7 до цього рiшення.

19. Зменшену в додатку 7 дотацію вирівнювання з державного бюджету відповідно до розрахунків ( шаблону) міжбюджетних трансфертів на 2013 рік по місцевих бюджетах в зв’язку з відсутністю дитячого начального закладу на території села Тисовець в сумі 291400  (двісті  дев’яносто одна  тисяча чотириста) гривень  перенаправлено на забезпечення умов функціонування новозбудованого корпусу дитячого дошкільного закладу села Чудей.

20. Недоодержанi суми дотацiї вирiвнювання згiдно  з  розписом районного бюджету  бюджетам сiл, селища, мiста перераховуються  органами Державного казначейства на підставі платіжних доручень фінансового управління районної державної адміністрації бюджетам сіл, селища, міста за рахунок доходів районного бюджету до 25 числа кожного місяця, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 року № 490.

21. Встановити, що розподіл субвенції  на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах  між районним бюджетом та відповідними бюджетами місцевого самоврядування здійснено за формулою розподілу зазначеної субвенції  між районним бюджетом та відповідними бюджетами місцевого самоврядування, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України  від 07.09.2011 №972 «Деякі питання розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах», згідно iз додатком № 7 до цього рiшення.

 22. Встановити, що в 2013 роцi визначення обсягiв мiжбюджетних трансфертiв мiж районним  бюджетом  та  бюджетами  мiст  районного значення, сiл, селищ здiйснюються  згiдно  Методики,  затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 грудня 2010 року № 1149  „Деякі питання  розподілу обсягу  міжбюджетних трансфертів”із змінами.

23. Надати право у мiжсесiйний перiод за спiльними розпорядженнями голови районної ради та районної державної адмiнiстрацiї,  за  погодженням з постiйною комiсiєю районної ради з питань економiки, бюджету і фiнансiв, вносити змiни до районного бюджету, спрямовувати субвенцiї сiльським, селищному та мiському бюджетам, змiнювати плановi призначення розпорядника коштiв районного бюджету, в тому числi i по фонду зарплати по загальному i спецiальному фондах з  послiдуючим затвердженням  на сесiї районної ради.

24. Надати субвенцію з районного бюджету для забезпечення нормального функціонування дошкільних навчальних закладів в загальній сумі 3550000  (три  мільйони  п’ятсот п’ятдесят тисяч)  гривень:  с. Банилів-Підгірний – 250000 (двісті  п’ятдесят  тисяч) гривень, с. Бобівці – 200000  (двісті тисяч) гривень,  с.  Буденець – 70000 (сімдесят тисяч) гривень, с. Давидівка – 140000 (сто сорок тисяч) гривень, с. Зруб Комарівці – 300000 (триста  тисяч) гривень,  с. Костинці – 200000 (двісті тисяч)  гривень, с. Нові Бросківці – 200000 (двісті тисяч) гривень, с. Панка – 400000 (чотириста тисяч) гривень, с. Комарівці – 300000 (триста тисяч) гривень, с. Михальча – 430000 (чотириста тридцять тисяч) гривень,  с. Нижні Петрівці – 250000 (двісті п’ятдесят тисяч) гривень, с. Ропча – 150000 (сто п’ятдесят тисяч) гривень,  с. Слобода Комарівці – 310000 (триста десять тисяч) гривень,  с. Стара Красношора – 170000  (сто  сімдесят тисяч)  гривень,  с. Череш – 60000 (шістдесят  тисяч) гривень.

25. Надати субвенцію з районного бюджету  на проведення видатків по захищених статтях установ культури району в загальній сумі 83100 (вісімдесят три тисячі сто)  гривень: с. Костинці – 10000 (десять тисяч) гривень, с. Комарівці – 53100 (п’ятдесят три тисячі сто) гривень, с. Слобода Комарівці – 10000 (десять  тисяч) гривень, с. Снячів – 10000 (десять тисяч)  гривень.

26. Надати цільову субвенцію з районного бюджету в сумі 152800 (сто п’ятдесят дві  тисячі вісімсот) гривень Чернівецькому обласному бюджету на утримання Буковинського обласного центру соціальної реабілітації дітей – інвалідів  „Особлива дитина”.

27. В складі видатків по районній раді передбачено видатки в сумі 80000(вісімдесят тисяч) гривень для відзначення  переможців за підсумками 2012 року щорічного районного конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку».

Інші положення

  1. 28.  Вiдповiдно  до  статтi  22  Бюджетного  кодексу  України:

–  редакцiя  газети “Рiдний край”,   районне радiомовлення  в  2013  роцi фiнансується через районну раду;

–   районна   рада   ФСТ   “Колос”   та   ДЮСШ    районної    ради фiзкультурно-спортивного  товариства  “Колос”  фiнансуються  через районну державну адмiнiстрацiю, а районна кiномережа – через вiддiл культури, національностей і релігій районної державної адмiнiстрацiї.

  29. За функціональним кодом 250404 фінансуються видатки по утриманню відділу матеріально-технічного забезпечення та обслуговування адміністративного будинку районної ради, який являється комунальною власністю районної ради.

 30. Взяти до відома, що відповідно до пунктів  2, 3 статті 73 Бюджетного кодексу України районна державна адміністрація має право отримувати:

 30.1. Позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, які в обов’язковому порядку покриваються Державним казначейством України в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

30.2. Середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів доходів районного бюджету на 2013 рік, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів та передбачені у додатку № 6 до Закону України „Про Державний бюджет України на 2013 рік”надаються за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку без нарахування відсотків за користування цими коштами.

31. По управлінню праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації КФК 091212  „Обробка інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій”передбачені кошти на проведення  розрахунків по ліквідації комунального підприємства  „Сторожинецький районний центр соціальних виплат”.

32. Установити, що головні розпорядники коштів цільового фонду, утвореного районною радою в складі спеціального фонду районного бюджету визначаються розпорядженням голови районної ради щодо розподілу цільового фонду за напрямами використання, на підставі якого  фінансове управління райдержадміністрації встановлює їм відповідні бюджетні призначення.

33. Фінансове управління райдержадміністрації у процесі  виконання районного бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету здійснює  перерозподіл видатків за функціональною та економічною класифікаціями в  межах  загального  обсягу  його  бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах районного бюджету.

34. Головним розпорядникам коштів, які фінансуються з районного бюджету:

34.1.  Передбачити в кошторисах доходів і видатків на 2013 рік в повному обсязі кошти на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру  мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за природний газ, теплову та електричну енергію, водопостачання, водовідведення та послуги зв’язку, недопускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених виплат.

34.2. Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених на 2013 рік.

34.3. Забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань на 2013 рік.

34.4. Під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів обов’язково передбачати однією з умов – застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань.

35. Установити, що в тих випадках, коли управління та інші структурні підрозділи райдержадміністрації, депутати районної ради вносять пропозиції щодо виділення додаткових асигнувань з районного бюджету, вони повинні одночасно подавати пропозиції, спрямовані на відповідне поповнення доходів або скорочення інших видатків районного бюджету.

36. Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

37. Рішення сесії районної ради “Про районний бюджет на 2013 рік” набуває чинності з 1 січня 2013 року і діє до 31 грудня 2013 року.

Додаток: бюджет 2013

Голова районної  ради                                                                        П.Брижак

 


About the Author

pressa

Comments are closed here.