Menu
Аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження голови Сторожинецької районної державної адміністрації «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються центром надання адміністративних послуг Сторожинецької районної державної адміністрації»

Аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження голови Сторожинецької районної державної адміністрації «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються центром надання адміністративних послуг Сторожинецької районної державної адміністрації»

By In Регуляторна діяльність On 19.06.2013


1. Визначення та аналіз проблеми.

 Проект регуляторного акту розроблено з метою реалізації Закону України  „Про адміністративні послуги“ та постанови Кабінету Міністрів України від  20 лютого 2013 № 118 ”Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг”. Вищеназваними нормативно-правовими актами  встановлюється, що центр надання адміністративних послуг надає послуги відповідно до переліку адміністративних послуг, що визначається органом, який його утворив- Сторожинецькою районною державною адміністрацією.

Без затвердженого переліку адміністративних послуг неможливо розпочати роботу центру надання адміністративних послуг Сторожинецької районної державної адміністрації.

Відсутність переліку адміністративних послуг також призведе до не можливості реалізації реформи системи надання адміністративних послуг в районі, оскільки не можливо буде забезпечити надання адміністративних послуг в форматі центру надання адміністративних послуг Сторожинецької  районної державної адміністрації.

 2. Визначення цілей державного регулювання.

Основною ціллю державного регулювання є визначення та затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються центром надання адміністративних послуг Сторожинецької районної державної адміністрації, що в свою чергу дозволить перейти до практичної організації його діяльності.

3. Визначення та оцінка усіх альтернативних способів досягнень встановлених цілей.

Функціонування центру надання адміністративних послуг Сторожинецької районної державної адміністрації не можливе без затвердженого переліку адміністративних послуг. Тому єдиним можливим способом досягнення встановлених цілей є затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються центром надання адміністративних послуг Сторожинецької районної державної адміністрації.

 Перевагами даного способу є  можливість забезпечити діяльність центру надання адміністративних послуг Сторожинецької районної державної адміністрації згідно з затвердженим Переліком без залучення додаткових коштів та в короткий строк, адже всі суб’єкти їх надання є структурними підрозділами райдержадміністрації.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми.

Для розв’язання проблеми пропонується прийняти розпорядження голови райдержадміністрації  ”Про  затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються центром надання адміністративних послуг Сторожинецької районної державної адміністрації”, яке буде обов’язковим для виконання.

5. Обґрунтування можливості  досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

В результаті прийняття даного регуляторного акту планується досягнення поставлених цілей. Оскільки послуги зазначені в Переліку надаються виключно структурними підрозділами райдержадміністрації, то проблем із організацією їх надання через адміністратора центру надання адміністративних послуг Сторожинецької  районної державної адміністрації  не прогнозується. Крім того, оскільки суб’єкти надання адміністративних послуг розміщуються в основному в тому ж приміщенні де розміщується центр, не передбачається якихось ускладнень із створення незручностей суб’єктам звернень, із затягування розгляду звернень чи передачі документів в процесі надання адміністративних послуг.  Перешкод для реалізації регуляторного акту у разі його прийняття немає.

Негативних результатів від прийняття регуляторного акту не очікується.

 6. Визначення очікуваних результатів – метод аналізу вигод та витрат.

У результаті прийняття запропонованого регуляторного акта очікуються наступні витрати та вигоди для всіх учасників

Сфера впливу

Витрати

Вигоди

Інтереси держави

Реалізація проекту розпорядження не потребує додаткових витрат з державного бюджету. Забезпечення надання адміністративних послуг, що надаються центром надання адміністративних послуг Сторожинецької районної державної адміністрації передбачається в межах видатків на утримання органу, що прийняв рішення про створення центру

Надання адміністративних послуг, що надаються

центром надання адміністративних послуг

Сторожинецької  районної державної адміністрації, у відповідності із вимо­гами Закону України  „Про адміністративні послуги“

Інтереси громадян

Відсутні

Забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг

Інтереси суб’єктів господарської діяльності

Додаткові витрати відсутні

Забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг.

Передбачається, що видача документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, буде здійснюватися у встановленому законодавством порядку в дозвільному центрі, який є складовою частиною центру надання адміністративних послуг Сторожинецької районної державної адміністрації

 7. Визначення строку дії регуляторного акта.

Проект регуляторного акта набирає чинності з дня його опублікування у засобах масової інформації відповідно до законодавства України.

Пропонується встановити необмежений термін дії розпорядження – до внесення можливих змін у Перелік адміністративних послуг, обумовлених змінами у чинному законодавстві, а також за інших обставин, що зумовлюють необхідність відміни або перегляду даного розпорядження.

8. Визначення показників результативності регуляторного акту.

 Показниками результативності даного регуляторного акту є:

– кількість звернень одержувачів адміністративних послуг до центру  надання адміністративних послуг Сторожинецької районної державної адміністрації;

– кількість наданих адміністративних послуг центром  надання адміністративних послуг Сторожинецької  районної державної адміністрації.

9. Визначення заходів з допомогою, яких буде відстежуватись результативність регуляторного акту.

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватися відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Повторне відстеження регуляторного акту буде здійснено через рік з дня на -браття ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичні відстеження планується проводити один раз на кожні три роки, починаючи з дня виконання заходів щодо повторного відстеження, з метою подальшого вдосконалення розпорядження голови райдержадміністрації.

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися протягом усього терміну його дії. Також будуть опрацьовуватися відгуки та пропозиції, щодо доцільності надання тих чи інших адміністративних послуг від громадян та суб’єктів господарської діяльності, що звертатимуться за послугами.

Голова районної

державної адміністрації                                            Ф. Федорович

 


About the Author

pressa

Comments are closed here.