Menu
Розпорядження Сторожинецької районної державної адміністрації № 451 від 19 грудня 2018 року «Про організацію проведення комплексних і тематичних перевірок здійснення виконавчими органами місцевих рад Сторожинецького району делегованих повноважень органів виконавчої влади в 2019 році»

Розпорядження Сторожинецької районної державної адміністрації № 451 від 19 грудня 2018 року «Про організацію проведення комплексних і тематичних перевірок здійснення виконавчими органами місцевих рад Сторожинецького району делегованих повноважень органів виконавчої влади в 2019 році»

By In Розпорядження On 19.12.2018


Керуючись статтею 6, пунктом 1 статті 25,  пунктом 9 статті 39, статтею 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Порядком контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 березня 1999  року № 339 (із змінами), відповідно до розпорядження районної державної адміністрації від 15 лютого 2006  року № 130 «Про забезпечення районною державною адміністрацією контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади»:

  1. Утворити робочу групу Сторожинецької районної державної адміністрації з питань проведення в 2019 році перевірок здійснення органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади (далі – робоча група) та затвердити її склад, що додається.
  2. Затвердити План проведення комплексних перевірок здійснення виконавчими комітетами місцевих рад Сторожинецького району делегованих повноважень органів виконавчої влади на 2019 рік, що додається.
  3. Затвердити План проведення тематичних перевірок здійснення виконавчими комітетами місцевих рад Сторожинецького району делегованих повноважень органів виконавчої влади на 2019 рік, що додається.
  4. Керівнику апарату районної державної адміністрації Гринчуку С.В. для якісного та своєчасного проведення комплексних та тематичних перевірок здійснення виконавчими комітетами місцевих рад району делегованих повноважень органів виконавчої влади, згідно затверджених планів, забезпечити проведення інструктажів з членами робочої групи та їх виїзди до місцевих рад району.
  5. Членам робочої групи при здійсненні перевірок суворо дотримуватись переліку  питань  щодо  здійснення перевірок (згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»)   та надавати впродовж  5-ти  робочих днів   після  завершення   перевірок   відділу   організаційного забезпечення та з питань внутрішньої політики  апарату районної державної адміністрації довідки про результати перевірок.
  6. Відділу  організаційного забезпечення  та з питань внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації:

1) впродовж 5-ти робочих днів з моменту отримання довідок про результати перевірок, забезпечити оформлення актів перевірок для передачі голові районної державної адміністрації та головам виконавчих комітетів місцевих рад району, які підлягали перевірці, для розгляду на засіданні виконавчого комітету;

2)  про виконання цього розпорядження письмово інформувати голову районної державної адміністрації до 10 січня 2020 року.

3)  забезпечити опублікування цього розпорядження на офіційному веб-сайті Сторожинецької районної державної адміністрації.

  1. Контроль за виконанням цього розпорядження доручити керівнику апарату районної державної адміністрації Гринчуку С.В.

Голова   районної

державної адміністрації                                                              Я. БАРТОШ

СКЛАД

ПЛАН комплексних перевірок

ПЛАН тематичних перевірок


About the Author

Admin 2

Comments are closed here.