Menu
Доступ до публічної інформації

Президент України впроваджує європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало підписання Главою держави Закону України “Про доступ до публічної інформації ”.

На виконання цього закону Президент України підписав Укази “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації” та “Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України”. Ці Укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Розпорядженням голови Сторожинецької районної державної адміністрації №327 від 30 травня 2011 року “Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації районної державної адміністрації” в районній державній адміністрації визначено структурний підрозділ, відповідальний за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації, та розроблено “Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Сторожинецька районна державна адміністрація“.

Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату доручено забезпечити системне і оперативне оприлюднення розпоряджень, доручень, рішень колегій, планів заходів та інших документів районної державної адміністрації на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.

Функції із забезпечення доступу запитувачів до інформації в районній державній адміністрації покладено на загальний відділ апарату районної державної адміністрації.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.
Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:
1) ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)
3) підпис і дату.

Для оформлення інформаційного запиту
усно: телефон (0235) 2-11-31
письмово: 59000, м. Сторожинець, вул. Чернівецька, 6а, загальний відділ апарату районної державної адміністрації (на конверті вказувати “Публічна інформація”);
Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:
– Від фізичної особи; (зразок)
– Від юридичної особи; (зразок)
– Від об’єднань громадян; (зразок)
– Факс: (0235) 2-17-43;

e-mail: stor-admin6a@ukr.net