Menu
Нормативно-правова база

Нормативна база по наданню адміністративних послуг:

 

Конституція України.

Закон України “Про адміністративні послуги”.

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5203-17

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 № 66 “Про затвердження Методики визначення собівартості платних адміністративних послуг”. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/66-2010-%D0%BF

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2010 № 915 “Деякі питання надання адміністративних послуг”.

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/915-2010-%D0%BF

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.01.2013 № 13 “Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг”.

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/13-2013-%D0%BF

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 44 “Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги”.

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/44-2013-%D0%BF

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 57 “Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг”.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/57-2013-%D0%BF

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 № 118 “Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг”.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/118-2013-%D0%BF

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.04.2013 № 309 “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань надання адміністративних послуг”.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/309-2013-%D0%BF

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.2013 № 379 “Про затверджений Типового порядку проведення конкурсу для надання супутніх послуг, пов’язаних з паданням     адміністративних послуг”.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/379-2013-%D0%BF

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 № 556 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від З січня 2013 р. № 13”.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/556-2013-%D0%BF