Menu
Головне управління Держпродспоживслужби інформує:

Головне управління Держпродспоживслужби інформує:

By In Новини On 10.06.2019


ЯК ЗАХИСТИТИ  КАРТОПЛЮ І ОВОЧІ ВІД ШКІДНИКІВ, ХВОРОБ ТА БУР’ЯНІВ

Картоплю називають «другим  хлібом» – це цінна  продовольча, кормова і технічна культура. У харчовому раціоні людини картопля займає одне із перших місць.  В основному  картоплю і овочі вирощують на присадибних ділянках, тому увагу звертаємо на препарати, які використовують  для роздрібного продажу населення.

Із шкідників картоплі ворог №1 – це колорадський жук, крім того шко-дять картопляна міль, попелиці, дротяники, личинки хруща , гусениці підгри-заючих совок, капустянка, цикадки. Жуки,  що  перезимували,  з’являються  в  травні  на  минулорічних ділянках картоплі.  Відкладання яєць спостерігаєть-ся з травня по липень.    Розрізняють 4 стадії розвитку личинок , при цьому  личинки 3 та 4  стадії розвитку завдають найбільшої шкоди. Повне знищення однієї  рослини можуть здійснити 20-25 личинок. Хімічних  препаратів для боротьби з колорадським жуком безліч, проте при  їх  виборі  слід врахову-вати , що колорадський жук в короткий час  виробляє  резистентність , тобто привикання до багатьох діючих речовин інсектицидів. Тому в системі  обро-бок необхідно  чергувати   хімічні  та  біологічні препарати різних груп. Боротьбу  з  колорадським  жуком  проводять системними  інсектицидами :   Актара  25 , ВГ- 1,4 г  на 1 сотку на 10  л води, Конфідор Екстра -0.5 г на 8 л води на 1 сотку, Антиколорад  Макс, КС – 1,5 млна 1 сотку, Антіжук, ЗП – 0,45-0,50 г  на 3-5 л води на 1 сотку, АТО ЖУК , КС 1,0-1,5 мл на 3-5 л води на 1 сотку, Бомбардир, ВГ – 0,45-0,50 г/на 5 л води  на 1 сотку,  Командор,РК  – 0,2- 2,5 мл .на 4-5 л води на 1 сотку,  Кораген – 0,5-0,6 мг на 3-5 л води  на 1 сотку,Моспілан – 0,5 г  на 3-4 л води  на 1 сотку, Наповал, КС – 1,0-1,5 мл  на 4-5 л води на 1 сотку,  та інш. Обприскування проводиться за масової появи личинок (   10-20   личинок   на кущ).

Картопля  легко  пригнічується  бур’янами , які  забирають у неї поживні ре-човини, воду і світло. Забур’янені посадки гірше провітрюються, чим створю-ються  сприятливі  умови  для  ураження  картоплі фітофторозом. Проти бур’я-нів після сходів картоплі  використовують гербіциди: Антипирій , Ке – 20 мл на 1 сотку, Грінфорт КФ 40 , КЕ – 10-20 мл на 1 сотку, Пантера , к.е. – 10-20 мл на 1 сотку, Селект 120 , к.е – 15-40 мл на 10 л води на 2,5 сотки, Тітус 25,  в.г – 50 г/га  разом з прилипачем Тренд -200 мл/га, Фюзілад Форте 150 ЕС, к.е – 20 мл на 5 л води на 1 сотку та інші.  Обробки  проводять на початковому етапі росту бур’янів упродовж  вегетації.

З хвороб  картоплі  особливо  великої   шкоди   завдають   фітофтороз  і альтернаріоз (суха плямистість). Альтернаріоз картоплі це хвороба, яка приз-водить  до  загибелі  листової поверхні , проявляється  на   листках   середньо-го та нижнього ярусів вже на початку червня у вигляді концентричних плям. Проти альтернаріозу діють препарати, що направлені на боротьбу проти фітофторозу.

Фітофтороз – небезпечна грибкова хвороба картоплі, яка може знизити урожай до 50 % .  Збудник фітофторозу уражує листя, стебла, бульби кар-топлі. Перші ознаки з’являються на листах та стеблі верхнього ярусу рослин у вигляді бурих плям із свинцевим відтінком. З часом  плями  збільшуються  і можуть охопити всю рослину за 7-10 днів. За високої вологості проявляється наліт білого кольору – спороношення  гриба, на стеблах з’являються  корич-неві  вдавлені полоси мертвих тканин,   на бульбах проявляється  у  вигляді  вдавлених  твердих  чітко окреслених коричневих  плям.   Розповсюдження  хвороби  прямо  залежить  від високої температури  та  вологості . При захисті картоплі  від фітофторозу слід керуватися  двома головними правилами:

1-ше правило-    початок оприскування –до появи хвороби,

2-ге правило –   завершення оприскування- не раніше  природнього  відми-рання бадилля.

Рекомендуємо перші профілактичні обробки картоплі проводити мідьвміс-ними препаратами: Купроксат , КС -30-50 мл на 1 сотку,Медян Екстра 350 SC,к.с.- 80 мл на 10 л води.  Максимальна ефективність досягається в тому ви-падку, коли захист проводять препаратами  контактно-системної  дії до почат-ку  появи перших ознак хвороби :Акробат МЦ , в.г – 2,0 кг/га,  Квадріс – 0.6 л/га, Інфініто 61 SC,  – 1,2-1,6 л/га,  Ревус 250 SC, к.с. – 0,5-0,6 л/га, Консенто 450 SC, КС  – 1,7 – 2,0 л/га, Курзат М  68,в.г  – 2,0 -2,5 кг/га, Танос 50, в.г.– 0,6 л/га, Антракол  70 WG, ВГ -1,5 кг/га , Курзат М 68, в.г –  2,0-2,5 кг/га, Ридоміл ГОЛД МЦ 68 WG, в.г. -2,5 кг/га, Ширлан  500 SC, к.с –  0,3-0,4 л/га, та інші.

На овочевих культурах розвиток шкідників та хвороб  залежить від кліматичних умов вегетації рослин. При високих вологості і температурі повітря  буде розвиватися  фітофтороз  і альтернаріоз томатів, переноспороз огірків.

Проти фітофторозу і інших плямистостей  томати   обробляють   препара-тами Акробат МЦ, в.г 2,0 кг/га, Антракол 70      WP, з.п.- 2,0 кг/га, Захист, ЗП – 15-20 г на 1 сотку,  Квадріс 250 SC,к.с- 6 мл на 5 л води на 1 сотку, Цілитель ,ЗП- 25 г Ридоміл ГОЛД МЦ 68 WG, в.г- 25 г на 5 л води на 1 сотку та інші.

На огірках проти пероноспорозу застосовують препарати – Альєт 80,WP, ЗП- 2,0 кг/га, Ефатол , з.п. – 12-20г на 10 л води на 1 сотку, Квадріс 250 SC, к.с.- 6 мл на 5 л води на 1 сотку, Ридоміл ГОЛД МЦ 68 WG, в.г. – 25 г на 5-6 л води на  1 сотку та інші.

Томати і баклажани   пошкоджуватиме колорадський жук.    За   масової появи личинок   обприскують препаратами, які застосовують у посадках кар-топлі.

На капусті розвиватимуться і шкодитимуть гусениці біланів, молі, совок , попелиці. Захист капустяних рослин доцільно  проводити   Діміліном , з.п – 0,08-0,12 кг/га, Енжіо  247 SC , КС – 0,18 л/га , Матч 050 ЕС, к.е. – 4 мл на 4-5 л води на 1 сотку та інші.

Більшість вирощених овочів і картоплі використовується для  власного харчування, харчування дітей, дієтичного харчування, тому альтернативою хімічного методу захисту  є більш безпечний біологічний захист рослин від хвороб та шкідників.

Проти колорадського жука на картоплі і овочах рекомендуємо використо-вувати Актофіт , КЕ – 0,3-0,4 л/га,  Актоверм КЕ – 0,3-0,4 л/га, також дані препарати  використовують на огірках проти павутинного кліща з нормою внесення 2,0 л/га.  Проти біланів, капустяної молі, капустяної совки на капусті використовують біопрепарат  Лепідоцид –БТУ ,р  – 2,0 -3,0 л/га  . Проти тлі, озимої совки, білокрилки на овочевих культурах використовують Натургард,в.р – 0,3-1,0 л/га,  Актарофіт , КЕ – 0,2-1,0 л/га,Препарат Казумін 2 Л РК використовують на томатах проти бактеріальних хвороб ( 1,5 л/га), на капусті проти бактеріального опіку ( 3,0 л/га), проти збудників грибних і бактеріальних хвороб на овочевих культурах – Псевдобактерін -2 (Респекта) – 0,1-1,0 л/га, препарат Триходермін БТ, п – 5-10 л/га на огірках і томатах  проти кореневих гнилей, Планриз  БТ в.с. – 2,0 л/га на овочевих культурах проти гнилей , пероноспорозу, фітофторозу, альтернаріозу, борошнистої роси. Зверніть увагу на строк останньої обробки (в днях до збирання урожаю), максимальну кратність обробки кожного препарату.

У магазинах та на ринку пропонують різноманітні препарати для захисту рослин. Купувати та використовувати потрібно лише ті хімічні і біологічні засоби, які зареєстровані згідно Переліку пестицидів і агрохімікатів , дозволе-них до використання в Україні.

При роботі з отрутохімікатами слід використовувати індивідуальні засоби захисту ( рукавиці, респіратори) та дотримуватись регламенту застосування препаратів. Обприскування  проводити  в дозволений час  в населених пунктах – з 22 год. вечора до 7 год. ранку в безвітряну погоду.


About the Author

Admin 2

Comments are closed here.