Menu
Головне управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області інформує щодо законодавого регулювання використання ГМО в насінництві та розсадництві

Головне управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області інформує щодо законодавого регулювання використання ГМО в насінництві та розсадництві

By In Новини On 14.09.2020


Як інформують в  Головному управлінні Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, станом на сьогоднішній день надзвичайно актуальним є питання контролю за наявністю ГМО в садивному та насіннєвому матеріалі, оскільки в подальшому саме ця вирощена сировина є основою для виробництва готової продукції.

Згідно із Законом України “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів” від 31.05.2007 року (№1103-V), що регулює відносини між органами виконавчої влади, виробниками, продавцями (постачальниками), розробниками, дослідниками, науковцями та споживачами генетично модифікованих організмів та продукції, виробленої за технологіями, що передбачають їх розробку, створення, випробування, дослідження, транспортування, імпорт, експорт, розміщення на ринку, вивільнення у навколишнє середовище та використання в Україні із забезпеченням біологічної і генетичної безпеки, використання генетично модифікованих рослин у “відкритій системі”, тобто при контакті із навколишнім середовищем, можливе лише після державної реєстрації. На сьогодні інформація про реєстрацію генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин у відкритій системі на сайті профільного міністерства відсутня, тому використання сортів сільськогосподарських культур, створених на основі генетично модифікованих організмів в відкритих системах, є незаконним.

При придбанні насіння потрібно слідкувати, аби воно не було трансгенним і не підпадало під дію даного закону. Слід зазначити, що принциповою позицією більшості вітчизняних суб’єктів господарювання є висів лише насіння, що не містить генетично модифікованих організмів.

Науково-методична рада Держпродспоживслужби, спільно з Інститутом захисту рослин НААН України, розглянула та схвалила “Методичні рекомендації щодо відбору проб насіння, зерна та рослин для визначення наявності генетично модифікованих організмів під час здійснення заходів нагляду (контролю) в сферах зерноведення, рослинництва, насінництва і розсадництва, охорони прав на сорти рослин та ГМО у відкритих системах” (протокол №3 від 04.10.2019 року), відповідно до ДСТУ 4138-2002 “Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості насіння”. Ці методичні рекомендації поширюються на призначене для сівби насіння, зерно, рослини сільськогосподарських культур та встановлюють вимоги до здійснення відбору проб насіння, зерна та рослин для проведення оцінки наявності генетично модифікованих організмів та забезпечення достовірного результату проведення оцінки наявності генетично модифікованих організмів у насінні, зерні, рослинах.

Правильно здійснений відбір проби та її підготовка до аналізу є

обов´язковою умовою для отримання достовірних результатів якісної та кількісної оцінки вмісту ГМО в насінні, зерні, рослинах. Відбір зразків насіння, зерна здійснюється на підставі письмового вмотивованого рішення керівника органу державного нагляду (контролю) згідно із Законом України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 15.02.2016 року № 45 “Про затвердження положень про територіальні органи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів” на Головне управління Держпродспоживслужби у Чернівецькій області у сфері насінництва та розсадництва покладено завдання здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських культур при створенні, дослідженні та практичному використанні генетично модифікованих організмів у відкритих системах на підприємствах, в установах і організаціях агропромислового комплексу незалежно від їх підпорядкування і форми власності.

Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері ГМО у відкритих системах на 2020 рік передбачені (зараз тимчасово призупинені у зв’язку зі змінами у законодавстві України п.п.4 п.2 Прикінцевих положень Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення корона вірусної хвороби (COVID-19)», документ №533-1Х від 17.03.2020 року); позапланові заходи проводяться на виконання припису та у випадках звернень фізичних чи юридичних осіб.

Для виконання функцій державного нагляду (контролю) за дотриманням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритих системах на підприємствах, в установах і організаціях агропромислового комплексу, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, необхідно доопрацювати нормативно-правові акти, спрямовані на забезпечення їх ефективного здійснення, чим відповідні структури зараз і займаються. 

 

 


About the Author

Admin 1

Comments are closed here.