Menu
ГУ Держпродспоживслужби в Чернівецькій області надає рекомендації щодо надійного зберігання насіння

ГУ Держпродспоживслужби в Чернівецькій області надає рекомендації щодо надійного зберігання насіння

By In Новини On 09.07.2020


Як повідомляють у Головному Управлінні Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, шлях до високого врожаю починається з якісного насіння.

Догляд за зберіганням насіння включає проведення заходів покращання умов зберігання, а також попередження і ліквідації небажаних процесів у насінні і має на меті:

► підтримання високої життєздатності насіння в партіях протягом усього терміну зберігання;

► зниження псування партій насіння в наслідок самозігрівання, розвитку шкідників та хвороб;

► підвищення посівних якостей насіння;

►створення необхідного мікроклімату в місцях зберігання.

Процес зберігання починається вже під час збирання насіння комбайнами, продовжується під час його транспортування до підприємства і завершується післязбиральною обробкою – сушінням, очищенням, сортуванням та закладанням у насіннєсховища на довготривале зберігання.

При організації всіх технологічних процесів від підготовки складських приміщень та партій насіння, раціонального розміщення його у сховищах, до підтримання оптимального режиму зберігання слід дотримуватися чинних нормативних вимог. І не забувати про здійснення внутрішньогосподарського контролю за партіями насіння, що зберігається.

Розглянемо основні правила зберігання насіння.

  1. Перш за все необхідно підготувати складські приміщення до приймання насіння нового врожаю.

Відповідно до ДСТУ 2240-93 «Насіння сільськогосподарських культур. Сортові та посівні якості» сховища повинні бути критими та сухими, знезараженими від комірних шкідників.

  1. До початку збирання складається план розміщення насіння нового врожаю, аби запобігти видовому, сортовому засміченню насіння.

Для цього засіки залишають незаповненими до верхнього краю на 15-20 см. Розміщення партій насіння проводять з урахуванням сортових та посівних якостей. Висота насипу для зернових і зернобобових культур не повинна перевищувати 2 м (при активній вентиляції – до 3 м), олійних – 1 м.

III. На зберігання засипають насіння підготовлене і доведене до посівних кондицій.

  1. З метою збереження посівних якостей насіння необхідно здійснювати систематичні спостереження за його вологістю, температурою, кольором, запахом, зараженістю шкідниками чи хворобами та схожістю.

Зупинимося покроково як здійснювати ці спостереження.

► Контроль вологості насіння при зберіганні.

На зберігання насіння істотно впливає його вологість. Підвищений вміст вологи спричиняє посилення «дихання», що в свою чергу приводить до втрати сухих речовин та різкому зниженню схожості. підвищена вологість зерен сприяє проростанню, а це значною мірою підвищує кількісні втрати і знижує якість. При підвищенні вологості насіння підсилюється розвиток мікроорганізмів, комах та кліщів, що сприяє самозігріванню.

Особливого догляду вимагає насіння з підвищеною вологістю, а також свіжозібране, схильне до самозігрівання. Партії насіння, які хоча б один раз частково самозігрівались, стають нестійкими при зберіганні навіть при усуненні даного процесу. Мікрофлора, яка є в наявності, при найменших сприятливих умовах знову активізується і швидко призводить до підвищення температури в насіннєвих партіях .

Перевірку вологості насіння треба контролювати щомісяця – при температурі насіння 0°С і нижче, два рази на місяць при температурі вище 0°С, а також після кожного складського переміщення.

►Контроль температури насіння при зберіганні.

Під час зберігання необхідно підтримувати температуру повітря в сховищі. Найоптимальнішою є температура менше +10 ° С, при якій зберігається низька активність дихання зерна, практично не розвиваються мікроорганізми та шкідники, виключається процес самозігрівання.

Небажаним є і переохолодження насіння (нижче мінус 10-15°С). Навесні не можна допускати швидкого прогрівання насіння, аби воно прогрівалося поступово. Для цього насіннєсховище необхідно провітрювати тільки вночі, або в прохолодні дні.

Температуру насіння визначають за допомогою термощупів. Температуру на початку зберігання необхідно вимірювати щодня, через 1-2 місяці не менш чим – 2-3 рази у тиждень, а узимку – раз у тиждень.

►Контроль відносної вологості повітря в насіннєсховищі.

Увагу при зберіганні насіння необхіно звертати на вологість навколишнього середовища і відносну вологість повітря в насіннєсховищі. Необхідно спостерігати за тим, аби відносна вологість повітря в насіннєсховищах не перевищувала 60%.

► Контроль заселеності шкідниками насіння.

Обстеження партій насіння і насіннєсховищ на наявність шкідників необхідно проводити систематично, в залежності від вологості і температури насіння.

  1. Необхідно здійснювати пасивне і активне вентилювання насіннєсховищ.

Доцільність цього заходу в значній мірі залежить від вологості насіння. Чим воно сухіше, тим менша потреба в провітрюванні. Якщо насіння має вологість, близьку до критичної або трохи вище, то в процесі дихання воно виділяє значну кількість вуглекислого газу, який заповнює міжнасіннєвий простір. Це може негативно вплинути на схожість насіння. Також пасивне вентилювання залежить від відносної вологості повітря.

Вентилювання насіннєсховища може бути пасивним і активним. Пасивне провітрювання забезпечують, відкриваючи вікна і двері насіннєсховища при певних погодних умовах. При активному вентилюванні застосовують примусове вентилювання насіння за допомогою спеціальних пристроїв.

  1. Насіннєсховище і вся територія біля нього повинні бути ретельно очищені від сміття та постійно утримуватися у чистоті.
  2. Кожну підготовлену партію, що підлягає зберіганню, необхідно зважити, пронумерувати й установити штабельний ярлик чи етикетку. Кожну партію насіння, упаковану в мішки, укладають окремим штабелем.

VII. Усі партії добазового та базового насіння незалежно від призначення, а також партії сертифікованого насіння першої генерації, призначені для реалізації підлягають обов’язковому пакуванню та маркуванню.

Партії сертифікованого насіння нижчих генерацій, які призначені для реалізації, допускається зберігати без пакування (у засіках, буртах), але з обов’язковим маркуванням.

Маркування партій насіння згідно до чинного «Порядку маркування та пакування партій насіння насіння і форми етикетки» здійснюють суб’єкти насінництва та розсадництва.

Сподіваємось, що дотримання правил зберігання насіння допоможе вам мінімізувати можливі його втрати і забезпечити збереження всіх якісних показників насіннєвого матеріалу.

 

 


About the Author

Admin 1

Comments are closed here.