Menu
Ініціативна група запрошує зацікавлені інститути громадянського суспільства Сторожинецького району до участі в обранні нового складу Громадської ради при Сторожинецькій районній державній адміністрації

Ініціативна група запрошує зацікавлені інститути громадянського суспільства Сторожинецького району до участі в обранні нового складу Громадської ради при Сторожинецькій районній державній адміністрації

By In Громадська рада при Сторожинецькій РДА, Новини On 27.05.2014


громадськістьДля цього Вам необхідно:

До 12 червня  2014 року подати заяву на ім’я співголів ініціативної групи по організації та проведенню установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для утворення Громадської ради при Сторожинецькій державній адміністрації Д.М. Ковальчук та М.Д. Плегуци, підписану уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства Додаток 1

До заяви в обов’язковому порядку додаються:

·        рішення керівника або керівного органу інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності) Додаток 2

·        біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства з обов’язковою деталізацією його громадської діяльності (обсяг – до 1 аркушу А4) Додаток 3

·        копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

·        інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства впродовж останніх трьох років (обсяг – до 2 аркушів А4) Додаток 4

Всі документи та необхідні додатки до них подавати у паперовому (друкованому) (адреса: 59000, м. Сторожинець, вул.Чернівецька, 6а, к.25) та електронному вигляді (адреса електронної пошти: vnutrpolit@mail.ru). Пріоритет надається документам та додаткам до них у паперовому (друкованому) вигляді.

Прийом заяв та відповідних додатків для участі у проведенні установчих зборів завершується 12 червня 2014 року о 17.15.

Орієнтовна дата проведення установчих зборів з утворення Громадської ради при Чернівецькій обласній державній адміністрації – 25червня 2014 року (детальніше про час і місце проведення зборів буде повідомлено додатково).

Примітка.

Документи, включаючи додатки, які цілком або частково не відповідатимуть вищезазначеним вимогам розглядатися не будуть.

Довідки та консультації за телефонами:

2-15-04 – Стрельчук Оксана Анатоліївна

Довідково.

Громадські ради утворюються для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки в процесі прийняття суспільно-важливих управлінських рішень.

Членами громадської ради можуть бути представники інститутів громадянського суспільства:

·        громадських, благодійних організацій та їхніх спілок

·        професійних спілок та їх об’єднань

·        творчих спілок

·        асоціацій

·        організацій роботодавців

·        недержавних засобів масової інформації

·        інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства.

ДОДАТОК 1

(зразок)

(Бланк інституту громадянського суспільства)

Співголовам ініціативної групи по організації

та    проведенню установчих зборів за участю

інститутів громадянського суспільства для

утворення Громадської ради при Сторожинецькій

державній адміністрації Ковальчук Д.М. та  Плегуці М.Д.

ЗАЯВА

Повідомляємо, що участь в установчих зборах за участю інститутів громадянського суспільства для утворення Громадської ради при Сторожинецькій державній адміністрації, які відбудуться (дата), візьме уповноважений представник (повна назва організації, прізвище, ім’я, по-батькові та посада в організації).

Додатки:

1. Рішення керівника чи керівного органу інституту громадянського суспільства (відповідно до положення) про делегування представника для участі в установчих зборах.

2. Біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства.

3. Копії документів про легалізацію інституту громадянського суспільства.

4. Інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства впродовж 2011-2013 років.

Інститут громадянського суспільства (повна назва інституту громадянського суспільства) не заперечує проти оприлюднення поданої інформації у зв’язку з участю в установчих зборах за участю інститутів громадянського суспільства для утворення Громадської ради при Сторожинецькій державній адміністрації.

Посада                                   Дата                                       Підпис                                   ПІБ

М.П. (за наявності)

ДОДАТОК 2

(зразок)

(Бланк інституту громадянського суспільства)

ВИТЯГ

з протоколу №        засідання (назва керівного органу ІГС)

(Дата)                                                                        (назва населеного пункту)

Присутні: (керівники та кількість членів організації)

Порядок денний:

1. Про участь представника ІГС в установчих зборах за участю інститутів громадянського суспільства для утворення Громадської ради при Сторожинецькій державній адміністрації.

Слухали: (ПІБ)

Голосували: (кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛОСЬ»)

Вирішили:

1. Делегувати для участі в установчих зборах за участю інститутів громадянського суспільства для утворення Громадської ради при Сторожинецькій державній адміністрації (ПІБ, посада).

2. Підготувати документи для реєстрації щодо участі у зборах.

Головуючий                                     (підпис)                                                         (ПІБ)

Секретар                                                       (підпис)                                                         (ПІБ)

М.П. (за наявності)

ДОДАТОК 3

(зразок)

(Бланк інституту громадянського суспільства)

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

(ПІБ),

уповноваженого представляти (повна назва ІГС)

на установчих зборах за участю інститутів громадянського суспільства для утворення Громадської ради при Сторожинецькій державній адміністрації

ПІБ:

Місце роботи, посада:

Громадянство:

Число, місяць і рік народження:

Місце народження:

Освіта:

Науковий ступінь, вчене звання:

Нагороди, почесні звання:

Трудова діяльність:

Громадська діяльність:

Додаткова інформація

Членство в ІГС:

Досвід роботи в ІГС:

Особисті досягнення:

Контактна інформація:

(службовий телефон, мобільний телефон, адреса електронної пошти)

Я не заперечую проти оприлюднення поданої інформації у зв’язку з участю в установчих зборах за участю інститутів громадянського суспільства для утворення Громадської ради при Сторожинецькій державній адміністрації.

Посада                                   Дата                                       Підпис                                   ПІБ

М.П. (за наявності)

ДОДАТОК 4

(зразок)

(Бланк інституту громадянського суспільства)

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

про результати діяльності інституту громадянського суспільства впродовж 2011-2013 років

Повна назва ІГС:

Скорочена назва ІГС:

Дані про легалізацію ІГС:

Адреса, контакти:

Мета та напрями діяльності.

Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів при органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування:

Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду (назва проекту, мета, партнери, учасники, кінцевий результат):

Посада                                   Дата                                       Підпис                                   ПІБ

М.П. (за наявності)

 

СКЛАД

ініціативної групи по організації та проведенню установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для утворення Громадської ради при Сторожинецькій районні державній адміністрації

Співголови ініціативної групи:

Ковальчук Діана Миколаївна     –  перший заступник голови Сторожинецької

                                                                                 районної державної адміністрації

 

Плегуца Матвій Дмитрович        –  голова «Районної лікувальної каси» при

                                                                                   Сторожинецькій центральній районній лікарні

                                                                                  районної державної адміністрації

 

Секретар ініціативної групи:

Стрельчук Оксана Анатоліївна – завідуюча сектором з питань внутрішньої

                                                                                   політики та доступу до публічної

                                                                                   інформації апарату Сторожинецької

                                                                                  районної державної адміністрації

Члени ініціативної групи:

Іванніков Анатолій Іванович  –  голова Сторожинецької районної ради

                                                                                ветеранів війни та праці

Паладюк Георгій Флорович       –  голова Сторожинецької районної

                                                                               громадської організації «Народний

                                                                               контроль»

Савчук Світлана Миколаївна    – член Сторожинецького районного

                                                                               комітету товариства сприяння обороні

                                                                                України

Серецький Михайло Миколайович  –  голова Сторожинецької районної

                                                                                 організації профспілки працівників

                                                                                 агропромислового комплексу

Унгурян Василь Іванович       –    член Сторожинецької районної

                                                                              організації Української спілки ветеранів

                                                                              Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)

Хавронюк Олександр Васильович     –      голова Сторожинецької районної

                                                                             організації «Союз організацій інвалідів

                                                                            України»


About the Author

pressa

Comments are closed here.