Menu
Майбутньому пенсіонеру

Майбутньому пенсіонеру

By In Новини, Роз'яснення On 17.07.2018


Сторожинецький відділ обслуговування громадян (сервісний центр)  управління обслуговування громадян Головного управління пенсійного фонду України в Чернівецькій області звертається до громадян – майбутніх пенсіонерів й повідомляє про можливість звернення в зручний для Вас час до територіального органу Пенсійного фонду в районі за місцем проживання із документами, необхідними для призначення пенсії за віком для їх опрацювання та проведення необхідних перевірок до настання пенсійного віку.

За вашим зверненням довільної форми про перевірку таких документів, фахівці органу Фонду проведуть відповідні  перевірки та, у разі необхідності, направлять додаткові запити, проведуть перевірки підстав видачі документів, в тому числі довідок про заробітну плату, та повідомлять про доцільність / необхідність подання інших документів для їх попередньої перевірки.

Про результати проведеної роботи підрозділ Головного управління Пенсійного фонду в розумні строки письмово поінформує Вас, зокрема, про можливість врахувати надані документи, тривалість страхового стажу, про право на пенсію, строки для звернення за її призначенням, та інше.

Подані документи та матеріали перевірок (копії запитів, відповіді на них та отримані документи, акти перевірок, довідки та інше) будуть сформовані в підготовчу пенсійну справу.

При Вашому зверненні із заявою про призначення пенсії матеріали підготовчої пенсійної справи будуть використані у встановленому порядку.

До заяви додаються наступні документи:

1) паспорт та довідка податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера або копія сторінки паспорта з відміткою про те, що особа має право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера;

2) про стаж (трудова книжка, військовий квиток, диплом про навчання за денною формою та інші);

3) документи, які засвідчують особливий статус особи (посвідчення ветерана війни, учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, Почесного донора, тощо.)

 

Завчасне звернення до органів Пенсійного фонду України з документами для призначення пенсій допоможе забезпечити її призначення і виплату у найкоротший строк після досягнення пенсійного віку.

Перелік документів, необхідних для призначення пенсії за віком

 • заява встановленого зразка;
 • паспорт (або інший документ, що засвідчує цю особу, місце її проживання (реєстрації) та вік);
 • документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку у паспорті) або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
 • документи про стаж (трудова книжка; довідки про підтвердження стажу, видані за місцем роботи, служби, навчання або архівними установами та ін.);
 • довідка про заробітну плату (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року встановленого зразку (обов’язково – у разі якщо страховий стаж починаючи з 01 липня 2000 року становить менше 60 місяців, за бажанням – якщо тривалість страхового стажу з 01.07.2000 є більшою, ніж 60 місяців (із зазначенням у ній назв первинних документів, на підставі яких її видано, їх місцезнаходження та адреси, за якою можливо провести перевірку відповідності змісту довідки первинним документам));
 • документи, які засвідчують особливий статус особи (посвідчення ветерана війни, члена сім’ї загиблого, учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, Почесного донора України (СРСР), жертви нацистських переслідувань, документи про визнання особи реабілітованою, про надання статусу особи, яка проживає, працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського, та інші);
 • реквізити рахунку, відкритого в установі банку (для бажаючих отримувати пенсію через банківську установу);
 • фотокартка (для виготовлення пенсійного посвідчення).

Документи про стаж, якими до 01.01.2004 підтверджується: 

 • час військової служби – військові квитки, довідки військових комісаріатів, військових частин і установ системи Міноборони, МВС, МНС тощо;
 • час навчання за денною формою у вищих навчальних, професійних навчально-виховних закладах, навчальних закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі –  дипломи, посвідчення, свідоцтва, довідки та  інші документи, що видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання;
 • час догляду за інвалідом I групи, дитиною-інвалідом віком до 16 років, пенсіонером,  який  за  висновком  медичного закладу потребує постійного стороннього догляду – акт обстеження фактичних обставин здійснення догляду; документи, що засвідчують перебування на інвалідності (для інвалідів I групи і дітей-інвалідів) і вік (для престарілих і дітей-інвалідів);
 • час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми – свідоцтво про народження дитини або паспорт (у разі смерті дитини – свідоцтво про смерть); документи про те, що до досягнення дитиною 3-річного віку мати не працювала;
 • період проживання дружин військовослужбовців в місцевостях,де була відсутня можливість їх працевлаштування за спеціальністю – довідки, видані командирами (начальниками) військових частин, військово-навчальних (навчальних) закладів,  підприємств, установ і організацій, а також військовими комісаріатами.

Для підтвердження трудового стажу приймаються дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, довідки, виписки із наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи, членські квитки профспілок (за той час, за який є відмітки про сплату членських внесків). За відсутності документів про наявний стаж роботи і неможливості одержання їх внаслідок ліквідації підприємства, установи, організації або відсутності архівних даних з інших причин, трудовий стаж установлюється на підставі показань не менше двох свідків, які б знали заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації або в одній системі і мали документи про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують роботу заявника.

Документи, на підставі яких застосовується:

 • пільгове обчислення стажу за період роботи до 01.01.1991 на Крайній Півночі чи в місцевостях, прирівняних до них – строкові трудові договори або документи, в яких відображено їх укладання та підтверджено право на пільги по стажу;
 • пільгове обчислення стажу роботи на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком №1 – уточнюючі довідки підприємств, установ, організацій про підтвердження роботи протягом повного робочого дня, а також інформація про періоди перебування у відпустках без збереження заробітної плати (із зазначенням причини), по догляду за дітьми до 3-х чи 6-ти років;
 • додаткове виключення періоду догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку при визначенні заробітку для обчислення пенсії за період з 01 липня 2000 року до 01 січня 2005 року – довідка з місця роботи про період такої відпустки.

About the Author

Admin 1

Comments are closed here.