Menu
Наказ апарату Сторожинецької районної державної адміністрації № 7 від 4 червня 2018 року «Про внесення змін до наказу районної державної адміністрації від 05 лютого 2018 року № 3 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби в Сторожинецькій районній державній адміністрації»

Наказ апарату Сторожинецької районної державної адміністрації № 7 від 4 червня 2018 року «Про внесення змін до наказу районної державної адміністрації від 05 лютого 2018 року № 3 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби в Сторожинецькій районній державній адміністрації»

By In Накази апарату РДА, Новини On 04.06.2018


Керуючись статтями 17, 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», частиною першою статті 22 Закону України «Про державну службу», відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648) (із змінами), з метою якісного добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки, в зв’язку із змінами у чинному законодавстві України,

НАКАЗУЮ:

  1. Внести до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби в Сторожинецькій районній державній адміністрації, затвердженого наказом районної державної адміністрації від 05 лютого 2018 року № 3 такі зміни:

1) абзац другий пункту 26 викласти в такій редакції:

«Про дату і час, передбачений для тестування всіх кандидатів, їм повідомляється в порядку, передбаченому абзацом п’ятим пункту 17 цього Порядку, не пізніше ніж за один робочий день до початку проходження такого тестування.»;

2) в пункті 27  слово «трьох» замінити словом «двох»;

3) абзаци другий і третій пункту 34 викласти в такій редакції:

«За результатами тестування формується звіт, який роздруковується та підписується кандидатом, після чого передається адміністратору.

Адміністратор підписує такий звіт у присутніх членів конкурсної комісії та додає його до відомості про результати тестування.»;

4) пункт 35 виключити;

5) пункт 37 викласти в такій редакції:

«37. Результати тестування можуть використовуватися протягом шести місяців з дня його проходження у разі участі кандидата в інших конкурсах.

З метою використання попередніх результатів тестування, визначених за допомогою програмного забезпечення, шляхом надання можливості оформити відповідний звіт у порядку, передбаченому абзацами другим і третім пункту 34 цього Порядку.

У такому разі кількість балів за результатами тестування визначається відповідно до пункту 36 цього Порядку з урахуванням кількості наданих кандидатом правильних відповідей, зазначених у звіті про результати тестування.»;

6) в абзаці першому пункту 39 слова «чергового виду тестування та» виключити;

7) в абзаці другому пункту 41 слова «професійної компетентності» замінити словом «компетентностей»;

8) абзац третій пункту 48 викласти в такій редакції:

«Про результати розв’язання ситуаційних завдань та допущення/недопущення до наступного етапу конкурсу сектор управління персоналом апарату районної державної адміністрації повідомляє кандидатам в порядку, передбаченому абзацом п’ятим пункту 17 цього Порядку.»;

9) доповнити Порядок додатком 51 такого змісту:

«Додаток 51
до Порядку

ПОПЕРЕДНІЙ РЕЙТИНГ КАНДИДАТІВ 
за результатами тестування

Порядковий номер

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата
Загальна кількість балів

Рейтинг

 

Адміністратор

________________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

 

Примітка.

Попередній рейтинг кандидатів визначається починаючи з найвищого балу, який набрав кандидат».

 

2.​ Цей наказ набирає чинності 18 червня 2018 року.

  1. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                       С. Гринчук

 


About the Author

Admin 1

Comments are closed here.