Menu
Розпорядження Сторожинецької районної державної адміністрації від 7 липня 2017 року № 289 «Про затвердження Порядку повідомлення про конфлікт інтересів у особи, яка направляється на перевірку або проводить перевірку підвідомчих установ, організацій, та шляхи його врегулювання в районній державній адміністрації»

Розпорядження Сторожинецької районної державної адміністрації від 7 липня 2017 року № 289 «Про затвердження Порядку повідомлення про конфлікт інтересів у особи, яка направляється на перевірку або проводить перевірку підвідомчих установ, організацій, та шляхи його врегулювання в районній державній адміністрації»

By In Запобігання проявам корупції, Новини, Розпорядження On 07.07.2017


Керуючись статтями 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статтею 28 Закону України «Про запобігання корупції», з метою усунення (мінімізації) корупційних ризиків у діяльності посадових осіб районної державної адміністрації:

 1. Затвердити Порядок повідомлення про конфлікт інтересів у особи, яка направляється на перевірку або проводить перевірку підвідомчих установ, організацій, та шляхи його врегулювання в районній державній адміністрації (далі – Порядок), що додається.
 2. Керівникам структурних підрозділів апарату, структурних підрозділів районної державної адміністрації забезпечити неухильне дотримання Порядку.
 3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова районної

державної адміністрації                                                               Я. Бартош

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Сторожинецької районної державної адміністрації

07 липня 2017 року № 289

 

Порядок

повідомлення про конфлікт інтересів у особи, яка направляється на
перевірку або проводить перевірку підвідомчих установ, організацій, та шляхи його врегулювання в районній державній адміністрації

І. Загальні положення

 1. Порядок повідомлення про конфлікт інтересів у особи, яка направляється на перевірку або проводить перевірку підвідомчих установ, організацій, та шляхи його врегулювання в районній державній адміністрації (далі – Порядок) розроблений відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про місцеві державні адміністрації» для використання в роботі посадовими особами районної державної адміністрації під час здійснення ними посадових обов’язків щодо перевірок підвідомчих установ, організацій та усунення (мінімізації) корупційних ризиків під час проведення зазначених перевірок.
 2. У цьому Порядку терміни «потенційний конфлікт інтересів», «реальний конфлікт інтересів», «приватний інтерес» вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції».

II. Загальні правила запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

 1. Особи, уповноважені на виконання функцій держави зобов’язані:

вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі – Національне агентство з питань запобігання корупції чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно;

не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

 1. Особи, уповноважені на виконання функцій держави, не можуть прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч закону на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб.
 2. Безпосередній керівник особи або керівник органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу.

III. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів під час формування складу комісії, що направляється на перевірку до підвідомчих установ, організацій

 1. Посадова особа, кандидатура якої подається для включення до складу комісії, що направляється на перевірку до підвідомчих установ, організацій (далі – Комісія), повідомляє не пізніше наступного робочого дня з моменту виникнення у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів, пов’язаного з участю у роботі Комісії, про такий факт безпосереднього керівника.

Повідомлення про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів здійснюється у письмовій формі (додаток до Порядку).

 1. Безпосередній керівник протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому посадової особи, кандидатура якої подається для включення до складу Комісії, реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну посадову особу.

Врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом:

 • усунення посадової особи від участі в роботі Комісії та залучення до роботи Комісії іншої посадової особи відповідного органу;
 • здійснення повноважень члена Комісії під зовнішнім контролем, а саме, перевірка іншою посадовою особою, визначеною безпосереднім керівником, стану та результатів виконання посадовою особою завдання, вчинення нею дій, змісту рішень що приймаються або розробляються посадовою особою, пов’язаних із предметом конфлікту інтересів.

У рішенні про здійснення зовнішнього контролю визначаються форма контролю, уповноважений на проведення контролю працівник, а також обов’язки особи у зв’язку із застосуванням зовнішнього контролю за виконанням нею відповідного завдання, вчиненням нею дій чи прийняття рішень.

 1. Безпосередній керівник або керівник органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади, якому стало відомо про конфлікт інтересів підлеглої йому особи, зобов’язаний вжити передбачені Законом України «Про запобігання корупції» заходи для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів такої особи.

IV. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, який виник або про який стало відомо під час проведення перевірки підвідомчих установ, організацій

 1. У разі виникнення у посадової особи, яка проводить перевірку діяльності підвідомчої установи, організації, реального або потенційного конфлікту інтересів, пов’язаного з предметом перевірки, посадова особа повідомляє в письмовій формі не пізніше наступного робочого дня про такий факт безпосереднього керівника.
 2. Безпосередній керівник протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому посадової особи, яка проводить перевірку діяльності підвідомчої установи, організації, реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу.

Врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом здійснення повноважень члена Комісії під зовнішнім контролем, а саме, перевірка працівником, визначеним безпосереднім керівником, стану та результатів виконання особою завдання, вчинення нею дій, змісту рішень що приймаються або розробляються особою, пов’язаних із предметом конфлікту інтересів.

У рішенні про здійснення зовнішнього контролю визначаються форма контролю, уповноважений на проведення контролю працівник, а також обов’язки особи у зв’язку із застосуванням зовнішнього контролю за виконанням нею відповідного завдання, вчиненням нею дій чи прийняття рішень.

V. Відповідальність за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

За порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів особи, уповноважені на виконання функцій держави притягаються до адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                                В. Гоцуляк


About the Author

Admin 1

Comments are closed here.