Menu
Роз’яснення про вплив підвищення мінімальної заробітної плати з 01.09.2020 року на пенсійне забезпечення певних категорій громадян

Роз’яснення про вплив підвищення мінімальної заробітної плати з 01.09.2020 року на пенсійне забезпечення певних категорій громадян

By In Новини On 15.09.2020


Відповідно до ухвалених Верховною Радою України змін до держбюджету з 1 вересня цього року мінімальна заробітна плата зросла з 4723 гривень до 5000 грн.

  1. Згідно з положеннями ст. 28 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” для осіб, які досягли 65-річного віку мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється в розмірі 40 відсотків мінімальної заробітної плати, визначеної законом про Державний бюджет України на відповідний рік, але не менше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом. З 01.09.2020 мінімальний розмір пенсії за віком вказаній категорії осіб складає 2000 гривень (5000 гривень х 40%). Такий розмір встановлюється за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу.

Умови проведення перерахунку пенсій 65-річним пенсіонерам врегульовано також положеннями ч.3 ст.42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, згідно з якими такий перерахунок проводиться непрацюючим особам.

Враховуючи законодавчі зміни, з 1 вересня перераховано пенсію понад 41 тисячі пенсіонерів Чернівецької області. Пенсії перераховані в автоматичному режимі без особистого звернення громадян. Середній розмір підвищення склав близько 40 гривень.

 

  1. Виходячи з нового розміру мінімальної заробітної плати, мінімальний розмір єдиного внеску з 01.09.2020 склав 1100 грн. У зв’язку з цим, важливо привертати увагу громадян на наступному:
    • Сплата роботодавцями єдиного соціального внеску в сумі меншій за його встановлений мінімальний розмір, впливає на тривалість страхового стажу застрахованої особи і, як наслідок, може негативно позначитись при встановленні права працівника на пенсійне забезпечення або його розміру.
    • Зростання мінімальної заробітної плати вплинуло на сума сплати єдиного внеску за договорами про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державне соціального страхування”, в тому числі на суму одноразової його сплати за попередній період (в подвійному розмірі).

 

  1. При обчисленні коефіцієнта заробітної плати (доходу) за періоди сплати страхових внесків за застрахованих осіб, зазначених у пунктах 7, 8, 9 і 14 статті 11 цього Закону та за періоди, які включаються до страхового стажу згідно з абзацом третім частини першої статті 24 цього Закону, враховується мінімальний розмір заробітної плати. До таких осіб належать:

п. 7) особи, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, Службі безпеки України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту;

п. 8) особи, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини, при усиновленні дитини;

п. 9) один із непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікун, піклувальник, один із прийомних батьків, батьків-вихователів, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, за дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, а також непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи або за особою, яка досягла пенсійного віку, встановленого статтею 26 цього Закону, та за висновком закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства;

п. 14) непрацюючий інший з подружжя працівника дипломатичної служби, який перебуває за кордоном за місцем довготермінового відрядження такого працівника.

 

  1. Зміна мінімального розміру заробітної плати з 01.09.2020 не вплинула на розмір пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, для осіб з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і пенсії у зв’язку з втратою годувальника з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які обчислюються виходячи з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, оскільки згідно з п.9 Порядку обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою КМУ від 23.11.2011 №1210 (зі змінами), в формулі розрахунки таких пенсій передбачено застосування цього показника, встановленого законом на 1 січня відповідного року. Таким чином, відповідний перерахунок пенсій цієї категорії пенсіонерів може бути проведено з 01.01.2021, в разі доцільності.

 

 


About the Author

Admin 1

Comments are closed here.