Menu
Соціальні пільги та гарантії резервістам Збройних Сил України

Соціальні пільги та гарантії резервістам Збройних Сил України

By In Новини, Роз'яснення On 14.03.2019


  1. Існуючий стан нормативно-правової бази з питань служби у військовому резерві

1.1 На сьогодні основні норми щодо служби у військовому резерві викладені у трьох Законах України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»,  «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а також у Положенні про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України, яке затверджено Указом Президента України.

На виконання зазначених законодавчих актів та Указу Президента України розроблено понад десять нормативно-правових та відомчих документів щодо забезпечення проходження служби в резерві.

Довідково. Нормативно-правові документи: Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження структури військового резерву людських ресурсів» від 12.11.2014 № 607 (зі змінами від 27.07.2016 № 474), «Про порядок і розміри грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних  та резервістів» від 23 листопад 2006 року № 1644 (із змінами від 18.03.2015 № 124).

Відомчі документи:

наказ Міністра оборони України від 12.05.2007 № 80 (зі змінами) «Про затвердження Інструкції про умови виплати грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів»;

військові стандарти, які затверджені наказами Генерального штабу Збройних Сил України: від 24.01.213 № 16 «Про затвердження Інструкції про порядок комплектування резервістами органів військового управління військових частин Збройних Сил України»; від 10.07.2013 № 154 «Про затвердження Інструкції про організацію та порядок ведення військового обліку резервістів у Збройних Силах України»; від 24.12.2016 № 487 (зі змінами від 14.02.2017 № 47 «Про затвердження Інструкції про порядок підготовки резервістів у Збройних Силах України»;

директиви Генерального штабу Збройних Сил України від 04.06.2018 № Д-321/1036/дск «Про затвердження організаційно- методичних вказівок щодо особливостей доукомплектування Збройних Сил України мобілізаційними людськими ресурсами в особливий період», інші директиви та методичні рекомендації.

1.2. Згідно існуючих нормативно- правових документів резервісти (як за контрактом, так і оперативного резерву) мають наступні соціальні пільги та гарантії:

1.2.1. Резервісту за 30 діб підготовки виплачується:

грошова виплата із розрахунку до двох мінімальних прожиткових мінімумів на місяць для працездатних осіб на 01 січня календарного року (з 01.01.2019 року – 1 921 грн.) – від 2 882 до 3 842 грн. ( в залежності від військового звання). Цю норму запроваджено з 2016 року та введено її виплату одразу по закінченню зборів у військовій частині, що в цілому дозволило суттєво підвищити мотивацію до залучення резервістів на зборові заходи;

для тимчасово не працюючих – мінімальний прожитковий мінімум для працездатних осіб на 01 січня календарного року – 1 921 грн.;

добові (за кожен день зборові в залежності від військового звання від 360 до 900 грн.);

грошова винагорода в кінці року (фіксований розмір якої залежить від військового звання  – від 1 600 до 3 100 грн.).

У підсумку загальна сума грошових виплат непрацюючим резервістам у 2019 році за місяць підготовки складатиме від 5 514 до 8 035 грн., що в шість разів перевищує виплати військовозобов’язаним.

Крім того, для працюючих резервістів компенсується виплата середньомісячної заробітної плати за місцем роботи (за весь час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві з 01.01.2019 року) – не менше 4 173 грн.

Так, працюючий резервіст (при мінімальній заробітній платі) за місяць зборів у 2019 році отримуватиме від 7 327 до 9 849 грн. (в залежності від військового звання).

1.2.2. Резервісту компенсується вартість проїзду або здійснюється його доставка силами військового комісаріату.

Резервісту гарантується:

збереження місця роботи;

державне страхування на час зборів.

Резервіст забезпечується безкоштовно:

військовою формою одягу;

харчуванням, проживанням та медичним обслуговуванням під час зборів.

Крім  цього, резервіст має можливість:

самостійно визначати тривалість проходження військової служби та укладати контракт на проходження військової служби на терміни від півроку і більше (до 3-5 років), з його подальшим продовженням на обраний термін при збереженні всіх соціальних пільг, які передбачені для мобілізованих ( збереження місця роботи, посади, середнього заробітку, виплати пенсій тощо);

Довідково. Методичними рекомендаціями ГШ ЗС України визначено спрощений порядок укладання контрактів на проходження військової служби та їх підписання безпосередньо в ході зборів, без збору чисельних додаткових довідок;

укладати контракт на проходження служби у військовому резерві (зокрема і в особливий період) за спрощеним порядком у військовій частині, військовому комісаріаті;

Довідково. Методичними рекомендаціями визначено порядок дій командирів військових частин, військових комісаріатів щодо спонукання резервістів до укладання  контрактів на проходження служби у військовому резерві та їх підписання безпосередньо в ході зборів за спрощеною процедурою, без збору чисельних додаткових довідок. Основним мотивуючим стимулом у цьому процесі є те, що при мобілізації резервіст буде призваний виключно в ту бригаду, з якою укладений контракт; резервісти за контрактом мають переважне право просуватися по службі, отримувати чергові військові звання.

підвищувати кваліфікацію, отримувати нову військово-облікову спеціальність, досвід на командних посад;

звільнитись від призову на строкову військову службу після виконання обов’язків служби у військовому резерві протягом двох контрактів.

В агітацій роботі щодо укладання контрактів в резерві на сьогодні використовуються наступні переваги:

призов за мобілізацією (на збори) тільки до тієї частини, з якою укладений контракт;

першочергове просування по службі;

отримання чергових військових звань в резерві.

  1. Заходи, які вживаються на цей час, для покращення проходження служби у військовому резерві

Для забезпечення подальшого розвитку служби в резерві, переходу на службу у військовому резерві за контрактом передбачається суттєве вдосконалення системи соціальних гарантій і пільг резервістів з одночасним посиланням кримінальної відповідальності резервістів за ухилення від призову як під час мобілізації, так і на навчальні збори:

перехід на виплату грошового забезпечення резервістам як військовослужбовцям (за дні виконання ними обов’язків служби);

виплата резервістам одноразової грошової винагороди при укладанні контракту на проходження служби в резерві;

забезпечення переваг резервістам за контрактом при вступі на державну службу;

забезпечення гарантованого першочергового працевлаштування для резервістів за контрактом;

надання безоплатної медичної допомоги у військово-медичних закладах резервістам за контрактом як під час проходження служби, так і після 25 років служби у військовому резерві;

зарахування часу служби у військовому резерві до військової пенсії із розрахунку три роки служби у військовому резерві за один рік служби;

надання додаткових діб до щорічної відпустки за час проходження служби в резерві – до десяти діб;

надання позачергового місця дітям резервістів у дитячих закладах за місцем проживання;

для роботодавців:

зменшення податків роботодавцям на кожного працюючого резервіста (зменшення єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з 22 до 8,41%);

звільнення фізичних осіб підприємців, які проходять службу у військовому резерві за контрактом, від сплати за себе єдиного внеску.


About the Author

Admin 1

Comments are closed here.