Menu
Звіт голови районної державної адміністрації про виконання Програми економічного і соціального розвитку, районного бюджету, рішень ради із зазначених питань, а також про реалізацію райдержадміністрацією делегованих їй радою повноважень за 2016 рік

Звіт голови районної державної адміністрації про виконання Програми економічного і соціального розвитку, районного бюджету, рішень ради із зазначених питань, а також про реалізацію райдержадміністрацією делегованих їй радою повноважень за 2016 рік

By In Звіти, Новини On 21.03.2017


Впродовж року діяльність  районної державної адміністрації, її відділів та управлінь була спрямована  на покращення  економічної ситуації, ефективне використання фінансових ресурсів, поліпшення умов підприємницької діяльності, вирішення проблем у соціальній сфері.

За звітній період  райдержадміністрації  вдалося  прийняти і втілити у життя  цілу низку рішень, які сприяли сталому розвитку  району. Це стало результатом тісної та злагодженої співпраці районної державної адміністрації та районної ради, голів місцевих рад, всього депутатського корпусу, керівників підприємств та організацій району.

 

Взаємодія з органами місцевого самоврядування

Впродовж звітного періоду спостерігалась конструктивна співпраця між представницькою і виконавчою гілками влади району щодо вирішення першочергових питань розвитку нашого краю.

Керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації та районних підрозділів центральних органів виконавчої влади постійно приймалась активна участь в засіданнях сесії районної ради.

Структурними підрозділами райдержадміністрації впродовж 2016 року надавалась практично-методична допомога виконавчим комітетам місцевих рад району, зокрема, з питань ведення діловодства, звернень громадян, захисту прав та законних інтересів дітей, ведення відомчого архіву, виборчого законодавства, містобудування, в частині виконання службових документів, оформленні  рішень і протоколів засідань виконавчих комітетів, загалом щодо здійснення виконкомами рад делегованих повноважень органів виконавчої влади.

Відбувалась тісна співпраця з виконавчими комітетами місцевих рад в частині планування роботи районної державної адміністрації. Так, при формуванні планів роботи райдержадміністрації постійно враховуються заходи, які плануються виконавчими комітетами місцевих рад району.

Головою районної державної адміністрації затверджено перелік посадових осіб районної державної адміністрації, які забезпечують взаємодію районної державної адміністрації з виконавчими комітетами місцевих рад району.

Впродовж звітного періоду працівниками районної державної адміністрації та районних підрозділів центральних органів виконавчої влади приймалась активна участь в засіданнях виконавчих комітетів місцевих рад району, а також у проведенні загальних зборів громадян населених пунктів району.

Спільними зусиллями структурних підрозділів райдержадміністрації та районної ради проводилась  підготовка та проведення урочистостей з нагоди відзначення в районі державних свят, знаменних та пам’ятних дат.

 

Організаційно – масова  робота

На протязі 2016 року проведено 6 засідань колегії районної державної адміністрації, на яких розглянуто 63 питання   з прийняттям відповідних рішень, 27 з них внесено на розгляд сесії районної ради.

Впродовж звітного періоду головою районної державної адміністрації проведено  8 розширених нарад  за участю керівників територіальних громад району, на яких  розглядались актуальні питання соціально-економічного розвитку району, заслуховувались звіти керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та керівників окремих районних підрозділів міністерств і відомств України про проведену роботу. За участю голови районної державної адміністрації, щотижнево проводились апаратні наради та  наради з керівниками силових структур району.

Крім цього, щотижнево проводились наради із керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації та керівниками окремих районних підрозділів міністерств і відомств України відповідно до розподілу обов’язків першим заступником, заступником  голови та керівником апарату районної державної адміністрації.

Відповідно до плану роботи на 2016 рік та розпорядження районної державної адміністрації від 23.12.2015 № 342 «Про організацію проведення комплексних та тематичних перевірок здійснення виконавчими органами сільських, селищної, міської рад району делегованих повноважень органів виконавчої влади на 2016 рік» у 2016 році здійснено 12 перевірок виконання делегованих повноважень виконавчими органами місцевих рад району (6 комплексних та 6 тематичних).

Станом на 01 січня 2017 року згідно штатного розпису в районній державній адміністрації нараховувалось 106 осіб, з них 105 державних службовців, фактично працювало 89 осіб.

 

Стан розгляду звернень громадян

У відповідності до Закону України «Про звернення громадян» від 02 жовтня 1996 року та на виконання Указу Президента України від 07 лютого 2008 року  № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»  в районній державній адміністрації  впродовж  2016 року розглянуто 1053  звернення громадян.  Письмових звернень зареєстровано  – 469,   на особистому прийомі – 584  (з них 307 прийнято особисто головою РДА).

190 звернень (18,0 % від загальної кількості звернень) надійшло від мобілізованих та демобілізованих військовослужбовців, учасників АТО та членів їх сімей, з питань надання матеріальної допомоги, надання пільг по фактичному місцю проживання, надання дров по пільговій ціні тощо.

1 звернення – від переселенців із зони проведення АТО  Донецької  області (0,1% від загальної кількості),  від переселенців АР Крим у 2016 році звернень не надходило.

Впродовж звітного періоду зареєстровано 28 колективних звернень (828 підписів). Їх частка становить 2,7 % від загальної кількості звернень. В колективних зверненнях порушувались проблемні питання електропостачання, перевірки господарської діяльності підприємства, безкоштовного харчування у школі дітей 1-4 класів, кадрові призначення, виділення земельних ділянок для ведення сільськогосподарського виробництва, перевірки законності початку  будівельних робіт, проведення ремонтних робіт в дошкільних навчальних закладах, порушення прав пасажирів водіями та перевізниками, ремонту  доріг, відновлення зруйнованого мосту, виділення земельних ділянок під забудову для молодого покоління, щодо спірного земельного питання, з питань житлово-комунального господарства та по питанню відкриття маршрутів для перевезення дітей до навчальних закладів м. Сторожинець та ін.

За звітний період зареєстровано 1069 питань, з якими звертались громадяни,  з яких:  640 (59,9 %) – питання соціального захисту (нарахування субсидій, надання пільг, надання матеріальної допомоги, роз’яснення із соціальних питань тощо), 199 (18,6 %) –  питання аграрної політики і земельних відносин (виділення земельних ділянок для ведення сільськогосподарського виробництва, вчинення різного роду правочинів із землею, земельні конфлікти), 26 (2,4 %) – питання житлової політики (покращення умов проживання, виділення житла, надання дозволу на вчинення правочинів із житлом, перевірки дотримання законності  норм будівництва  тощо),  23 (2,2 %) – питання комунального господарства (ремонт та благоустрій доріг, електропостачання та покращення якості надання послуги електропостачання), 39 (3,6 %) – питання транспорту і зв’язку (робота телефонного та радіо зв’язку, вартість перевезень тощо),   49 (4,6 %) – питання сім’ї,  дітей  (встановлення опіки/піклування, влаштування дітей в ПС, ДБСТ, встановлення порядку зустрічей з дітьми, визначення постійного місця проживання дітей, перевірка умов утримання дітей тощо), 22 (2,1 %) – питання освіти (посади директора в ЗОШ, влаштування дітей в ДНЗ, навчально-виховного процесу у школах,  вирішення питання безкоштовного харчування дітей в школі).

Та все ж найбільша кількість звернень стосується саме питання надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення та мобілізованим, демобілізованим військовослужбовцям, учасникам АТО і членам їх сімей.

Відповідно до Районної  програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2014-2016 рр.  впродовж   2016 року надано матеріальну допомогу 589 жителям району на загальну суму                   641030,00 грн.   Також було виділено одноразові грошові допомоги на загальну суму 47678,62  грн. для передплати районної газети «Рідний край» на ІІІ,  IV квартал  2016 року та на І квартал 2017 року  514 одиноким, малозабезпеченим жителям Сторожинецького району.

Протягом 2016 року на розгляд до районної державної адміністрації надійшло  906  звернень  громадян на Урядову  телефонну «гарячу лінію».  У зверненнях на Урядову телефонну «гарячу лінію» здебільшого порушувались питання соціального захисту – щодо нарахування і виплати соціальних допомог, перевірки правильності їх нарахування, призначення субсидії, надання матеріальної допомоги, надання роз’яснень із соціальних питань, з питань аграрної політики  а також питань комунального господарства – електропостачання, ремонт та благоустрій доріг та ін.

Для  оперативного реагування на звернення громадян  в приймальні голови районної державної адміністрації працює «Телефон довіри» (2-17-43). В журналі реєстрації дзвінків на «Телефон довіри» впродовж 2016  року зареєстровано 24 звернення.

На всі  поступивши заяви, скарги та пропозиції Сторожинецькою районною державною адміністрацією здійснюється кваліфікований, неупереджений, об’єктивний і своєчасний розгляд. За наслідками розгляду надаються письмові відповіді авторам звернень у визначений законодавством термін.

Особистий прийом громадян керівництвом районної державної адміністрації здійснюється у відповідності до затверджених Порядку та графіка. Однак прийом громадян здійснюється і впродовж тижня. В приміщенні райдержадміністрації на видному місці розміщені графіки прийому громадян в обласній та районній державних адміністраціях, в обласній та районній радах. Також виділено місце для оформлення запитів на публічну інформацію.

Також, відповідно до вимог Указу та згідно затверджених графіків посадовими особами райдержадміністрації здійснюються особисті виїзні прийоми  громадян. Так, впродовж 2016 року керівництвом районної державної адміністрації здійснено 36 виїзних прийомів громадян, на яких прийнято 214  осіб; порушено 227 питань.

Окрім того, керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації проведено 89 виїзних прийомів, на яких прийнято 264 особи. При цьому, громадянами порушено 328 питань.

В районній державній адміністрації створена та діє постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян. Впродовж  2016 року проведено  6  засідань  комісії, на яких  розглянуто 11 звернень громадян.

В рамках контролю за організацією роботи посадових і службових осіб зі зверненнями громадян та моніторингу додержання законодавства з питань звернень громадян здійснюється особисте звітування перед головою районної державної адміністрації з даних питань. Так, протягом 2016 року прозвітували  48 посадових осіб по питанню роботи із зверненнями громадян, з яких 24 – голови виконкомів місцевих рад району.

Головою районної державної адміністрації приділяється значна увага питанню роботи із зверненнями громадян. На засіданнях колегії, апаратних та розширених нарадах голови районної державної адміністрації систематично заслуховуються питання щодо здійснення роботи із зверненнями громадян та надаються відповідні доручення з метою покращення даного напрямку роботи.

У відповідності до внесених змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції  налагоджено роботу в даному напрямку, зокрема визначено електронні адреси, на які приймаються електронні звернення, та номер телефону для прийому усних звернень в телефонному режимі. Відповідна інформація оприлюднена на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та в районній газеті «Рідний край».

Стан роботи із зверненнями громадян перебуває на постійному контролі у голови районної державної адміністрації.

 

Інвестиційна діяльність та міжнародне  співробітництво

Одним із важливих механізмів соціально-економічного розвитку району, як і держави в цілому, є активізація інвестиційного процесу.

Районною державною адміністрацією активізовано та проводиться інвестиційна політика, спрямована на активізацію діяльності інвесторів, нарощування внутрішніх фінансових ресурсів, покращення структури інвестицій та оптимізацію напрямків їх вкладання.

Капітальні інвестиції за 2016 рік склали 176,4  млн. грн., що у розрахунку на одиницю населення становить 1771,8 грн. Даний показник на душу населення в 2015 році складав 2860,2 грн., що на 61,4 % аналогічного показника 2016 року.  Зниження обсягу капітальних інвестицій пов’язане з тим, що левову частку даного показника складають інвестиції в житлове будівництво. Так, в 2015 році освоєно 283,8 млн. грн. капітальних інвестицій, з яких 235,9 млн. грн. – інвестиції в житлове будівництво. За січень – вересень 2016 року інвестиції в житлове будівництво склали лише 55,0 млн. грн.

Протягом 2016 року прийнято в експлуатацію 26631 м²  житла, що складає 46,6 % у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року. Що в розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення складає 2662,6 м². Зменшення показника пов’язане з тим що норма яка давала можливість прийняти в експлуатацію самочинно побудовані об’єкти, відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію об’єктів, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24.04.2015 №79, припинила дію відповідно до відповідно до пункту 9 розділу V «Прикінцевих положень Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» 31 грудня 2015 року.

Обсяг прямих іноземних інвестицій станом 01.01.2017 року складає 796,5 тис. дол. США, що становить 92,4%. У  розрахунку на одиницю населення даний показник складає 8,0 дол. США.

Так, в районі проводилась робота з впровадження проектів  ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», а саме реалізовано 3 енергоефективних мікро проекти:

– «Енергозберігаючі заходи с. Верхні Петрівці Сторожинецького району Чернівецької області – капітальний ремонт вуличного освітлення»;

– «Енергозберігаючі заходи с. Нижні Петрівці Сторожинецького району Чернівецької області – капітальний ремонт вуличного освітлення»;

– «Впровадження енергоефективних заходів в ДНЗ «Сонечко» с. Кам’яна. Заміна газового котла на твердопаливний».

Активно відбувається співпраця з Польщею, про що свідчать регулярні візити іноземних гостей.

20 січня 2016 р. Сторожинеччину відвідала офіційна делегація Республіки Польща, яку очолив Сенатор Польщі. Під час зустрічі обговорено стан справ національних меншин на Сторожинеччині та їхня підтримка.

З 6 по 9 травня 2016 р. Сторожинеччину відвідала офіційна делегація гміни Андрихув ( Республіка Польща). Метою делегації було налагодження співпраці у гуманітарній, туристичній та економічній сферах. Іноземні гості передали рятувальникам району подарунок від громади гміни пожежний автомобіль марки Jelcz 044.

З 12 по 15 жовтня 2016р. Сторожинеччину відвідала офіційна делегація з міста Жгуг (Республіка Польща) з метою поглиблення співробітництва. Іноземні гості передали Сторожинецькому районному відділу ДСНС України у Чернівецькій області у якості гуманітарної допомоги фірменний одяг та 5 пожежних рукавів.

Бюджет

Значна   увага в роботі райдержадміністрації приділялась наповненню бюджетів усіх рівнів.

Підводячи підсумки розвитку бюджетної сфери у 2016 році, слід зазначити, що основною метою роботи влади  у цій сфері було  підвищення фінансової незалежності, збільшення рівня надходжень до бюджету, забезпечення нормального функціонування бюджетних установ.

За результатами роботи у 2016 році, до мiсцевих бюджетiв району(без надходжень до бюджету Великокучурівської  ОТГ) за січень-грудень 2016 року (без трансфертів), склали 88248,7 тис. гривень,  при уточненому плані 78861,7 тис.гривень, що відповідає  111,9%, бiльше плану надiйшло 9387,0 тис.гривень, що на 22709,1 тис.гривень більше, ніж надходження у січні-грудні 2015 року.

До  загального  фонду району надiйшло 78222,1 тис. гривень, при уточненому планi 69910,7 тис.гривень, що відповідає  111,9%, бiльше плану на 8311,4 тис.гривень, в порiвняннi з вiдповiдним перiодом минулого  року, до загального фонду в січні-грудні 2016 року поступило доходів більше  на 27425,4 тис. гривень, ріст складає 54,0%.

До спеціального фонду бюджету надходження складають 10026,6 тис. гривень, при планi 8951,0 тис. гривень, що відповідає 112,0%, бiльше плану надiйшло 1075,6 тис. гривень, в порівнянні з минулим роком надійшло доходів менше  на 4716,3 тис.гривень(32,0%).

Районний бюджет по загальному фонду за січень-грудень 2016 року виконаний на 114,6%(+4637,5 тис. гривень), фактично поступило 36476,5 тис. гривень, при запланованих 31839,0 тис. гривень. В порівнянні з відповідним  періодом минулого року доходів надійшло більше на 12051,1 тис. гривень(у співставних умовах), що складає  49,3%.

Станом на 01.01.2016 року до бюджету району надійшло:

Податку з доходів  фізичних осіб – 35973,5 тис. гривень(114,5% до уточненого плану), в порівнянні з минулим роком надійшло податку більше на 11818,6 тис. гривень, або  48,9%;

Плати за землю – 12885,5 тис. гривень(118,2% до плану), більше  відповідного періоду минулого року  на 7084,9 тис. гривень, або 122,1%.

Фактично надійшло станом на 01.01.2017 року орендної плати за землю в розмірі 5326,3  тис. гривень, в тому числі:

– орендної плати з юридичних осіб – 3419,5 тис. гривень,

– орендної плати з фізичних осіб – 1906,8 тис. гривень;

Акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 11921,1 тис. гривень, при запланованих 10886,7 тис.гривень, що складає 109,5 %, більше  відповідного періоду минулого року  на 5023,3 тис. гривень, ріст складає 72,8%;

Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 749,4 тис. гривень, при уточненому плані 833,9 тис. гривень, що складає 89,9 %, більше  відповідного періоду минулого року на 430,1 тис. гривень, ріст – 134,7 %;

Єдиного податку – 10467,2 тис. гривень, при запланованих 9534,9 тис.гривень, що складає 109,8 %, більше  відповідного періоду минулого року  на 2677,4 тис. гривень, ріст – 34,4 %.

Рентної плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) – 2578,6 тис. гривень, при запланованих 2422,4 тис.гривень, що складає 106,4 %, більше відповідного періоду минулого року  на 668,3 тис. гривень( 35,0 %).

Відповідно до п.7 ст.78 Бюджетного кодексу України (із змінами та доповненнями),  місцеві ради  уточнили річний  план по загальному фонду у 2016 році  на 20827,6 тис. гривень.

За  січень-грудень 2016 року, план по загальному фонду виконали всі місцеві бюджети та всі досягли  рівня минулорічних надходжень.

Упродовж 2016 року органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування разом з економічними службами району та податковою інспекцією району постійно розглядалося питання по надходженню податків і зборів до бюджетів всіх рівнів, за надходження податків та погашення існуючої податкової заборгованості до бюджетів всіх рівнів, в тому числі і до місцевого. Результати виконання місцевого бюджету по доходах опубліковані в районній газеті “Рідний край”.

Відділом доходів за 2016 рік проведено 7 тематичних перевірок здійснення виконавчими комітетами місцевих рад делегованих повноважень органів виконавчої влади.

Видатки місцевих бюджетів за 2016 рік проведені в сумі 625667,0 тис. гривень, що на 48347,1 тис. гривень, або на 8,4 % більше за минулий рік, в тому числі :

 • на утримання органів місцевого самоврядування видатки проведені в сумі 16479,7 тис. гривень, що на 1498,5 тис. гривень, або на 10 % більше за минулий рік;
 • на освіту проведені в сумі 186386,4 тис. гривень, що на 1845,0 тис. гривень, або на 1 % більше за минулий рік;
 • на охорону здоров»я проведені видатки в сумі 54347,4 тис. гривень, що на 643,4 тис. гривень, або на 1,2 % більше за минулий рік;
 • на соціальний захист та соціальне забезпечення видатки проведені в сумі 296971,3 тис. гривень, що на 42527,9 тис. гривень, або на 16,7 % більше за минулий рік;
 • на культуру видатки проведені в сумі 17222,4 тис. гривень, що на 297,9 тис. гривень, або на 1,8 % більше за минулий рік.

Відсутня кредиторська заборгованість по заробітній платі, розрахунках на енергоносії  та інших захищених статтях видатків, що характеризує ефективне використання коштів в минулому році.

 

Сільське господарство

В 2016 році всіма категоріями господарств оброблялося 30881 га ріллі. Сільськогосподарські підприємства додатково залучили в обробіток 100 га ріллі в селах Ропча та Верхні Петрівці довівши площу орендованих земель до 4824 га.

У звітному році урожайність зернових культур склала 39 ц/га (по області 39 ц/га), соняшнику – 25,7 ц/га (по області – 30,1 ц/га), сої  – 18,2 ц/га (по області – 14,0 ц/га), ріпаку – 37,7 ц/га (по області – 19,1 ц/га), картоплі – 124,2 ц/га (по області – 104,3 ц/га), овочів – 101,7 ц/га (по області -103,5 ц/га).

У сільськогосподарських підприємствах району поголів’я ВРХ збіль шилось на 11 голів, овець на 78 голів.

Надій на одну корову за 2016 рік становить 5164 кг що на 531 кг більше ніж у 2015 році. Середньодобовий приріст ВРХ зріс на 198 грам, а свиней знизився на 40 грам.

В господарствах населення за рік поголів’я ВРХ скоротилося на 6,6% (по області – 9,3%), поголів’я корів скоротилося на 6,2% (по області – 7,6%), поголів’я овець скоротилося на 8,7 % (по області 3,1 %), поголів’я свиней зросло на 10% (по області скоротилося на 5,9 %).

Виробництво валової продукції сільського господарства у порівняльних цінах 2010 року по сільськогосподарських підприємствах становить 27,8 млн. грн., що на 8,4 млн.грн. більше ніж у попередньому році.

Продовжує стабільно працювати ПрАТ «Буковинапродукт». Невдалося належно відновити роботу ПП «Сторожинецький м’ясокомбінат». Тривають пошуки інвесторів на ТОВ «СКП «Молочний край».

В районі вперше проведено конкурси по наданню в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв): с. Нижні Петрівці -16 га, с. Ропча – 14,9 га, с. Панка – 19,1, с. Кам’яна – 15,6 га.

Впродовж року проведено 103 (сто три) ярмаркові заходи.

Під урожай 2017 року всіма категоріями господарств посіяно 2746 га озимих зернових культур, що на 1351 га більше ніж під урожай 2016 року.

 

Промисловість та розвиток підприємницької діяльності
У 2016 році підприємствами промислового комплексу району було реалізовано товарної продукції на суму 193083,6  тис. грн., що у діючих цінах до відповідного періоду минулого року становить 123,3 %. На протязі останніх років зростання промислового виробництва та реалізації продукції у районі досягалося як збільшенням обсягів підприємствами основного кола звітності так і включенням до нього додаткових підприємств.

З метою популяризації вітчизняних агропромислових продуктів в квітні 2016 року проведено районний агропромисловий ярмаркок за участю безпосередніх виробників продукції. 02 жовтня 2016 року проведено ярмарку «Осінь на Підгір’ї».

Мале і середнє підприємництво є невід’ємною складовою нинішньої економіки, яка здатна, в першу чергу, швидко реагувати на зміни, що відбуваються в економіці, вирішувати такі соціальні завдання, як проблеми зайнятості, створення джерел доходів для населення. Саме малі та середні підприємства створюють сотні, тисячі видів товарів і послуг для задоволення потреб членів сус­пільства за доступними цінами, відіграють значну роль в наповненні місцевих бюджетів.

       Всебічний розвиток малого і середнього підприємництва залежить безпосередньо від створення сприятливих умов його розвитку. Реалізація районної Програми розвитку малого і середнього підприємництва – один з інструментів реалізації на місцевому рівні державної політики підтримки малого і середнього підприємництва, активної регіональної політики, політики зайнятості населення.

Основними джерелами фінансування районної Програми є кошти місцевого бюджету, кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Через районний центр зайнятості із коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття для виплати одноразової допомоги по безробіттю для організації власної справи виділено кошти 5-ти підприємцям.

 

Будівництво

Містобудівна діяльність району у 2016 році визначилась наступними показниками (у порівнянні з минулим роком):

Здача в експлуатацію житла:

за 2016 рік – 26631 м2;

2015 рік – 57 121 м2;

Обсяги виконання будівельно-монтажних робіт:

2016 рік – 44 105 тис грн.;

2015 рік – 44 351 тис грн.;

Будівельно-монтажні роботи у 2016 році проводили наступні  організації:

ТОВ Агробудналадка, ТОВ Агробудсервіс, ТЗО «Авікбудпроект», ППБК «Єврожитлобуд Груп», ВКФ «Буковина», СГК «Колос», Сторожинецький Держлісгосп.

Виготовлення будівельних паспортів на забудову індивідуальних житлових будинків:

2016 рік – 297;

2015 рік – 312;

Сектором містобудування, архітектури та ЖКГ за 2016 рік надано:

-висновків щодо відведення земельних ділянок– 489;

-містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки- 39;

-паспортів прив’яки малих архітектурних форм- 18.

 

Транспорт

Підсумки діяльності транспортного комплексу району за 2016 рік свідчать про те, що в районі створено умови для повного і якісного задоволення потреб населення у пасажирських перевезеннях. У звітному періоді діяльність з перевезення пасажирів здійснювали –  ПП «Підгір’я – Авто » ( Бабич В.Д.), ПП “ Меркурій” ( Єричук О.І. ), ПП  “Багіра” ( Храпчинська П.М.),  та 2 підприємці – фізичні особи – С. Кириляк і В. Маценко.

Значно покращилась ситуація на ринку вантажних перевезень. В 2016 році вантажооборот склав 56,3 млн. ткм., що складає 118,4 % в порівнянні з 2015 роком, перевезено 83,5 тис. т. вантажів, що складає 125,2 % до аналогічного періоду 2015 року. Проте, в 2016 році порівняно з 2015 роком обсяг пасажирських перевезень дещо зменшився і становить 573,3 тис. осіб, що на 8,9% менше ніж в 2015. Пасажирооборот склав 11, 4 млн. пас. км., або на 12,4% менше ніж у 2015 році.

11.10.2016 року Сторожинецькою районною державною адміністрацією проведено конкурс з визначення автомобільних перевізників які будуть здійснювати обслуговування внутрішньорайонних маршрутів.

Відповідно до ст. 7 ЗУ «Про автомобільний транспорт» (зі змінами), розпоряджень районної державної адміністрації від 13.02.2015 № 46 «Про організацію перевезень пасажирів автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району», зареєстроване в Сторожинецькому районному управлінні юстиції 05.03.2015 за № 3/399, яким затверджено Умови конкурсу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району та від 13.02.2015 № 47 «Про організацію конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району», зареєстроване в Сторожинецькому районному управлінні юстиції 05.03.2015 за № 2/398, 10.06.2015 року проведено конкурс з визначення автомобільних перевізників які будуть здійснювати внутрішньорайонні маршрути.

Переможцями визнано ПП «Підгір’я авто» на маршрутах: Сторожинець – Давидівка, Сторожинець – В. Петрівці, Сторожинець – Стара Жадова, Сторожинець – Стара Красношора, Сторожинець – Слобода Комарівці, Сторожинець – Костинці через Нові Бросківці, Сторожинець – Гільча через Банилів Підгірний. Функції робочого органу під час проведення засідань конкурсного комітету виконувало ДП «Укрінтеравтосервіс».

Охорона здоров’я

На початку нового року прийнято підводити підсумки за минулий рік та намітити перспективи на майбутнє.

Не дивлячись на напружену політичну ситуацію 2014 – 2016рр., діяльність Сторожинецької ЦРЛ та усіх медичних працівників була спрямована на покращення та дотримання надання медичної допомоги населенню, реалізацію національних та регіональних програм, які направлені були на покращення здоров’я населення, на виконання наказів та рішень колегій Департаменту охорони здоров’я, розпоряджень місцевих органів влади та наказів по ЦРЛ. Особливо зверталась увага на виконання загальнодержавних програм таких, як:

– здоров’я 2020: український вимір на 2012-2020рр.;

– програма протидії захворюванню на туберкульоз;

– програма боротьби з онкологічними захворюваннями;

– програма імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб;

– та інші.

Згідно рейтингових показників медична галузь Сторожинецького району займає по багатьох показника І-ші місця.

Численність постійного населення району станом на 01.01.2017 року складає 100384, в т.ч.

–  доросле населення 74397,

– підлітки 3994,

– діти 21258.

Показник смертності населення складає 10,7‰ (2015р. – 10,8‰) – практично не змінився.

Показник малюкової смертності складає 8,1‰ (+ 2,75‰ у порівнянні з 2015р.)

Материнської смертності не було.

Народжуваність складає 13,49‰ (2015р. – 13,5‰) – практично не змінився.

Природній приріст у 2016р. склав 2,76%, у 2015р. – 2,7%. – практично не змінився.

В ЦРЛ працюють:

–  лікарів – 129,

– середніх молодших спеціалістів – 267.

Укомплектованість лікарями ЦРЛ становить 99%, середніми медпрацівниками – 100%.

Атестованих лікарів – 81,3% з підлягаючих атестації:

з вищою категорією – 30,2%

з першою категорією – 20,2%

Атестованих середніх медпрацівників – 98,0% з підлягаючих атестації:

з вищою категорією – 39,3%

з  першою категорією – 46,5%

Стаціонарну допомогу надають 11 відділень ЦРЛ.

До 01.10.2016р. надавали стаціонарну допомогу ще 6 сільських терапевтичних відділень розташованих на базі сільських амбулаторій ЗПСМ РЦ ПМСД. Але в зв’язку з оптимізацією ліжкового фонду 6 сільських терапевтичних відділень були з 01.10.2016р. скорочені. І на даний час потужність ліжкового фонду становить 330 ліжок (бюджетні), або 33 на 100 тис. населення.

Проліковано хворих 13973, проведено л/днів 132930, померло 48 хворих (в основному це пов’язано з хворобами системи кровообігу – 19; хворобами органів травлення (цироз, гострий панкреатит) – 8; хворобами органів дихання (ХОЗЛ, пневмонії) – 6; травми (внутрішньочерепна травма, опіки) – 4 і  двоє дітей (менінгококова інфекція, травма).

Проведено трансфузій крові, її компонентів, препаратів та кровозамінник рідин – 546 хворим.

Показник потужності поліклінічного відділення ЦРЛ складає – 299, прийом ведуть лікарі по 29 спеціальностям.

При поліклінічному відділенні ЦРЛ функціонує денний стаціонар на 19 ліжок (8 хірургічних, 5 гінекологічних,                             6 неврологічних). Отримали лікування  у 2016р. – 1036 осіб, у 2015р. – 1027.

Лікування в денному стаціонарі проводилось згідно затверджених МОЗ України стандартів, протоколів та нормативів.

Що стосується роботи відділення трансфузіології планування заготівлі крові проводиться з розрахунку 12мл на 1 жителя. Для нашого району цифра становила 640 л на 1 рік. Виконання плану складає 77% (2015р. – 85,4%). Необхідно проводити широку агітаційну роботу по залученню населення до донорства

Основні показники роботи

Показник поширеності захворювань серед дорослого населення за 2016р. становить 165474,1 на 100 тис.населення, що на 1,02% менший ніж у 2015р. (168865,6). У структурі поширеності за класами хвороб:

– на І місці хвороби системи кровообігу – 71064,6 на                       100 тис.населення ( біля 71%).

– на ІІ місці хвороби органів дихання – 19736,0 на 100 тис. населення (біля 19,7%).

– на ІІІ місці хвороби органів травлення – 17992,6 на                      100 тис.населення (біля 18%).

Показник  захворюваності серед населення району становить – 40679,0 на 100 тис.населення, що на 1,8% більше ніж за 2015р. Найбільш багато чисельну групу в структурі усіх захворювань дорослого населення складають хвороби системи кровообігу – 4774,4 на 100 тис.населення.  В основному це гіпертонічна хвороба, ІХС, цереброваскулярні хвороби. На гострий повторний інфаркт припадає 1,4% та 1,8% на всі форми інсультів від усіх хвороб системи кровообігу.

Що стосується інфекційної та паразитарної захворюваності постійно проводились міроприємства по боротьбі з шлунково-кишковими та повітряно-крапельними інфекціями, проводились показові практичні заняття по дії медпрацівників по підозрі особливо небезпечні інфекції, додаткові теоретичні заняття з медичним персоналом по темі хвороби ЗІКА та хвороби Лайма. За 2016 рік епідемічна ситуація в районі стабільна. Групових спалахів інфекційних захворювань не зареєстровано. Нема таких захворювань як дифтерія, черевний тиф, правець. Інфекційне відділення забезпечено недоторканним запасом противірусних препаратів, антибіотиками, інфузійними і деззасобами. Показник роботи інфекційної служби відповідають індикаторам якості. З причини виявлення в районі випадку завезеної малярії проведено додаткове теоретичне заняття з медпрацівниками по даній темі. Враховуючи виникнення спалаху поліомієліту в Україні проведено перший, другий та третій тури вакцинопрофілактики від даної хвороби. Розроблено заходи щодо профілактики, діагностики та лікування грипу, спричиненого вірусами, що поширені на території України в епідсезон 2016-2017рр.

Що стосується туберкульозу з метою раннього виявлення методом ФЛГ обстежено – 36337 (92,6%), підлягало – 39213 осіб. Увага зверталась на декретований контингент, осіб груп ризику, осіб що потребують працевлаштування, на прибулих з місць ув’язнення, а також на осіб, що вперше звернулись за медичною допомогою у поточному році. Вперше виявлено хворих на туберкульоз – 40 осіб. Із числа вперше виявлених виявлено при профоглядах 12 осіб, при зверненнях до лікаря 25 осіб і при обстеженні в стаціонарі 3 особи. Перебувають на диспансерному обліку – 74 особи на активний туберкульоз, в т.ч. 1 підліток. Забезпеченість хворих протитуберкульозними препаратами – 100%.

Станом на 01.01.2017р. зареєстровано в районі ВІЛ-інфікованих людей – 101, з них зі СНІДом – 14.

Померло в 2016р. – 3 особи.

Кількість обстежень за 2016р. на ВІЛ-інфекцію становить – 9171. По рейтингу – 5723, що складає 5,7%.

Що стосується онкологічної служби у 2016р. було взято на диспансерний облік – 178 хворих з вперше в житті встановленим діагнозом онкозахворювання. Захворюваність склала – 193,7 на 100тис.населення (2015р. – 191,1). По області – 251,0 на 100тис.населення. В структурі захворюваності перші рейтингові місця розподілились таким чином:

– на І місці  рак шкіри – 17 випадків

– на ІІ місці рак шлунку та рак легень (по 16 випадків)

– на ІІІ місці рак ободової кишки – 14 випадків.

Ефективним показником протиракової роботи є занедбаність. Із 193 хворих 46 злоякісних новоутворень виявлено в занедбаних стадіях – 23,8% (2015р. – 17,7%). По області – 25,5%.

Із 193 хворих  132 отримали спеціальне лікування – це 74,2% хворих (по області – 68,3%).

Померло у 2016р. – 124 хворих від злоякісних новоутворень. Показник смертності – 124,4 на 100 тис.населення (по області – 164,5).

Позитивним результатом протиракової хвороби у 2016р. є менший показник загальної занедбаності – 18,4% (по області – 23,3%) та щорічне зменшення контингентів онкохворих.

Захворюваність по району з тимчасовою втратою працездатності за 2016р. склала  – 12,7 випадків на 100 працюючих, що на 0,43 менше показника за 2015р. Найвищий рівень захворюваності з тимчасовою втратою працездатності відмічається у працівників лісової промисловості – 16,0 випадків на 100 працюючих. Щодо первинного виходу на інвалідність встановлена група 210 хворим із 236 осіб направлених вперше. Серед причин інвалідності знаходяться захворювання з неврологічної, травматологічної, кардіологічної, онкологічної, хірургічної та офтальмологічної груп.

В ЦРЛ надавалась медична допомога  338 учасникам АТО, 1903 учасникам війни (учасники бойових дій -509, інваліди – 82 особи, учасники – 1312 осіб) і 217 осіб постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. Стаціонарне лікування пройшли 91 учасник АТО, 460 учасників війни та 87  постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.

Показники здоров’я дітей. Поширеність захворювань складає 1645,4 на 1000 дітей, показник практично незмінний в порівнянні з 2015р. І в структурі поширеності основне місце посідають хвороби органів дихання, хвороби органів травлення, шкіри та підшкірної клітковини, хвороби ендокринної системи, порушення обміну речовин, хвороби нервової системи, хвороби ока і деякі інфекційні та паразитарні захворювання. Показник захворюваності 1237,7 на 1000 дітей, який дещо більший чим у 2015р.

На обліку дітей-інвалідів – 510 (2015р. – 485). Серед причин інвалідності: вроджені аномалії розвитку, хвороби нервової системи, психічні розлади. Впродовж останніх років структура причини інвалідності серед дітей є незмінною. Смертність дітей у віці до 1-го року – 8,1‰ (+2,75 в порівнянні з 2015р.). смертність дітей віком від 0 -14 років – 0,8‰ (на 0,06‰ менше в порівнянні з 2015р.). Основна причина смерті – це окремі стани, які виникли в перинатальному періоді, вроджені аномалії розвитку, зовнішні причини та нещасні випадки. З метою стабілізації малюкової смертності впроваджуються нові перинатальні технології;, раннє виявлення вроджених вад при скринінгу вагітних (при вадах несумісних з життям рекомендується переривання вагітності); впроваджуються нові локальні протоколи по веденню вагітних та дітей грудного віку.

Акушерсько-гінекологічна служба впродовж 2016р. продовжувала працювати над регіоналізацією перинатальної служби, виконувались заходи Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації». У районі обслуговування мешкає 39070 жінок

Основні показники:

У районі обслуговування мешкає 39070 жінок. Оглянуто при профоглядах 69,6%, виявлено хворих на онкопрофоглядах 31%, оздоровлено 84,2%.

Кількість пологів по стаціонару: у 2016р. – 972,  у 2015р. 1014

Кількість нормальних пологів по стаціонару: у 2016р. – 729 (75%), у 2015р. – 761 (75%).

Кількість пологів у віці 15-18 років: у 2016р. – 21, у 2015р. – 24.

Випадків материнської смертності впродовж 2015-2016рр. не було.

Що стосується терапевтичної служби, служба працювала по виконанню контрольних показників розповсюдженості основних захворювань внутрішніх органів, над покращенням виявлення та дотриманням протоколів лікування гіпертонічної хвороби, ішемічної хвороби, стенокардії, цукрового діабету, хвороб шлунково-кишкового тракту та інших.

Хірургічною службою району проводилась робота по дотриманню контрольних показників її діяльності, надавалася спеціалізована хірургічна допомога району. Відсутня післяопераційна летальність. 62% хворих прооперовано терміново, планово 38%. Післяопераційні ускладнення складають 0,4% і цей показник не змінний в порівнянні з 2015р. Хірургічна активність складає 66,2% (2015р. – 63,4%).

Кількість оперативних втручань збільшується  при відсутності післяопераційної летальності.

Сторожинецька ЦРЛ працює над впровадженням та удосконаленням нових методик лікування, діагностичних обстежень та мало затратних технологій.

для прикладу:

– при лікуванні гриж різної локалізації пластику пропіленовою сіткою;

– ендоскопічна зупинка кровотечі при шлунково-кишкових кровотечах;

– опреділення тропонінів для ранньої діагностики гострого інфаркту міокарда;

– при дегенеративно-дистрофічних захворюваннях суглобів використовувалася методика внутрішньо-суглобового введення синтетичних аналогів синовіальної рідини (гілауаль артроз);

– злободенним являється впровадження лапароскопічних операцій при жовчно-кам’яній хворобі  (необхідна апаратура відсутня);

– введення ліків  інфузоматом;

– експрес діагностика вірусних гепатитів;

– використання світло полімерних композитів в стоматології.

Злободенним являється: впровадження лапароскопічних операцій при жовчо-кам’яній хворобі (необхідна апаратура відсутня); необхідність при ендоскопії визначення РН –метрії та наявність н.р (хелікобактер пілорі).

По зверненням громадян:   2016р.              2015р.

Всього:                                            23                       15

Скарг                                                   не було    не було

По результатам вирішення

питань:  – позитивно                       14                        13

– дано роз’яснення          8                         2

Відмов у задоволені            1(анонімне)         –

По аналізу звернень за змістом основних питань: структура звернень практично не міняється. Найбільш поширені питання: щодо надання медичної допомоги (виділення матеріальної допомоги на лікування). Було 1 звернення щодо порушення деонтології та 1 звернення незадовільного обслуговування.

Всі звернення розглянуті.

Протягом 2016р.  матеріально-технічна база не зважаючи на недофінансування медичної галузі, завдяки посилення уваги з боку владних структур щодо ефективного використання коштів була поновлена медичним обладнанням та виробами медичного призначення за рахунок районного бюджету на суму 549400,00 грн., а також за рахунок інших джерел фінансування на суму 65140 грн.

Витрати на поточні ремонти складають 239978,00 грн. (ремонт систем опалення, поточні ремонти у відділеннях).

Всі витрати на хворих склали  32614200 грн. затверджених кошторисом,  профінансовано 32614200 грн., витрачено 33693200 грн. Середньо добова норма на хворого 50,42 грн. Планова  вартість л/дня по продуктам 7,5 грн., а фактично 12,5 грн. Розрахункова вартість 1 л/дня з усіма витратами становить 350 грн., а планова потужність л/дня 170 грн.

Щодо фінансування на 2017р. заплановано 43917500 грн., а фактично виділено 40002300 грн.

ЦРЛ співпрацює з РЦ ПМСД по принципу єдиного медичного простору. Виникаючі питання відпрацьовуються в робочому порядку і заслуховуються на сумісних медичних радах та оперативних нарадах. З метою підвищення медичних знань проводились заняття з лікарями та середніми медпрацівниками району.

Таким чином виходячи з вищенаведеного перед ЦРЛ стоять завдання на 2017р.:

 1. Забезпечити виконання заходів державних програм з питань охорони здоров’я в межах бюджетних призначень.
 2. В умовах сьогодення не погіршити показники роботи, не втратити досягнуті рейтингові здобутки.
 3. Надання рівного та справедливого доступу всього населення до необхідних медичних послуг.
 4. Забезпечити подальший розвиток охорони материнства та дитинства.
 5. Забезпечити виконання заходів, передбачених законодавчими, нормативними документами та комплексними планами щодо профілактики інфекційних та паразитарних захворювань.
 6. Здійснювати просвіту населення щодо соціальної орієнтації на здоровий спосіб життя, підвищення знань населення щодо соціально значущих хвороб.
 7. Забезпечити виконання показників із заготівлі крові.
 8. Тримати на постійному контролі виконання Закону України «Про звернення громадян».
 9. Співпрацювати з РЦ ПМСД, з громадами району по принципу єдиного медичного простору.

Культура

В Сторожинецькому районі діє 44 клубні установи, 45 бібліотек, 4 музичні школи, 1 художня школа, 7 кіновідеоустановок.

Для стабільного функціонування закладів культури на 2016 рік  заплановано  коштів в сумі 17130315 грн., в т.ч. районний бюджет – 12164415 грн., місцевий бюджет – 4965900 грн.  Профінансовано 17089480 грн., в тому числі районний бюджет – 12164380 грн., місцевий бюджет –  4925100 грн.

У 2016 році проведено різні ремонтні роботи в клубних закладах, в Чудейській та Сторожинецькій музичних школах,  об`єктів культурної спадщини на суму 558315 тис. грн.

На матеріально-технічне забезпечення закладів культури затрачено  392,5 тис. грн. Зокрема, придбано музичну апаратуру в клуби  с. Старі Бросківці  на суму 90,0 тис. грн., в РБНК придбано швейну машинку та оверлок на суму 20,0 тис грн., в Чудейську музичну школу придбано 50 стільців на суму 15,0 тис. грн., решта коштів витрачено для придбання комп`ютерної техніки, господарських і канцелярських товарів.

Всього за 2016 рік надано платних послуг на суму 355,7  тис грн.  (що на 46,6 тис. грн. більше в порівнянні з 2015 роком), в тому числі культура  – 333,9  тис. грн. (на 58,4 тис. грн. більше), кіномережа – 21,8   тис. грн. (на 11,8 тис грн. менше в порівнянні з 2015 роком). Зменшення платних послуг по кіномережі відбулося в зв’язку із скороченням кіноустановок по селах та  зменшенням обслуговування в літніх таборах відпочинку для дітей.

Закладами культури району впродовж 2016 року проводилися  різноманітні заходи: творчі звіти установ перед населенням; заходи з патріотичного виховання, мистецькі свята; участь колективів народної творчості та майстрів образотворчого мистецтва в обласних оглядах, конкурсах, святах, фестивалях; вечори-зустрічі; тематичні концерти; дитячі конкурси; ранки; презентації книг; ретроспективні виставки учнів художньої школи; участь обдарованих дітей шкіл естетичного виховання у мистецькій програмі «Нові імена»; театралізовані свята; традиційні фольклорні свята.

Традиційним стало проведення в районі фестивалів церковних коляд, що проводяться різними конфесіями, районного свята «Вишиванка Підгір`я», яке проводиться в травні. Також, у 2016 році вдруге проведено в районі свято національних культур «Барви Сторожинеччини», яке зацікавило не тільки жителів нашого району, а стало відомим далеко за межами нашого району. Постійно проводяться заходи з національно-патріотичного виховання. Працівники культури району включились до процесу відродження національної системи виховання, головною метою є передача молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури народу, його соціального досвіду, його національної ментальності, своєрідності, світобачення і на цій основі – формування особистих рис громадянина України: духовності, моральна, правова, трудова, екологічна, художньо – естетична та релігійна культура, розвиток індивідуальних здібностей і талантів нашої молоді. Сьогодні виховання громадянина – патріота – цілеспрямований, систематичний, регульований процес, мета якого – утвердження свідомості нації, народу, етнічної культури, мовної єдності, кращих рис характеру громадянина України. Уже стало традиційним проведення масових заходів з увічнення та вшанування пам’яті наших героїв, проведення благодійних акцій, зустрічей, бесід, творчих вечорів тощо.

Крім того, працівниками культури проводяться різноманітні заходи в нагоди відзначення календарних та професійних свят.

Впродовж 2016 року питання розвитку культури в районі неодноразово заслуховувались на колегіях районної державної адміністрації, на сесіях районної ради, постійно ці питання розглядаються на сесіях та на засіданнях виконкомів сільських, селищної та міської рад.

Згідно плану роботи проводились засідання ради відділу культури, наради, семінари-практикуми, на яких розглядались питання стосовно діяльності відділу та координації роботи структурних підрозділів відділу культури, національностей та релігій районної державної адміністрації.

В районі діють 10 колективів народної творчості, яким присвоєно почесні звання «Народний» та «Зразковий». Ці колективі є активними учасниками різних концертів, вони постійно приймають участь у різних оглядах, конкурсах, фестивалях.

У 2016 році народні аматорські колективи нашого району приймали участь у Міжнародних та Всеукраїнських фестивалях: зокрема: народний аматорський фольклорний польський колектив «В’янечек», керівник М. Малицька прийняв участь у фестивалі «Буковинські зустрічі» м. Ястрове Польща; у липні у селищі Ковесинц Румунія проходив Міжнародний фестиваль пісні і танцю «Румуни звідусільумуни звідусілРц Руму», у якому прийняв участь зразковий дитячий фольклорний колектив «Ізвораш», керівник Вікторія Костинян, а у червні цей колектив брав участь у регіональному фестивалі мистецтв «Забави у княжому місті», що проходив на Тернопільщині у м. Теребовля;  народний аматорський ансамбль танцю  «Мугурел» Будинку культури с. Нижні Петрівці, керівник Лариса Кедик приймав участь у Міжнародних фестивалях «Ватра Дорні», «Салда Прахова», що проходили у Румунії. Також, цей колектив є постійним учасником обласного фестивалю «Флоріле далбе».

У липні 2016 року в приміщенні учбово-методичного центру культури Буковини відбулося підведення підсумків другої рейтингової культурно-мистецької програми та відкриття галереї пошани переможців. У номінації «Кращий сільський клубний заклад» визнано Будинок культури с. Комарівці, директор Білінська-Фальоса Н.В., у номінації «Краще любительське об’єднання» визнано клуб за інтересами «Буковинські візерунки» БНТФ с. Снячів, керівник Трандафіра Сушинська, у номінації «Кращий аматорський оркестр народних інструментів» визнано народний аматорський оркестр народних інструментів Сторожинецького районного будинку національних культур «Гроно калинове», керівник Володимир Верстюк.

Щорічно в області проводиться огляд-конкурс хорових колективів ім.. С. Воробкевича, у якому бере участь народний аматорський хор «Горицвіт», керівник Богдан Катамай. У 2016 році у цьому конкурсі колектив зайняв друге місце.

 В районі є 5 мистецьких шкіл, з них 4 музичні школи з філіями та одна художня школа. Головним завданням шкіл є естетичне виховання дітей та юнацтва – пріоритетний напрям розвитку культури України. Опанування знань учнями музичних шкіл проводиться за типовими навчальними планами та програмами на всіх класичних і народних музичних інструментах.  Вся виховна робота в школах ведеться з урахуванням інтересів, нахилів та здібностей учнів на принципах взаємоповаги та співробітництва. Майже половина учнів мистецьких шкіл району мають можливість проявити свій талант в вміння на щорічних обласних виконавських конкурсах, фестивалях і олімпіадах, які організовуються методичним кабінетом учбово-методичного центру культури Буковини, підтверджуючи загальний високий рівень професійної майстерності, набутий під час навчання.  Так від Сторожинецькоїмузичної школи прийняло участь і відзначені грамотами 51 учень та викладачі школи У обласному конкурсі «Нові імена» учень духового відділу Великокучурівської музичної школи Ромашенко Сергій зайняв І місце; фортепіанний відділ – у конкурсі прийняло участь 4 учні, один з них зайняв ІІІ призове місце;  Фольклорний ансамбль Костинецької музичної школи брав участь у конкурсі «Різдвяний подарунок» де зайняв ІІІ місце, учениця цієї школи, бандуристка Мельничук Ангеліна прийняла участь у жовтні 2016 року у міжнародному конкурс, що проводився у Броварах, де зайняла ІІІ місце. Щороку випускники мистецьких шкіл вступають у вищі навчальні заклади: до училища мистецтв ім.. С. Воробкевича у 2016 році вступило 9 випускників Сторожинецької музичної школи, 2 випускники Великокучурівської музичної школи, 4 випускники Чудейської музичної школи.  При музичних школах успішно працюють дитячі творчі колективи, різновікові хорові колективи, оркестри народних і духових інструментів, ансамблі, які беруть активну участь у популяризації музичного мистецтва серед учнівської молоді та населення. Це дає можливість талановитим учням набувати досвіду концертної діяльності. Зокрема, в Сторожинецькій музичній школі постійно діють хори: старших, молодших класів, хор хлопчиків, духовий оркестр, оркестр баяністів та акордеоністів, фольклорний ансамбль, ансамбль скрипалів, ансамбль бандуристів;  у Великокучурівській музичній школі – духовий оркестр, керівник Михайло Березовський, який на конкурсі духових оркестрів зайняв І місце, хоровий і інструментальний ансамблі цієї школи у конкурсах зайняли ІІІ місце; у Костинецькій музичній школі – ансамбль бандуристів,  вокальний ансамбль і тріо народних інструментів; в Чудейській музичній школі – ансамбль народних інструментів «Тараф», духовий оркестр, хори молодших та середніх класів, ансамбль старших класів, ансамбль кларнетистів, учні яких є постійними учасниками обласних конкурсів та займають призові місця. Всі колективи постійно беруть  участь у всіх культурних заходах району, проводять відкриті концерти.

З метою підвищення кваліфікації та підтримки високого професійного рівня роботи, удосконалення майстерності викладачів музичних шкіл щорічно організовуються і проводяться обласні методичні семінари та наради директорів мистецьких шкіл. У червні 2016 року на базі Чудейської музичної школи відбувся виїзний семінар директорів музичних шкіл та шкіл мистецтв області на тему «Самоосвіта – шлях до педагогічної майстерності». На семінарі було показано 4 відкриті уроки, а на завершення семінару колектив школи підготував концерт, де свою виконавську майстерність демонстрували учні-переможці обласних конкурсів, учнівські творчі колективи.

У  Сторожинецькій художній школі навчається 117 учнів, школа працює за типовими навчальними планами. Учні та викладачі Сторожинецької художньої школи постійно беруть участь у Міжнародних та Всеукраїнських виставках зокрема: 18 Міжнародна молодіжна виставка «Нова Загора» Болгарія, Міжнародний конкурс живопису для дітей, Румунія, Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої», м. Київ. Також, художня школа бере участь у всіх обласних та районних виставках. Роботи учнів школи відзначались дипломами, подяками та іншими відзнаками. Всього відзнак за 2016 рік за участь у Міжнародних конкурсах – 8, у Всеукраїнських – 8; у обласних – 46.

Сторожинецька ЦБС  впродовж  2016 року   поєднувала традиційну культуру спілкування з книгою та нові інформаційні технології. Організовуючи свою роботу бібліотеки системи приділяли основну увагу пріоритетам діяльності, обґрунтованим у «Концепції якісних змін задля забезпечення сталого розвитку України (до2025 р), та Указу Президента України  «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», розвитку читання та підвищення його соціальної ролі, формування інформаційної і технологічної грамотності, забезпечення вільного безкоштовного доступу до інформаційних ресурсів, організації простору для спілкування, спільної діяльності, творчості.

Участь у міжнародних проектах  та   використання коштів  місцевого бюджету зумовили  функціонування  3-х інформаційних центрів у Сторожинці (ЦРБ,РДБ ,РБНК для людей з обмеженими фізичними можливостями) та 4-х у сільських філіях (Панка,Кам’яна, В.Кучурів, Красноїльськ),які успішно виконують основну функцію бібліотек – забезпечення інформаційних потреб користувачів. Всього комп’ ютерів у ЦБС-32, 26 з них підключено до мережі Інтернет.

З появою комп’ютерної техніки та вільного доступу до Інтернету з’явились нові форми масової роботи такі як: перегляди роликів у режимі он-лайн, скайп-конференції, онлайн-консультації, Інтернет-довідки, віртуальні виставки, вебінари тощо.

В умовах впровадження комп’ютерних технологій не втратив свого значення й традиційний довідково-бібліографічний апарат : довідково-бібліографічний фонд, карткові каталоги й картотеки, які для сільських бібліотек є основним джерелом інформування. Вагомим доповненням до енциклопедичних видань є тематичні папки, які містять матеріали з періодичних видань, Інтернету з питань права, соціальної політики, економіки, історії, екології, мистецтва, краєзнавства тощо.

Продовжується Всеукраїнська акція «Бібліотека українського воїна». З початку року в зону АТО передано  близько 200 примірників книг.

У ЦБС продовжено акцію «Подаруй бібліотеці книгу», долучаються до поповнення бібліотечного фонду місцеві письменники, з якими бібліотеки проводять презентації книг (М.Еремійчук, Е.Скіпор, М.Мінтенко).

Як і раніше, для більшості громадян бібліотека залишається джерелом знань, інформації, місцем культурного відпочинку, а її завдання незмінні: збирання, накопичення, збереження інформації для наступних поколінь.

Разом з тим, спостерігається зниження читацької активності і працівники ЦБС за допомогою впровадження нових форм активізують її діяльність.

В рамках акції «Бібліотусівка у літній період» працівники ЦРБ раз на тиждень влаштовували виїзні послуги для населення, продовжує роботу «Бібліотека на колесах» (бібліобус), який обслуговує читачів 15-ти стоянок.

Впродовж звітного року продовжувалось впровадження заходів щодо реалізації «Державної програми підтримки та розвитку читання», Державної цільової програми «Молодь України», загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» тощо.

Одним із напрямів діяльності відділу культури, національностей та релігій районної державної адміністрації є музейна справа.

В районі нараховується 13 музеїв на громадських засадах – історії села, краєзнавства, етнографії, національних культур, музей бойової слави.

Відділ культури, національностей та релігій районної державної адміністрації проводить роботу щодо забезпечення збереження та охорони пам’яток культурної спадщини.

На обліку в районі нараховується 81 пам’ятка історії та культури, з них 3 пам’ятки монументального мистецтва, 30 пам’яток історії, 20 – археології, 28 – архітектури та етнографії, 2 з яких національного значення (Михайлівська церква у с. Стара Жадова та Покровська церква та дзвіниця у с. Ясени).

Спільно з науковими співробітниками Чернівецького обласного центру з питань культурної спадщини періодично здійснюється контроль за станом пам’яток культурної спадщини, впорядкування  прилеглих до них територій.

Проводиться робота по увіковічненню і взяттю на державний облік нових пам’яток історії та культури, зокрема пропонуються до внесення на державний облік 12 об’єктів культурної спадщини. Також продовжується підписання охоронних договорів та актів технічного стану на існуючі пам’ятки культурної спадщини.

З метою більш детального дослідження, охорони пам’яток культурної спадщини району створено Консультативну раду з питань культурної спадщини на території Сторожинецького району.

Одним із напрямків роботи відділу культури, національностей та релігій районної державної адміністрації є забезпечення розвитку туристичної галузі в районі. У 2016 році діяла Програма розвитку туризму на 2016-2018 роки в Сторожинецькому районі, якою було передбачено комплекс заходів щодо підвищення іміджу Сторожинецького району на різних рівнях, покращення системи туристичної інформації, інфраструктури, проведення фестивалів. На жаль, вже другий рік на виконання заходів програми не виділялось коштів, але незважаючи на це проводилась робота по реалізації заходів програми в межах компетенції та можливостей відділу. Зокрема, було розроблено екскурсійний маршрут по історичному центру м. Сторожинець, проведено 5 екскурсій для дітей та гостей міста, прийнято участь у круглих столах та нарадах з питань туризму, що проводились в області.

Одним із структурних підрозділів відділу культури, національностей та релігій районної державної адміністрації у 2016 році було КП «Сторожинецька райкіновідеомережа».

Станом на 01.11.2016 року на підприємстві нараховувалось 7 кіновідеоустановок.

Всього на підприємстві працювало 9 чол., в тому числі –  троє кіновідеодемонстраторів. За 10 місяців 2016 року продемонстровано 140 сеансів, в тому числі: 28 для дорослого глядача та 112 дитячих сеансів, які відвідали 6,7 тис. глядачів.

Валовий збір від кіно становив 21,8 тис. гривень.

Кошти, отримані від реалізації квитків, використані в повному обсязі на господарські потреби (комунальні послуги, послуги зв’язку, пальне, прокат-плату за кінофільми), оплату податків та для виплати заробітної плати.

Згідно плану роботи підприємства у 2016 році проводились масові заходи, тематичні кінопокази по відзначенню ювілейних і пам`ятних дат, а також обслуговувались кінопоказом заходи, які проводились в бібліотечних та клубних закладах району.

Рішенням сесії районної ради проведено скорочення 5-ти кіновідеоустановок, в дві передано в РБНК.  Підприємство КП «Сторожинецька районна кіновідеомережа» рішенням сесії районної ради ліквідоване з 01 грудня 2016 року. Функції кіномережі передані районному будинку національних культур, а також передані три штатні одиниці для забезпечення діяльності.

 

Сім’я, молодь, спорт

Сторожинейький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – спеціальний заклад, що проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєжвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Відповідно до покладених завдань, спеціалістами центру здійснено оцінку потреб 197 сімей різних категорій. За результатами оцінки потреб сім’ї отримали 167 послуг з ведення здорового способу життя, 56 послуг з попередження насильства в сім’ї, 112 – з попередження ризику позбавлення батьків баткьівських прав та профілактики соціального сирітства (попереджено вилучення дітей з трьох сімей),  34 послуги по зміні моделі поведінки, профілактики вчинення правопорушень та злочинів.

Протягом 2016 року на обліку перебувало 54 сім’ї, які опинились у складних життєвих ситуаціях (8 сімей- -через насильство в сім‘ї)у яких  виховується 126 дітей. Спеціалісти центру здійснюють патронаж вказаних  сімей, під час якого спільно з членами сімей аналізують та з’ясовують причини виникнення неблагополуччя, розробляють заходи подолання чи мінімізації складних життєвих обставин та контролюють їх виконання. Переважно ці заходи спрямовані на  формування навичок відповідального батьківства; дотримання санітарно-гігієнічних норм життєдіяльності сім’ї; покращення матеріально-побутових умов; цільового та ефективного використання коштів наслідком чого є забезпечення дітей раціональним харчуванням, сезонним одягом; надається консультативна допомога батькам щодо можливості використання ресурсів громади для розвитку індивідуальних потреб  дітей, підготовки їх до дорослого життя. До Новорічних свят 53 сім’ї вказаної категорії отримали подарунки. Протягом року сім’ї мали можливість отримати за сприянням Центру гуманітарну допомогу у вигляді вживаного одягу та взуття.

За повідомленням медичних працівників надано соціальні послуги 2 неповнолітнім породіллям та 3 вагітним жінкам, які не виконують рекомендації лікарів щодо відповідального батьківства, оформлення допомоги при народженні дитини, ведення здорового способу життя, догляду за дітьми.

Протягом 2016 року здійснено оцінку потреб 85 сімей учасників АТО. Під час роботи з учасниками АТО та членами їх родин надавались консультаційні та інформаційні послуги з питань отримання медичної та психологічної допомоги, можливості отримання санаторного лікування, літнього відпочинку для дітей, отримання пільг та матеріальної допомоги. Серед учасників АТО розповсюджено Інформаційні довідники для учасників АТО, посібники «На допомогу захисникам Батьківщини», де розяснені права та пільги для учасників АТО та членів їх сімей – підстави та порядок отримання.  До Дня захисту дітей  організовано поїздку 10 дітей із сімей учасників АТО на святкування у м.Чернівці. Программа свята передбачала перегляд фільму «Аліса в країні чудес» у 3-D форматі, розваги на атракціонах у парку ім.Т. Шевченка, обід та подарунки кожній дитині. До новорічних та Різдвяних свят за сприянням Центру 138 дітей із сімей учасників АТО отримали солодкі подарунки(в тому числі тих учасників АТО які отримали поранення і мають інвалідність). У своїй діяльності з вказаною категорією клієнтів Центр тісно співпрацює з Спілкою учасників АТО у Сторожинецькому районі.

Протягом 2016 року під соціальним супроводом перебували 3 дитячі будинки сімейного типу та 6 прийомних сімей. Відповідно до Порядку здійснення соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу спеціалістами Центру спільно з представниками служби у справах дітей ,  управління праці та соціального захисту населення, закладів охорони здоров’я, освіти здійснювались візити в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу. Батькам та дітям надавались соціальні послуги з приводу підтримки позитивного мікроклімату в сім’ї, попередження насильства над дітьми, поведінки дітей, їх стосунків в школі, з батьками, успішності в школі, ведення здорового способу життя, адаптації в суспільстві , підготовки до самостійного життя.

За звітний період надано сприяння в отриманні гуманітарної допомоги та оформлені документів на пільги, сприяння у навчанні дітей 11  внутрішньо-переміщеним сім’ям.

До міжнародного Дня захисту дітей закуплено та роздано продуктові набори 41 дитині з особливими потребами. 10 дітей-інвалідів з Сторожинецького району прийняли участь в обласному фестивалі «Сузір’я надії».

На виконання наказу  Державного департаменту України з питань виконання покарань № 288/4322 від 28.10.2008 року,   плану спільних заходів

кримінально-виконавчої інспекції та центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді на 2016 рік у межах своїх повноважень Центром здійснювалась робота з молоддю та неповнолітніми, які вчинили правопорушення та засуджені до виконання покарань без позбавлення волі.

На обліку протягом 2016 року у Центрі перебувало 89 осіб вказаної категорії, з них 10 -неповнолітні. Індивідуальними та груповими соціальними послугами охоплено усіх осіб. Станом на 01.01.2017р. на обліку перебуває 4 неповнолітніх, засуджених до виконання покарань без позбавлення волі.

Особливу увагу звернено на роботу з неповнолітніми, а саме:

Здійснено візити у  10 сімей, де виховуються неповнолітні, схильні до правопорушень, складено оцінки потреб.

Неповнолітнім та членам їх сімей надано наступні  індивідуальні соціальні послуги:

 • інформаційні послуги (надано інформацію про різні соціальні та комунальні служби, куди можна звернутися за допомогою тощо) отримали 10 осіб;
 • психологічні послуги (сприяння у налагодженні зв’язків з членами родини, встановлення контактів із оточуючим середовищем/ громадою, профілактичні бесіди проти вчинення повторних злочинів тощо) – 10 осіб та їх батьки;
 • юридичні послуги (сприяння в оформленні документів тощо) – 10 осіб;.
 • соціально-економічні (надання гуманітарної допомоги одягом та взуттям; новорічні подарунки тощо) – 7 осіб.

Спільно із кримінально-виконавчою інспекцією проведено 4 групових заходів (3  лекції, 1 тренінг) за темами: «Закон і я», «Сучасне рабство та трудова експлуатація», «Безпека в інтернеті та інтренет-залежність», «Профілактка ВІЛ/СНІДу». Метою групових заходів було допомогти підліткам та молоді у розв’язанні правових питань, сприяти усвідомленню їх прав та обов’язків, розвивати навички взаємодії з дорослими в тому числі з батьками, формувати навички безпечної та конструктивної поведінки в реальному житті та інтернет-просторі. Під час зоходів використовувались інтерактивні вправи, відеоролики відповідно до тематики.                                                                   У групових заходах прийняли участь неповнолітні,які перебували на обліку в Центрі, а також їх батьки.

До процесу соціальної підтримки та соціальної реабілітації неповнолітніх, схильних до правопорушень, залучено кримінально виконавчу інспекцію (з 2017р служба пробації) та  службу у справах дітей.

З метою профілактики правопорушень, негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі у навчальних закладах району, літніх таборах з дітьми та батьками проводяться заходи на правовиховну тематику, веденню здорового способу життя, профілактики наркоманії, ВІЛ/СНІДу. Такими  заходами охоплено 765 осіб.

Під час літньої оздоровчої кампанії 2016 року у районі не працювали пришкільні табори проте 90 дітей відпочило в стаціонарному наметовому таборі «Лідер», а також за розподілом управління молоді та спорту в стаціонарних таборах оздоровлено 283 дітей. Окрім того на оздоровлення дітей з районного бюджету виділено 287 тис. грн. Особлива увага приділяється дітям пільгових категорій.

На оздоровлення до  ДП «УДЦ «Молода гвардія» та ДП УДЦ «Артек» відділом сім’ї, молоді та спорту направлено 71 дитина пільгової категорії проти 33 дітей пільгових категорій у 2015 року.

Ведеться належна робота щодо видачі посвідчень багатодітним сім’ям для отримання соціальних пільг та компенсацій.

Станом на 01.02.2017 року виписано та видано 2510  посвідчень батьків багатодітних сімей, 610 тимчасових довідок та 5350 посвідчень дитини багатодітної сім’ї.

У  2016 році було оновлено банк даних багатодітних сімей. Так, станом  на 01.01.2017 року  в районі налічується  1777 багатодітних сімей, де проживає та виховується 5772 дітей.

У звітному періоді продовжувалась робота  щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня», підготовлено 38 пакетів відповідних документів. Указом Президента України присвоєно почесне звання «Мати – героїня» 16 жінкам нашого району та надано одноразову фінансову допомогу.

З метою створення умов для занять фізичною культурою і спортом, більш повного охоплення населення району спортивними заходами, у Сторожинецькому районі діє Програма розвитку фізичної культури і спорту в Сторожинецькому районі на 2012-2017 роки.

Проводилась робота щодо  облаштування спортивних майданчиків, підтримання їх у належному стані, обладнання та цільового використання під час проведення всеукраїнського місячника «Спорт для всіх – спільна турбота».

Організаційні заходи також були спрямовані   на подальший розвиток фізичної культури і спорту, зокрема, на  розвиток 10 олімпійських видів спорту, якими займається більше 1500 осіб у ДЮСШ та спортивному клубі «Підгір’я». Кількість працівників фізичної культури, які проводять заняття з олімпійських видів спорту в районі, становить 30 осіб (в т.ч. 15 штатних тренерів). Пріоритетними видами спорту для району є гирьовий спорт, пауерліфтинг, футзал,  шахи,  самбо, спортивне орієнтування, спортивний туризм, армспорт, перетягування канату.

На протязі року команда Сторожинецького РО ВФСТ «Колос» взяла участь в обласній сільській спартакіаді з 10 видів спорту, де посіла призові місця.

Першість вибороли з шахів та у змаганнях серед спортивних сімей.

Друге місце посіли з гирьового спорту та у змаганнях з шашок.

Третє місце посіли з настільного тенісу, армспорту, перетягування линви та жіночій волейбол.

В загальнокомандному підсумку Сторожинецька РО ВФСТ «Колос» зайняла друге місце в обласних змаганнях.

Зрілу майстерність показали спортсмени,  команд учнів, в 72-ій обласній спартакіаді  школярів, де зайняли призові місця з футболу, з шахів, з вільної боротьби, з тенісу настільного та з легкоатлетичного кросу.

Також 1-ше місце посіла збірна команда учнів Сторожинецького району  у змаганнях з баскетболу 3 х 3 серед юнаків середньої вікової групи.

У змаганнях 3-го етапу (обласного) Шкільної Футзальної Ліги України юні футболісти Банилово-Підгірнівської гімназії посіли 1-ше командне місце серед учнів ЗНЗ та 1-ше командне місце на Всеукраїнських змаганнях.

 

Освіта

Розвиток освітянської галузі, розширення мережі закладів освіти району є одним з пріоритетних напрямків роботи районної державної адміністрації. На сьогоднішній день освіта району характеризується стабільними кількісними і якісними показниками та позитивними тенденціями розвитку.

У районі функціонують 79 навчальних закладів, в яких навчаються і виховуються 15,8 тисяч дітей.

На даний час належним чином функціонують 27 дошкільних навчальних закладів. В цих установах  та у 11 (1 – Годилівський НВК Великокучурівської громади) навчально-виховних комплексах виховуються понад  3282  дітей дошкільного віку.

Кількість дітей які потребують дошкільної освіти в районі значно більша, ніж можуть вмістити дошкільні установи.

Для усунення цієї проблеми в районі проводиться робота з реорганізації ЗОШ в НВК та реконструкції приміщень ДНЗ.

Проведено реорганізацію Красноїльської ЗОШ І-ІІ ст. № 2  в навчально – виховний комплекс. Реконструйовано діючі та добудовано нові приміщення для  виховання двох груп дітей дошкільного віку.

Здійснювались роботи по добудові приміщення для відкриття дошкільної групи та реорганізації Сторожинецької ЗОШ І-ІІ ст. № 3 вул. Б. Хмельницького 112 б, в НВК.

16.05.2016 року Сторожинецькою районною державною адміністрацією направлено на розгляд регіональної комісії з оцінки та забезпечення попереднього конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку в 2017 році, проект «Будівництво спортзалу та НВК по вул. Б. Хмельницького 112-б в м. Сторожинець» та весь пакет необхідних документів. Даний крок дасть можливість завершити розпочаті роботи та ввести заклад в експлуатацію вже в наступному році.

Протягом 2015 року проводилась робота по зміцненню навчально-матеріальної бази ДНЗ.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. №395, розподілено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами, та виділено кошти на проведення і виконані наступні роботи:

 • капітальний ремонт (заміна вікон) Панківського навчально-виховного комплексу I – III ступеня, с. Панка Сторожинецького району – 1425 тис. грн.;
 • реконструкція будівлі Чудейської загальноосвітньої школи I – III ступеня по вул. Карпатській, с. Чудей Сторожинецького району – 702 тис. грн.;
 • заміна вікон та дверей у приміщенні Красноїльського навчально – виховного комплексу – 150 тис. грн.;

заміна вікон та дверей у приміщенні Бобовецького НВК.

За рахунок  коштів місцевого бюджету проведено заміна вікна в ДНЗ                 с. Верхні Петрівці, Панка, ДНЗ «Дзвіночок», «Сонечко» м. Сторожинець.

Замінено  двері в ДНЗ с. Слобода-Комарівці,  Бобівці, Михальча,                    ДНЗ «Сонечко» м. Сторожинець. Загальна сума витрат становить 95 тис. грн.

На виконання Законів України «Про освіту» від 23.05.1991 року  № 1060-ХІІ (із змінами), «Про загальну  середню освіту» з метою  визначення  перспективних заходів щодо  забезпечення  економічних і соціальних  гарантій, професійної самореалізації  педагогічних працівників, підвищення їх кваліфікації, утвердження  високого  соціального статусу  вчителів  у суспільстві та  піднесення  престижу педагогічної праці в  районі була розроблена  та затверджена сесією районної ради  районна комплексна  програма «Вчитель» на 2013-2022 роки (рішення ХII сесії VІ скликання  № 82-15/2013 від 19.06.2013 року).

Виходячи з  пріоритетних завдань програми «Вчитель»  на 2013-2022 роки опрацьовано над  питанням  задоволення потреб  загальноосвітніх  навчальних закладів району  в педагогічних  кадрах,  удосконалення  методичної,  організаторської роботи  з керівниками і  педагогічними  кадрами, створення умов для  ефективної професійної  діяльності педагогічних працівників, забезпечення їх  високого  соціального статусу  в суспільстві, піднесення престижу  педагогічної праці, удосконалення системи морального та  матеріального стимулювання.

Особлива увага  зверталась на  роботу з керівними кадрами.  Йде процес оновлення та  омолодження  керівного складу.  Для цього складено  банк даних, сформовано резерв керівних кадрів, що  дає  змогу  бачити  перспективу  та кваліфіковано  здійснювати їх заміну.

У районі склалась система навчання керівних кадрів.  Працюють Школа молодого керівника ЗНЗ, Школа молодого педагога-організатора, консультпункти психолого-педагогічної грамотності, культури ділового мовлення (для директорів шкіл з румунською мовою навчання). Для директорів, їх заступників створені і працюють постійнодіючі семінари-практикуми. Зокрема, для директорів ЗНЗ з проблеми: „Інноваційні технології в управлінській діяльності керівників шкіл”, для заступників директорів з навчально-виховної роботи – «Управлінські аспекти педагогічної творчості», для заступників директорів з виховної роботи –  „Забезпечення  цілісного підходу до  виховання і розвитку  особистості школяра,  створення  єдиної компетентної  системи виховних впливів  школи, сім’ї та громадської”, для завідуючих ДНЗ – „Впровадження інноваційних технологій в роботу ДНЗ”, для педагогів-організаторів з проблеми: «Виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного формування в учнів власної світоглядної позиції».

Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту, районний методичний кабінет під час проведення атестаційних експертиз закладів освіти, тематичних перевірок, методичних тижнів працюють над вдосконаленням стилю і методів керівництва закладами освіти. Двічі на рік з керівниками навчальних закладів проводяться співбесіди з питань планування, організації внутрішкільного контролю і керівництва. В практику роботи закладів впроваджується передовий досвід роботи з керівними кадрами.

Удосконаленню стилю та методів керівництва закладами освіти сприяють щорічні звіти керівників перед педколективом та громадськістю. В 2016 році вони проведені в усіх закладах району.  Кращі приклади управлінської діяльності висвітлюються  на сторінках районної газети „Рідний край”.

На виконання Програми проводилась робота по добору, розстановці та вихованню педагогічних кадрів.   Визначено перспективну потребу у педагогічних кадрах до 2017 року, в тому числі для шкіл з румунською мовою навчання, приведено у відповідність до реальних потреб формування державного замовлення на підготовку педагогічних кадрів.   Проводилась робота щодо забезпечення освітніх закладів району педагогічними працівниками з відповідною фаховою освітою.

У районі проводиться системна профорієнтаційна робота та робота по підбору здібної учнівської молоді для навчання у вищих педагогічних навчальних закладах. У 2016 році за цільовими направленнями для вступу на педагогічні спеціальності в педколедж, ЧНУ ім. Федьковича було направлено 6 випускників сільських  шкіл району.

За останні роки в районі відбувається позитивна динаміка щодо працевлаштування та закріплення молодих спеціалістів-випускників вищих педагогічних навчальних закладів. У 2016 р.  в район прибули 22 молоді педагоги. Вже традиційною стала їх посвята на урочистостях з нагоди  Дня працівників освіти. В районі працює «Школа молодого учителя». В навчальних закладах організоване їх стажування та наставництво.

Проводиться робота щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

Розроблений і реалізується перспективний план курсової перепідготовки, згідно якого кожен вчитель раз на 5 років проходить курси підвищення кваліфікації. Педагогічні працівники, які відправляються на курси підвищення кваліфікації, в повному обсязі забезпечуються виплатою  відряджень. Всього в 2016 році для цього було виділено 310  тис. гривень.

Використовуються інші форми підвищення фахової майстерності. Так, в районі функціонує 40 районних методоб’єднаннь. З метою покращення роботи по впровадженню інноваційних технологій у навчально-виховний процес в районі працюють Школи педагогічної майстерності з проблеми: «Впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес», для вчителів української мови і літератури з проблеми: „Удосконалення уроку шляхом особистісно-орієнтованої системи навчання і виховання творчого розвитку вчителя та учня”, для вчителів інформатики з проблеми: «Підвищення професійної майстерності вчителів, презентація власних, практичних напрацювань і досягнень”, для вчителів початкових класів з проблеми: „Школа, сім’я – родина одна”. Також функціонують опорні школи з проблем  пропаганди і впровадження в практику досягнень педагогічної науки і передового досвіду, технологій управлінської діяльності, системи національного виховання, військово-патріотичного виховання, організації навчально-виховного процесу в сільському ДНЗ, атестації педагогічних працівників. Створені і працюють творчі групи вчителів, вихователів по впровадженню в практику роботи інноваційних технологій.

З метою створення кращих умов самоосвітньої роботи, піднесення науково-теоретичного рівня  педагогічних працівників управлінням освіти, сім’ї, молоді та спорту району виділяються кошти на підписку фахових журналів та газет для навчальних закладів. В цьому році  для цього виділено 209,2 тис. гривень.

Районний методичний кабінет здійснює щорічну підписку  на  фахові журнали і газети з усіх  навчальних предметів. Так у 2016 році  виділено більше 12,2 тис. гривень.

Стимулом для підвищення фахової майстерності та педагогічної кваліфікації є атестація педагогічних працівників

За наслідками атестації в 2015 – 2016 н. р. грамотою Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації  нагороджено 9 педагогів, грамотою управління освіти, сім’ї, молоді та спорту   райдержадміністрації – 21. Присвоєно педагогічне звання «вчитель-методист» – 6 педагогам, «старший   вчитель» – 15, «вихователь-методист» -1.

З метою розвитку творчих здібностей та майстерності педагогічних працівників, піднесення авторитету і престижу цієї професії щорічно в районі проводиться конкурс „Учитель року”, в якому в 2016 році взяли участь більше 11 кращих педагогів різних номінацій, для преміювання яких виділено  16 тис. гривень.

Вже стало традицією щорічно в районі відзначати свято «Юні таланти Сторожинеччини», на проведення якого в цьому році було виділено більше 61,5 тис. гривень для преміювання педагогів, учні яких стали переможцями обласних, Всеукраїнських, Міжнародних конкурсів, змагань, фестивалів, ІІІ, ІV етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін та українознавства, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, тощо.

Також традиційно з нагоди професійного свята Дня працівників освіти відбуваються урочистості, де відзначаються кращі педагоги району. Відбувається нагородження їх грамотами та грошовими преміями райдержадміністрації, районної ради, управління освіти та райкому профспілки працівників освіти. В 2016 році такими преміями було нагороджено                      106 педагогів на суму 69,9 тис. гривень. Отримують грошові нагороди також із нагоди Міжнародного жіночого дня 8 березня кращі жінки-педагоги району.

Райкомом профспілки працівників освіти  була надана  благодійна допомога та винагорода  педагогічним працівникам району на загальну суму 131,4 тис.  гривень.  Крім, цього на проведення культурно-масової роботи за 2016 рік виділено  на різні заходи 34,5 тис. гривень. Також райкомом профспілки працівників освіти району буде придбано для членів профспілки новорічних подарунків на загальну суму 156, 6 тис. грн..

Здійснюються заходи щодо виконання положень ст. 57 Закону України „Про освіту”, зокрема виплати педагогічним працівникам надбавок  за вислугу років, а також виплати щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків.

Робота над  виконанням програми «Вчитель» на 2013-2022 роки у районі продовжується.

 

Робота щодо захисту прав дітей

На виконання Комплексної програми запобігання дитячій бездоглядності та захисту прав дитини в Сторожинецькому районі на 2016-2020 роки,  затвердженої рішенням ХХХІІІ сесії VІ скликання Сторожинецької районної ради від 15 жовтня 2015 року № 90-33/2015 (далі – Програма),  в районі реалізовано ряд  заходів, завдяки чому вдалося і надалі продовжити створювати та забезпечити функціонування мережі дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей, активізувати роботу щодо усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштування таких дітей в сім’ї під опіку і піклування, захисту особистих майнових і немайнових прав дітей незалежно від їх віку і соціального статусу тощо. На виконання заходів Програми в 2016 році було виділено фінансування з районного бюджету – 73,3 тис. грн.

Основними завданнями на виконання Програми у  2016 році було:

– соціальний захист дітей різних категорій, підтримка сімей з дітьми;

– профілактика негативних явищ у дитячому середовищі, в т.ч. захист дітей від жорстокого поводження, насильства;

– виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції та забезпечення захисту прав дітей, які виховуються в таких сім’ях;

– своєчасне виявлення бездоглядних та безпритульних сімей, влаштування їх на виховання в заклади сімейного типу та соціального захисту;

– забезпечення пріоритетності сімейної форми виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

– покращення роботи органів опіки і піклування щодо захисту прав дітей на території району, спрямування їх діяльності з урахуванням пріоритет­ності впровадження сімейних форм влаштування дітей;

– активізація участі територіальної громади у захисті прав та розвитку дитини шляхом залучення представників громади до діяльності в інтересах дітей;

–   проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічного забезпечення, дитячих будинків сімейного типу, де проживають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування;

– проведення заходів зі збереження, впорядкування, реконструкції, недопущення втрати наявного житла, закріпленого за дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та особами з їх числа;

На виконання загальнодержавних завдань з метою формування всеукраїнського обліку дітей пільгових категорій постійно формуються їх банки даних, оновлюються ЕОК дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, та опікунів,піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, усиновителів у Всеукраїнській ЄАІС «Діти». З метою забезпечення роботи Всеукраїнської ЄАІС «Діти»  використано 3,5 тис. грн.

Так, станом на 01.01.2016 року  в  службі  у  справах  дітей  райдерж-адміністрації перебувало на обліку 146 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На первинний облік  впродовж звітного періоду поставлено 17 дітей (2015 – 21 дитину) та знято  17  дітей (2015 – 28 дітей) даних  категорій.

Відповідно до статистичний даних в районі проживає 25252  дітей віком до 18 років, з яких станом на 01.01.2017 рік 146 дітей-сиріт  та дітей, позбавлених батьківського піклування. Із загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 70 дітей виховуються в сім’ях опікунів (піклувальників), 56 – в  прийомних сім’ях та  дитячих будинках сімейного типу Чернівецької області.  Ще 18 дітей знаходяться на повному державному утриманні в державних закладах та потребують вирішення питання сімейної форми влаштування.

Станом на 01.01.2017 року на території  району функціонують 3  дитячих будинках сімейного типу та 6 прийомних сімей, де виховуються та проживають 34 дітей пільгової категорії.

Впродовж 2017 року усиновлено 1 дитину (громадянами України), встановлено опіку та піклування на 9 дітьми. Загалом сімейними формами виховання охоплено 86,3% від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Продовжилась робота з батьками, які позбавлені батьківських прав, відносно дітей, або у яких діти були відібрані без позбавлення батьківських прав, та з батьками, які не визнавали свої родинні стосунки. В результаті  повернуто в рідну сім’ю 4  дітей, позбавлених батьківського піклування.

З метою координації роботи  районних органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування  району щодо забезпечення захист управ та законних інтересів дітей на території району, в т.ч. збереження їх біологічних сімей, розвитку сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, попередження бездоглядності, жебракування, правопорушень серед дітей, навчання фахівців, що займаються цими проблемами службою у справах дітей проведено  24 засідання комісії з питань захисту прав дитини при районній державній адміністрації, на яких розглянуто 142 питання захисту прав  дітей, проведено 4 засідання Координаційної ради у справах неповнолітніх та з питань охорони дитинства, на яких розглянуто  17 питань. Проведено 2 семінари-навчання з особами  відповідальними за роботу з дітьми  при виконавчих комітетах місцевих рад  району, 1 семінар з  опіку-нами/піклувальниками. На проведення вказаних заходів використано 6,5 тис. грн.

З метою забезпечення підготовки комплекту документів щодо встановлення статусу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, у встановлений законодавством термін витрачено 2,0 тис. грн. та оформлення відповідних справ – 1,7 тис. грн.

Однією з форм виявлення неблагополучних сімей, дітей, які опинилися в складних життєвих умовах, збереження біологічних сімей для дітей є здійснення виїздів в населенні пункти району, обстеження сімей, де проживають діти, які опинились або є загроза опинитись в складних життєвих обставинах. Станом на 01.01.2017 року всього було здійснено 503 обстежень сімей (за 2015 – 230 сімей), де проживають – 1377 дітей (2015 – 547 дітей), які опинились в складних життєвих обставинах, по результатам яких вирішено питання поставлення на облік  62 дітей (2015 – 27 дітей), знято з профілактичного обліку 65 дітей (2015 – 51 дітей).

Станом на 01.01.2017 року всього на обліку служби у справах дітей перебуває 109 дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, з 52 сімей. У разі погіршення умов перебування та виникнення загрози життю, здоров’ю, фізичного та морального стану дітей постає питання відібрання дітей у батьків та подальше влаштування таких дітей. За звітний період з прийняттям рішення про негайне відібрання дітей у батьків у зв’язку із загрозою життю та здоров’ю дітей службою було вилучено 6  дітей з 4 сімей (за 2015 рік – 5 дітей з 3 сімей).

З метою забезпечення захист управ дітей службою підготовлено на розгляд Сторожинецьким районним судом 11 позовних заяв, з них 8 – про позбавлення батьківських прав 8 батьків відносно 25 дітей та стягнення аліментів на користь дітей, 3 – відібрання 6 дітей у 5 батьків без позбавлення їх батьківських прав та стягнення аліментів на користь дітей. Всього за рішенням районного суду було відібрано 2 дітей у 3 батьків без позбавлення їх батьківських прав, та позбавлено 5 батьків батьківських прав відносно 16 дітей. Проводились виїзди інформаційних груп у всі населені пукти району з метою надання правових, соціально-психологічних консультацій дітям та їх батькам. Здійснено 120 обстежень  сімей, на утриманні яких перебувають, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, 14 обстежень умов проживання усиновлених дітей, виїзди з метою забезпечення своєчасності встановлення статусу дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, вирішення подальшого їх форми влаштування. На проведення зазначених заходів витрачено 10,4 тис. грн.

Організовувались та проводились в районі цільові профілактичні рейди-перевірки: «Підобліковець»,  «Урок»,  «Канікули»,  «Діти вулиці», «Неблагополучна сім’я», під час яких  обстежувалися як населені пункти району щодо виявлення безпритульних чи бездоглядних дітей, так і  обстеження сімей, які опинились в складних життєвих обставинах,  обстеження умов утримання та виховання дітей в таких сім’ях. Так, впродовж 2016 року проведено 80 рейдів-перевірок, в результаті яких виявлено 16 дітей, попереджено 679 батьків. Ініційовано притягнення до відповідальності 60 батьків. Крім того, службо у справах дітей спільно з УПСЗН, управлінням ПФ у Сторожинецькому районі,  проведено 12 профілактичних рейдів «Праця неповнолітніх», під час яких перевірено 149 підприємств, організацій різних форм власності.

Проводились благодійні акції: «Все для майбутнього наших дітей», під час якої було придбано та роздано «Пасхальні кошики» дітям, які опинились в складних життєвих обставинах; до Міжнародного дня матері та Міжнародного дня сім’ї, до Міжнародного дня захисту дітей. До  1 вересня  в районі проводилась  благодійна акція «Урок», під час якої дітям пільгових категорій роздано 54  подарунки  шкільного приладдя. До Дня Усиновлення, Дня спільних дій в інтересах дитини сім’ям, де проживають  діти, які опинились в складних життєвих обставинах, та до Міжнародного дня інвалідів сім’ям, де проживають діти з функціональними обмеженнями,  було вручено продуктові набори. А до Дня святого Миколая та Новорічно-різдвяних свят вручено 352 дітям пільгових категорій вручено солодкі подарунки. Так, на 10 благодійних акцій для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, та інших дітей пільгових категорій було використано 29,2 тис. грн.

Одним з видів роботи щодо захисту прав дітей  райдержадміністрації є здійснення перевірок дотримання чинного законодавства щодо охорони прав  та інтересів дітей та надання методичної допомоги. Так, всього за звітний період     здійснено 274 перевірки дотримання чинного законодавства щодо охорони прав та інтересів дітей, організації виховної роботи, надано методичну допомогу щодо усунення виявлених недоліків, удосконалення роботи щодо забезпечення захисту прав дітей. Проводились виступи, бесіди з учнями та їх батьками у навчальних закладах району.

З метою надання методичної допомоги, проведення пропаганди забезпечення захисту прав та законних інтересів дітей в Сторожинецькому районі службою у справах дітей розроблено, виготовлено та розповсюджено  3 інформаційно-рекламних матеріали: «Збережемо сім’ю разом», «Батькам про права дитини», «Права дитини відповідно до Конвенції про права дитини», 1 методичний посібник «Скажемо «НІ» вилученню дитини з рідної сім’ї». З районного бюджету на виготовлення вищевказаних даних матеріалів в рамках Комплексної програми було використано 5,0 тис.грн.

З метою захисту прав та законних інтересів дітей службою підготовлено та надіслано в судові органи 11 позовних заяв (2015 – 10 ), взято участь у 78 судових засіданнях.

Крім того, з метою поліпшення матеріально-технічного забезпечення 3-х дитячих будинків сімейного типу, де проживають 34 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, було використано 15,0 тис.грн. на придбання меблів та побутової техніки.

 

Соціальне забезпечення та соціальний захист населення

Соціальний захист та забезпечення малозабезпечених, незахищених верств населення одне з головних напрямків державної політики.

На обліку у відділі персоніфікованого обліку пільгових категорій населення перебуває 1139 інвалідів з них: діти – інваліди 95 чол., інваліди І групи  – 266 чол., інваліди ІІ групи – 568 чол., інваліди ІІІ групи –  210 чол.

Включено в Єдиний Державний Автоматизований Реєстр Пільговиків 20914 чол.:

 • учасники бойових дій – 509 чол.
 • учасники війни – 1208 чол.
 • СПВ – 159 чол.
 • інваліди війни І групи – 6  чол.
 • інваліди війни ІІ групи – 19 чол.
 • інваліди війни ІІІ групи – 64 чол.
 • діти війни – 6262  чол.
 • постраждалі на ЧАЕС – 305 чол.
 • ветерани праці –               2831 чол.
 • ветерани військової служби, вдови та вдівці – 82 чол.
 • ветерани органів внутрішніх справ – 32 чол.
 • реабілітовані – 67 чол.
 • інші інваліди – 1139 чол.
 • пенсіонери за віком – 9934 чол.

За  2016 рік виплачено компенсацію вартості твердого палива та скрапленого газу на суму 2550,4 тис. грн.

З початку 2016 року було прийнято та введено до Єдиного Державного автоматизованого реєстру 420 особових пільгових справ.

За  2016 рік видано 46 посвідчень, з них:

– посвідчення інваліда війни – 25 шт.,

– посвідчення ветерана праці – 4 шт.,

– посвідчення учасника війни – 7 шт.

– посвідчення члена сім’ї померлого ветерана війни – 10 шт.

За  2016 рік видано 4 проїзних квитки з 50-відсотковою знижкою по     Україні .

За  2016 рік  видано 44 інвалідних візки, 52 путівок. Видано направлень на транспортну МСЕК – 7. Заведено справ та видано направлень на забезпечення технічними засобами реабілітації та протезно-ортопедичними виробами – 448 чол. Взято на облік 77 чол. на отримання санаторно-курортних путівок. Введено індивідуальних програм реабілітації в централізований банк даних – 202.

Відділом грошових виплат і компенсацій за  2016 рік прийнято 10195 заяв по нарахуванню допомог. З них: по вагітності та пологах – 999, одноразова при народженні дитини  – 1466,  опіка – 51, одиноким матерям – 2407, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям  – 4582, дітям-інвалідам – 310, по догляду за психічно хворим – 276, тимчасова допомога замість аліментів – 104.

На комісії створеній при районній державній адміністрації розглянуто 168 особових справи щодо надання соціальних державних допомог. Призначено згідно рішення комісії – 168 сім’ям.

Нараховано допомог на суму 219637,5 тис. грн. Виплачено 219637,5 тис. грн.   Залишку  невиплачених сум немає.

За  2016 рік призначено житлових субсидій 11426 сім’ям на суму 54206,3 тис. грн. в т.ч. на житлово-комунальні послуги – 49075,4 тис.грн. та тверде паливо 5130,9 тис.грн..

 

Зайнятість населення, праця та заробітна плата

 

Впродовж січня-грудня 2016 року соціальними послугами районної служби зайнятості скористалися 2269 незайнятих та зайнятих  особи, з них 1894 особи звернулися до служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні у звітному періоді.

У січні-грудні 2016 року у зв’язку з працевлаштуванням та іншими причинами знято з обліку 776 осіб з числа незайнятих громадян і станом на 01.01.2017 року на обліку перебувало 2590 осіб, мали статус безробітного 450 осіб.

Заходами активної  політики зайнятості  було охоплено 1604 особи, в т.ч. працевлаштовано – 1062 особи (з яких за направленням служби зайнятості працевлаштовано  421 особу з числа безробітних громадян, та 641 особу з числа зайнятого населення), проходила навчання  за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття –259 безробітних.

Протягом січня – грудня 2016 року 5 осіб з числа безробітних започаткували власну справу, шляхом отримання одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.

До  робіт тимчасового характеру за кошти ПОУ в звітному періоді залучено 240 осіб та 43 особи прийняли участь в громадських роботах за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та Сторожинецької міської ради, Великокучурівської Старокрасношорської, Верхньопетровецької, Комарівської, Слободакомарівської, Банилово-Підгірнівської, Кам’янської, Давидівської, сільських рад.

В січні-грудні 2016 року Сторожинецьким РЦЗ 10 роботодавцям розпочато виплату компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за 16 працевлаштованих осіб.

Протягом січня-грудня 2016 року допомога по безробіттю виплачена в сумі – 6579,8 тис. грн., видатки на виплату одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності – 76,2 тис.грн., відшкодовано фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове  державне соціальне страхування одному роботодавцю за одну особу в сумі – 45,1 тис. грн., оплата праці безробітних, залучених до оплачуваних громадських робіт становить – 43,2 тис. грн.; виплати на поховання – 4,1 тис. грн.

Районною державною адміністрацією за 2016 рік проведено 12 засідань районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення. Де на підставі інформацій Пенсійного Фонду України, управлінням праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації проведений погалузевий аналіз рівня заробітної плати підприємств, установ та організацій Сторожинецького району, заслуховувались керівники підприємств про стан справ щодо легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення, середнього рівня заробітної плати, щодо підвищення рівня оплати праці.

Вживаються додаткові заходи щодо зменшення частки штатних працівників, які повністю відпрацювали місячну норму часу і мають нарахування в межах мінімальної заробітної плати. Забезпечено ефективний і дієвий контроль за станом дотримання трудового законодавства з питань оплати праці, надається методична допомога підприємствам і організаціям всіх форм власності та господарювання, забезпечення тарифної ставки робітників 1 розряду в розмірі встановленого рівня і рівня де діють галузеві угоди.

 

Інформація робочих груп з питань легалізації «тіньової» зайнятості

та заробітної плати за 2016 рік

Район Кількість перевірених суб’єктів господарювання Кількість виявлених нелегально працюючих осіб Кількість укладених
трудових договорів п/п по

наказах

цивільно правових договорів по наданню послуг
Сторожинецький р- н 305

 

11 14 1 1

 

Постійно управлінням праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації вивчається стан справ по питаннях дотримання державних мінімальних гарантій в оплаті праці.

Розмір середньомісячної заробітної плати по Сторожинецькому району в 2016 році склав 3618 грн., що на 23,3% більше ніж в 2015 році.

Станом на 01.01.2017 року, згідно статистичних даних, заборгованість із  виплати заробітної плати у філії «Сторожинецький автодор» – 78,8 тис. грн.

За 2016 рік зареєстровано 38 колективних договорів з них 10 змін та доповнень до колективних договорів. Надано 114 консультації щодо положень колективних договорів,  щодо змін трудового законодавства.

Щомісячно проводиться  інформаційно – роз’яснювальна робота щодо негативних соціальних наслідків нелегальних трудових відносин та виплати зарплати «в конвертах», щокварталу в засобах масової інформації району.

На протязі місяця проводяться виїзди робочої групи з питань легалізації «тіньової» зайнятості та заробітної плати, де на місцях з керівниками та їх працівниками проводиться  роз’яснення про роботу з питань діючого законодавства з охорони праці, оплати праці та легалізації робочих місць.

Вживаються додаткові заходи щодо відкриття нових інвестиційних проектів, сприяння відновленню роботи підприємств, які тимчасово зупинили свою діяльність в минулому році.

 

Пенсійне забезпечення

Відповідно до виконання плану роботи на 2016 рік  управління Пенсійного фонду України в Сторожинецькому районі спрямовувало свою роботу на реалізацію державної політики в сфері пенсійного забезпечення громадян, забезпечення фінансової стабільності бюджету Пенсійного фонду. Основними завданнями в роботі управління були своєчасне призначення (проведення перерахунків) і виплата пенсій та забезпечення виконання доходної частини бюджету Фонду.

Так, за 2016 рік до бюджету Пенсійного фонду України в Сторожинецькому районі надійшло власних коштів всього 703.6 тис. грн  або 109 % планових обсягів. Порівняно з періодом 2015 року такі надходження зменшились на 221 тис.грн. і склали 76 % від показника 2015.  В середньому за місяць складають 58,6 тис.грн.

Заборговані суми суб’єктів господарювання Сторожинецького району до бюджету Фонду мають тенденцію до зменшення (1 січня 2016 року суми складали – 611,8  тис.грн., 1 січня 2017 року – 660,3  тис.грн., на сьогоднішній день зменшилась до 650,6 тис.грн. Борги стосуються  суб’єктів господарювання, які не ведуть фінансово-господарської діяльностиі та щодо яких порушено справу про банкрутство або визнані банкрутами ( 79,6 тис.грн. ) та 571 тис.грн. безнадійного боргу й стосується сільськогосподарських підприємств:  ТОВ «Рейтинг»  – 88,6 тис.грн.,    АТ «Буковина» – 402,6 тис.грн.). Борги утворилися в зв’язку із невідшкодуванням окремими платниками сум пільгової пенсії, несплатою страхових внесків до 2011 рік та із застосуванням фінансових санкцій, в тому числі 24-ма фізичними особами-підприємцями  на суму 32,9 тис.грн. та ТОВ «Кодру»№ – 46,9 тис.грн. (безнадійний статус боргу).

Найбільша заборгованість – це по відшкодуванню пільгових пенсій, й  рахується по ТОВ «Рейтинг»  – 88,6 тис.грн.,    АТ «Буковина» – 402,6 тис.грн., які не цими суб’єктами господарювання не сплачуються.

Всього у 2016 році нараховано підприємствам до відшкодування витрат на виплату пільгових пенсій у сумі 761,1  тис. грн., в 2015 році – 896,88 тис.грн.

На виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Пенсійного фонду України щодо погашення заборгованості з обов’язкових платежів перед Фондом управлінням проводиться активна робота щодо контролю за своєчасним відшкодуванням витрат на виплату і доставку пеній, призначених на пільгових умовах та вжиття в установленому порядку заходів, спрямованих на погашення заборгованості.

Скороченню заборгованих сум сприяє робота комісії райдержадміністрації з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, тощо. Як наслідок розгляду на засіданнях цієї комісії, ініційованих управлінням питань щодо боржників, було забезпечено 20 тис. надходжень протягом січня-грудня 2016 року.

Одним із основних напрямків правової роботи є відшкодування заборгованості по страхових внесках на загальньообов’язкове державне пенсійне страхування та заборгованості по пільговим пенсіям в судовому порядку.

Протягом  січня – грудня 2016 р. управління направлено до суду  6 позовних заяв на суму  70,6 тис. грн. В 2016 році  задоволено 3 позовні заяви в сумі  64,2 тис. грн. ( з врахуванням залишків, що перебували на розгляді в сумі з  минулого року).

Проводилися заходи щодо зменшення заборгованості у відповідності до чинного законодавства, а саме передавалися на примусове виконання до органів державної виконавчої служби.

Так, станом на перше січня 2017 року у районному відділі державної виконавчої служби на виконанні знаходиться виконавчих документів на загальну суму 507,01 тис.грн., які охоплені  на 100 відсотків заходами примусового впливу.

В ДВС перебуває:

а) рішень суду – 95  шт. на 459104  тис. грн.;

б) вимог про сплату боргу – 26 шт. на 31336 тис. грн.;

в) рішень про застосування фінансових санкцій – 3 шт. на 12431  тис. грн.;

г) постанов про накладення адміністративних штрафів – 2  шт. на 4146  тис. грн.

Для зменшення сум несплачених боргів управлінням проводиться кропітка робота спільно з виконавчою службою по стягненню заборгованості в примусовому порядку. Проводяться наради, зустрічі, засіданя в форматі «круглого столу», на яких розглядаються можливості стягнення платежів по конкретним платникам. В результаті проведеної роботи в бюджет Пенсійного фонду в 2016 році надійшло 75 тис.грн.,  в січні 2017 року – 1,7  тис. грн.

Крім цього, спільно з органами ДПІ в Сторожинецькому районі та ДВС в районі було складено графік спільних щомісячних виїздів, який виконується згідно плану та попердніх домовленостей на місця здійснення господарської діяльності підприємств-боржників та фізичних осіб-підприємців.

Одним із шляхів розв’язання зазначених питань, є посилення роботи з підприємствами-боржниками, налагодження з ними  взаємодії, спрямованої на досягнення результату  –  укладено та забезпечено виконання боржниками 3  графіків по погашення боргів на суму  19,03 тис. грн.

Водночас, як і раніше, одним з пріоритетів у роботі, що проводилась, була й легалізація заробітної плати та зайнятості населення, де є значний ресурс для збільшення власних доході Фонду.

В 2016 році нами підготовлено та направлялась соціальним партнерам інформація стосовно боржників. За участю соціальних партнерів проведено 12  спільних нарад, де заслухано 46  звітів керівників та власників підприємств, які не дотримуються законодавства про оплату праці та допустили заборговність до Пенсійного фонду. Результатом проведених заходів стало погашення заборгованості 6 платниками у сумі 20,1 тис. грн. Також, до відповідних органів направлено звернення щодо порушення 291 платником законодавства про оплату праці. За підсумками спільної роботи з соціальними партнерами легалізовано заробітну працю 16 найманим працівникам.

Вживались заходи щодо поліпшення роботи зі зверненнями громадян,  задоволення їх законних прав, своєчасного реагування на проблемні питання. Постійно проводяться інформування жителів району через засоби масової інформації роз’яснення нормативно – правових актів з питань пенсійного забезпечення, що відіграє позитивну роль у роботі із зверненнями громадян.  Роботу управління націлено  на надання  вичерпної інформації  громадянам щодо пенсійного законодавства в Україні,   як головної складової роботи з громадянами з метою  запобігання  виникнення скарг з питань пенсійного забезпечення.

Так, з пенсійних  питань за звітний 2016 рік управлінням була проведена відповідна організаційна, масова та інша індивідуальна роз’яснювальна робота з населенням. Зокрема, було акцентовано увагу на економічні й соціальні переваги одержання легальної заробітної плати та недопущення боргів до Пенсійного фонду, на забезпечення прав застрахованих осіб та пенсіонерів.

Інформаційно-роз’яснювальна робота управління проводиться з метою інформування громадськості щодо змін у чинному пенсійному законодавстві, про діяльність Фонду на місцях та для підвищення ефективності роботи управління, а також та покращення показників його діяльності через використання можливостей засобів комунікації .  Всього у 2016 році:

– проведено 270 зустрічей у трудових колективах ;

– організовано та проведено 26 семінарів з платниками страхових внесків;

– проведено 10 Днів відкритих дверей;

– проведено 10 Днів Пенсійного фонду;

– проведено засідань 55 «круглих столів»

– розміщено 233 інформаційні статті на сайтах;

– надруковано 37 статей в газетах;

– розповсюджено 473 буклета;

– проведено 4 флеш-моби;

– проведено 39  інших зустрічей з населенням району.

Управлінням Пенсійного фонду України в Сторожинецькому районі  забезпечена повнота та своєчасність заходів контролю за достовірністю даних, які використовуються для призначення (перерахунку) пенсій. При проведенні зустрічних звірок з первинними документами  забезпечується поглиблений аналіз підстав для призначення пенсій, а саме: накази, розпорядження про прийняття, переведення та звільнення з роботи особи, якій видано довідку; особову картку форми Т-2,  книги обліку трудового стажу та заробітної плати колгоспників (форма 14); відомості про нарахування заробітної плати; перевіряються помісячні суми нарахувань в графі всього нараховано, робиться аналіз з яких виплат вони складаються, та з яких сум проводились утримання, документи які підтверджують проведення атестації робочих місць; відповідність посади особи, зазначеної  в довідці, штатному розпису; табель обліку робочого часу, посадові інструкції.

Організація роботи  працівників структурних підрозділів пенсійного забезпечення спрямована на упередження фактів порушень та помилок при призначенні (перерахунку) пенсій, на дотримання термінів опрацювання пенсійних справ.

Посилено відповідальність посадових осіб за правильністю ведення пенсійних справ та особових рахунків одержувачів пенсій, повнотою опрацювання даних  про працевлаштування пенсіонерів, призначення дати встановлення надбавок, права на призначення пенсії та строку закінчення виплати.

Постійно  опрацьовуються списки одержувачів пенсій, по яких виявлені факти недостовірних даних про працевлаштування пенсіонерів, або осіб які займаються підприємницькою діяльністю. Постійно проводиться роз’яснювальна робота з пенсіонерами щодо своєчасного повідомлення про працевлаштування, зміни у складі сім’ї, одержання дозволу на виїзд на постійне місце проживання за кордон та інші зміни, що можуть вплинути на їх пенсійне забезпечення.

Продовжується практика підвищення рівня знань  шляхом проведення навчань та тестування  щодо застосування чинного пенсійного законодавства та самоосвіти.

Працівники структурних підрозділів пенсійного забезпечення постійно працюють над підвищенням свого професійного рівня, чіткого дотримання виконавської дисципліни та  покращення якості  роботи.

Зручним та практичним рішенням є оформлення  макетів пенсійних справ майбутніх пенсіонерів, особливо це стосується пенсіонерів які працювали на пільгових роботах, так як такі справи, як правило,  виявляються складними. При формуванні макетів пенсійних справ робиться звірка первинних документів з пільговою довідкою. У разі потреби документи корегуються, робляться запити додаткових документів, надається практична допомога майбутньому пенсіонерові.

 

Надання адміністративних послуг та державна реєстрація речових     прав на нерухоме майно, юридичних та фізичних осіб підприємців.

             Впродовж  2016 року  року до Центру  надання адміністративних послуг районної державної адміністрації (далі – Центр) надійшло  8071звернень від суб’єктів  звернень,  які розглянуті по суті. Всі звернення зареєстровані в журналах обліку/реєстрації заяв.

Станом на   01.01.2017 року   Центром видано 8071 результатів адміністративних послуг. Документів дозвільного характеру прийнято  та видано 171.

У Центрі  прийом  громадян та суб’єктів господарювання здійснюється за принципом «єдиного вікна» через адміністраторів Центру без перерви на обід.

На інформаційно-роз’яснювальних стендах розміщено всю необхідну інформацію для отримання послуг: регламенти (інформаційні картки), технологічні картки, зразки заяв, квитанцій на оплату послуг, інші інформації щодо діяльності Центру надання адміністративних послуг районної державної  адміністрації.

В наявності графік роботи Центру надання адміністративних послуг районної державної  адміністрації, який розміщений на інформаційному стенді в Центрі.

Для підвищення обізнаності жителів району з питань, що стосуються надання адміністративних послуг на веб-сайті районної державної адміністрації  в рубриці «Центр надання адміністративних послуг» розміщено інформаційні та технологічні картки по наданню адміністративних послуг та документів дозвільного характеру,  що відносяться до адміністративних послуг, розпорядження про перелік послуг та служб, що надають адміністративні послуги та документи дозвільного характеру. Всього в Центрі надається 50 видів адміністративних  послуг та  15 видів  документів дозвільного характеру.

Від суб’єктів господарювання  надходять звернення щодо  надання висновків та дозволів управлінням Держпродспоживслужби в Сторожинецькому районі, видачі дозволів  на спеціальне водокористування, експлуатаційні дозволи, лісорубні квитки, дозволи  на розміщення відходів, дозволи  на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, реєстрація декларацій про утворення відходів, висновки державної експертизи землевпорядної документації,  дозволи на початок виконання робіт підвищеної небезпеки.

Від громадян надходять звернення  щодо видачі  будівельних паспортів, містобудівних умов і обмежень на забудову земельної ділянки, декларацій від управління ДАБІ, послуги  відділу Держгеокадастру в Сторожинецькому районі, послуги державної реєстраційної служби у Сторожинецькому районі тощо.

Всі звернення видаються в терміни, передбачені в технологічних картках суб’єктів  надання адміністративних послуг та регламентах (інформаційних картках) суб’єктів господарювання.

Центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про адміністративні послуги», Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» та іншими нормативно-правовими актами України.

Впродовж  2016 року до відділу з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців районної державної адміністрації (далі – Відділ) було звернення від фізичних осіб, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які розглянуті по суті. Всі звернення зареєстровані в журналах обліку/реєстрації заяв. Надано консультацій громадянам з питань реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Належним чином ведеться Державний реєстр нерухомого майна та Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Станом на 01.01.2017 року Відділом зареєстровано фізичних осіб – підприємців 218; припинено фізичних осіб-підприємців – 312;  зареєстровано юридичних осіб – 21; припинено юридичних осіб – 10;  внесення змін до відомостей про юридичну особу та фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 712; здійснено державну реєстрацію нерухомого майна, а саме житлові будинки, земельні ділянки в кількості 1011 об’єктів.

Також надається інформація (витягів) з ЄДР – 133, та інформаційні довідки з Державного реєстру речових прав – 51.

З березня 2016 року адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців  – 53250 грн. (районний бюджет). Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 148980 грн. (районний бюджет).

Державна реєстрація нерухомого майна, юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців проводиться за принципом «екстериторіальності» в межах Чернівецької області.

Також здійснюється формування та ведення реєстраційних справ, відповідно до законодавства України. Державна реєстрація здійснюється в строки, передбачені Законами.

Відділ з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців районної державної адміністрації у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»від 26.11.2015 №834-VІІІ, «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 26.11.2015 №835-VІІІ, «Про місцеві державні адміністрації», Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення здійснення економічних реформ» від 12.06.2013 № 327/2013, постанови Кабінету Міністрів України  від 25.12.2015 №1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяження», наказу Міністерства юстиції України від 09.02.2016 №359/5 «Порядок державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи».

 Забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян

 Забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян визначено одним із пріоритетних напрямків діяльності районної державної адміністрації.

На  засіданнях колегії районної державної  адміністрації розглядалось питання: «Про стан взаємодії районної державної адміністрації з правоохоронними органами у сфері забезпечення дотримання норм Конституції і законів України, правопорядку, захисту прав і свобод громадян».

Постійно на нарадах при голові районної державної адміністрації з керівниками правоохоронних органів, інших структур заслуховувалися питання взаємодії правоохоронних органів з органами  державної виконавчої влади щодо профілактики правопорушень, боротьби з корупцією та злочинністю, зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян.

При районній державній адміністрації функціонує спостережна комісія, яка здійснює профілактичну роботу з особами, які звільнилися з місць позбавлення волі,  надає допомогу в оформленні та видачі документів,  вирішення їх соціально-побутових питань.

Проведено розширену нараду за участю керівників правоохоронних органів району, міського, селищного та сільських голів, директорів шкіл району з питання  «Про стан злочинності в районі за 2016 рік та основні завдання щодо профілактики правопорушень, зокрема рецидивної злочинності у 2017 році».

Впродовж року для забезпечення ефективної діяльності правоохоронних органів районною державною адміністрацією спільно з районною радою, органами місцевого самоврядування надавалась допомога правоохоронним органам в зміцненні матеріально-технічної бази, облаштуванні службових приміщень, вирішенні  інших соціальних проблем та були затверджені «Комплексна програма профілактики правопорушень у Сторожинецькому районі на 2016 – 2020 роки», «Комплексна програма профілактики повторної злочинності в Сторожинецькому районі на 2016 – 2018 роки».

                                             Оборонна робота

На підтримку проведення антитерористичної операції організаціями, установами, підприємствами та жителями району зібрано більше ста тисяч гривень.

Для проведення якісної організації призову та підвищення рівня військово-патріотичного виховання допризовної і призовної молоді у районі розроблено «Програму підготовки юнаків до військової служби та призову до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2015-2016 роки», у 2016 році заплановано 36,5 тис грн., а виділено коштів в розмірі 16632 грн.

Призов на строкову службу громадян України, які проживають на території району у 2016 році виконано на 92,4%.

План щодо залучення громадян України на військову службу за контрактом в 2016 році виконано на 35,8%.

Районною державною адміністрацією спільно з районним військовим комісаріатом проводились заходи підготовки допризовної молоді до виконання військового обов’язку. Організовувались зустрічі учнів шкіл з ветеранами війни, учасниками бойових дій та воїнами Збройних Сил України.

 

Суспільно-політична ситуація

Впродовж 2016 року суспільно-політична ситуація в Сторожинецькому районі була стабільною та контрольованою.

На суспільно-політичну ситуацію на теренах Підгір’я традиційно впливає фактор полікультурності, багатонаціональний склад населення району тощо. Відтак 2016 року робота районної влади була спрямована на забезпечення умов для задоволення національно-культурних потреб усіх етнічних громад краю.

У районі сформовано цивілізоване поле суспільно-релігійних відносин, налагоджено співпрацю районної державної адміністрації з релігійними організаціями для вирішення питань, визначених їхніми статутами.

Діяльність органів виконавчої влади ґрунтується на принципах неупередженого ставлення до політичних і громадських організацій незалежно від їх спрямованості та сприяння реальному забезпеченню прав громадян на свободу совісті, свободу вільного вибору релігії, світогляду, надання всім віросповіданням рівних прав і можливостей.

Станом на 31.12.2016 року в Сторожинецькому районі зареєстровано 87 районних організацій політичних партій, лідери яких мають авторитет у своїх організаціях та серед населення району. У районі працюють громадські приймальні народних депутатів України.

Станом на 31.12.2016 року у районі зареєстровано 56 громадських організацій, найактивнішими з яких є громадська організація «Волонтерський рух Сторожинеччини», Районна рада ветеранів війни та праці, Відокремлений підрозділ громадської організації «Об’єднання учасників антитерористичної операції» в Сторожинецькому районі, Районна організація Української спілки ветеранів Афганістану, Районне товариство батьків дітей з інвалідністю «Богдан», Районне товариство політв’язнів та репресованих, Сторожинецька районна організація «Союз організацій інвалідів України».

Представники політичних партій та громадських організацій беруть участь у святкових заходах, які проводяться на території району.

Впродовж 2016 року з метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики, у Сторожинецькому районі організовано та проведено щоквартальні засідання консультативно-дорадчих органів при Сторожинецькій райдержадміністрації – Громадської ради та Ради старійшин, до складу яких входять представники громадських організацій району та ветерани державної служби.

Важливу роль у донесенні до громадян політики, яку здійснює влада відіграють засоби масової інформації (ЗМІ). Саме ЗМІ мають вагомий вплив на формування громадської думки, спонукають до критичного аналізу дій влади і пошуку нових рішень.

Висвітлення офіційної точки зору вищих посадових осіб держави та позиції місцевих органів з питань реалізації внутрішньої та зовнішньої політики здійснюється через офіційний веб-портал райдержадміністрації. Працюючи в режимі інформаційного агентства, офіційний веб-ресурс райдержадміністрації постійно оновлюється. Головна сторінка сайту містить інформаційні повідомлення про діяльність керівників райдержадміністрації, структурних підрозділів виконавчої влади і територіальних підрозділів органів виконавчої влади, а також про події у районі, які мають суспільне значення. Робота сайту райдержадміністрації спрямована на неухильне виконання чинного законодавства у сфері публічної інформації, свободи слова, сприяння діяльності засобів масової інформації і журналістів у Сторожинецькому районі. Водночас інформування громадськості про діяльність органів виконавчої влади здійснюється на шпальтах районного часопису «Рідний край».

З метою забезпечення належної організації відзначення державних та професійних свят, ювілеїв і пам’ятних дат, заохочення за заслуги перед громадою району, здійснення інших заходів, діяла Програма місцевого значення по відзначенню державних, професійних свят, ювілеїв і пам’ятних дат на 2016-2017 роки. Всі заходи програми виконані у повному обсязі.

 

Голова районної

державної адміністрації                                                                     Я. Бартош

 


About the Author

Admin 1

Comments are closed here.