Menu
Звіт про стан роботи із зверненнями громадян в Сторожинецькій районній державній адміністрації за січень-травень 2015 року

Звіт про стан роботи із зверненнями громадян в Сторожинецькій районній державній адміністрації за січень-травень 2015 року

By In Звіти, Звернення громадян, Новини On 04.06.2015


ЗверненняРобота із зверненнями громадян в Сторожинецькій районній державній адміністрації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» (далі – Указ) та інших нормативно-правових актів, що регулюють дані питання.
Впродовж січня-травня 2015 року до районної державної адміністрації надійшло 512 звернень громадян. Письмових звернень зареєстровано – 262 та на особистому прийомі прийнято 250 осіб. Для порівняння, впродовж аналогічного періоду минулого року в районній державній адміністрації зареєстровано 766 звернень, з яких 660 – письмових та 106 – усних.
Із загальної кількості, 26 звернень (5,1 %) надійшли через органи влади вищого рівня, що на 4 звернення менше у порівнянні із відповідним періодом минулого року. Зокрема від Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України на розгляд надійшло по 2 звернення та ще 20 – від обласної державної адміністрації.
В результаті проведеного аналізу звернень громадян встановлено, що до вищестоящих органів влади частіше звертались жителі міста Сторожинець та сіл Великий Кучурів, Кам’яна.
Впродовж звітного періоду відбулось збільшення кількості колективних звернень – 11 колективних звернень від 609 громадян проти 7 звернень від 148 громадян у січні-травні минулого року. Їх частка становить 2,1 % від загальної кількості звернень. В колективних зверненнях порушувались проблемні питання електропостачання, використання земельної ділянки під пасовище, місця розташування кладовища, ремонту дороги, посади директора однієї із шкіл району та ін.
Варто відмітити про значне зменшення кількості повторних звернень громадян. Так, впродовж січня-травня 2015 року зареєстровано 1 повторне звернення, яке стосується питання посади директора однієї із ЗОШ району. Для порівняння, впродовж аналогічного періоду минулого року зареєстровано 8 повторних звернень.
За звітний період зареєстровано 526 питань, з якими звертались громадяни, основну частку яких становлять питання соціального захисту – 386 (73,4 %). Зокрема, це питання надання матеріальної допомоги, нарахування субсидії, надання пільг, роз’яснення із соціальних питань тощо.
Серед інших слід відмітити:
44 (8,4 %) – питання аграрної політики і земельних відносин (виділення земельних ділянок, вчинення різного роду правочинів із землею, земельні конфлікти),
17 (3,2 %) – питання сім’ї та дітей (встановлення опіки/піклування, влаштування в прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу, встановлення порядку зустрічей з дітьми, визначення постійного місця проживання дітей тощо),
13 (по 2,5 %) – питання комунального господарства (електропостачання, ремонт доріг) та освіти (щодо навчально-виховного процесу, посади директора тощо),
12 (2,3 %) – питання житлової політики (надання житла, покращення житлових умов тощо).
Та все ж найбільша кількість звернень стосується саме питання надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення та мобілізованим військовослужбовцям, учасникам АТО і членам їх сімей.
Слід зазначити, що звернення від військовослужбовців, учасників АТО та членів їх сімей, а також від переселенців із зони проведення АТО, Донецької та Луганської областей, АР Крим перебувають на особливому контролі.
Загалом, впродовж січня-травня 2015 року надійшло 90 звернень по різних питаннях від мобілізованих військовослужбовців, учасників АТО та членів їх сімей, та 8 звернень – від переселенців, які здебільшого стосуються питань надання матеріальної допомоги та пільг по фактичному місцю проживання.
У відповідності до постанови КМУ від 12.08.2009 № 898 «Про взаємодію органів виконавчої влади та державної установи “Урядовий контактний центр”» та на виконання розпорядження ОДА від 18.09.2009 № 572-р «Про затвердження Порядку розгляду та оперативного реагування на звернення громадян, що надходять на урядову телефонну “гарячу лінію”», в Сторожинецькій районній державній адміністрації налагоджено роботу з оперативного реагування на звернення, які надходять на урядову “гарячу лінію”.
Протягом звітного періоду на розгляд до районної державної адміністрації надійшло 77 таких звернень (64 – впродовж аналогічного періоду минулого року). У зверненнях на урядову телефонну “гарячу лінію” здебільшого порушувались питання соціального захисту – щодо нарахування і виплати соціальних допомог, перевірки правильності їх нарахування, надання матеріальної допомоги, надання роз’яснень із соціальних питань, а також питання комунального господарства – електропостачання, ремонт доріг та ін.
Для оперативного реагування на звернення громадян в приймальні голови районної державної адміністрації працює «Телефон довіри» (тел. 2-17-43). В журналі реєстрації дзвінків на «Телефон довіри» протягом січня-травня 2015 року зареєстровано 7 звернень (всі з питань електропостачання).
Особистий прийом громадян в районній державній адміністрації здійснюється у відповідності до затверджених Порядку та графіків (не рідше 4 разів на місяць).
В приміщенні райдержадміністрації на видному місці розміщені графіки прийому громадян в обласній та районній державній адміністрація, в обласній та районній радах. Також виділено місце для оформлення запитів на публічну інформацію.
Відповідно до вимог Указу забезпечено проведення першочергового особистого прийому жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-Героїня», інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України.
Зверненням громадян, які надходять через органи влади вищого рівня, колективним та повторним зверненням, зверненням від пільгових категорій громадян, таких як ветерани війни та праці, учасники бойових дій, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші, які потребують соціального захисту та підтримки, приділяється особлива увага.
Працівниками Сторожинецької районної державної адміністрації здійснюється кваліфікований, неупереджений, об’єктивний і своєчасний розгляд звернень громадян. За наслідками розгляду надаються письмові відповіді авторам звернень у визначений законодавством термін.
Також, відповідно до вимог Указу та з метою сприяння у вирішенні проблемних питань громадян за місцем їх проживання і праці, посадовими особами райдержадміністрації не рідше двох разів на місяць здійснюються особисті виїзні прийоми громадян. Так, впродовж звітного періоду керівництвом районної державної адміністрації здійснено 18 виїзних прийомів громадян, на яких прийнято 76 осіб; порушено 79 питань.
На виконання Указу в районній державній адміністрації створена та діє постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян. Впродовж січня-травня 2015 року проведено 7 засідань комісії, на яких загалом розглянуто 15 звернень громадян.
За цей же період перед головою районної державної адміністрації прозвітували 20 посадових осіб по питанню роботи із зверненнями громадян, з яких 10 – голови виконкомів місцевих рад району.
З метою контролю за станом роботи із зверненнями громадян працівниками відділу документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату районної державної адміністрації згідно затвердженого графіку проводяться відповідні перевірки в структурних підрозділах районної державної адміністрації, районних підрозділах міністерств і відомств України, виконкомах місцевих рад району.
Так, протягом звітного періоду проведено 5 таких перевірок у Великокучурівській, Бобовецькій та Зруб-Комарівській сільських радах, управлінні економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації, відділі архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації. За результатами перевірок вказано на недоліки та дані доручення і рекомендації щодо їх усунення та недопущення в подальшій роботі.
Під час перевірок працівниками відділу надається методична та практична допомога щодо застосування законодавства про роботу із зверненнями громадян. Крім того, при зверненні відповідних установ і організацій, така допомога надається постійно.
Питання щодо здійснення роботи із зверненнями громадян періодично заслуховується на засіданнях колегії, апаратних та розширених нарадах голови районної державної адміністрації.
Зокрема, на засіданні колегії райдержадміністрації 23.02.2015 року (рішення № 2/7) розглянуте питання про роботу із зверненнями громадян в структурних підрозділах районної державної адміністрації, районних підрозділах міністерств і відомств, виконкомах місцевих рад району впродовж 2014 року.
Робота із зверненнями громадян у Сторожинецькій районній державній адміністрації систематично висвітлюється у місцевих засобах масової інформації – на сторінках районної газети «Рідний край», по місцевому радіомовленню та на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації (розділ «Звернення громадян»).
На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та згідно розпорядження районної державної адміністрації від 30.05.2011 № 327 «Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації районної державної адміністрації», організовано та налагоджено роботу із запитами на публічну інформацію. Зокрема, затверджено порядок доступу до публічної інформації, перелік відомостей, що становить службову інформацію, забезпечено системне і оперативне оприлюднення розпоряджень, доручень, рішень колегій, планів заходів та інших документів районної державної адміністрації на офіційному веб – сайті районної державної адміністрації. В усіх установах визначені місця для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію.
Протягом січня-травня 2015 року надійшло 7 запитів на публічну інформацію (2 – впродовж аналогічного періоду минулого року), які розглянуті згідно вимог чинного законодавства.
На офіційному веб – сайті районної державної адміністрації розміщено розділ «Доступ до публічної інформації».
Робота із зверненнями громадян в Сторожинецькій районній державній адміністрації перебуває на постійному контролі та спрямована на реалізацію конституційного права громадян на звернення і участь в управлінні державними справами, вирішення проблемних питань громадян, задоволення їх законних прав та інтересів, а також відновлення прав та інтересів громадян в разі їх порушення.


About the Author

Admin 1

Comments are closed here.