Menu
Аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження районної державної адміністрації «Про організацію перевезень пасажирів автомобільним транспортом на приміських ав¬то¬бусних маршру¬тах загального користування, які не виходять за межі території району»

Аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження районної державної адміністрації «Про організацію перевезень пасажирів автомобільним транспортом на приміських ав¬то¬бусних маршру¬тах загального користування, які не виходять за межі території району»

By In Оприлюднення проектів регуляторних актів On 15.08.2014


 1. Проблеми, які передбачається розв’язати

Відповідно до статей 7, 34, 43 – 46 Закону України “Про автомобільний транспорт”, Постанов Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997р. № 176 “Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту” (із змінами) та від 03 грудня 2008р. № 1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування (із змінами) Сторожинецькою райдержадміністрацією розроблено проект розпорядження голови райдержадміністрації «Про організацію перевезень пасажирів автомобільним транспортом на приміських ав­то­бусних маршру­тах загального користування, які не виходять за межі території району», що передбачає забезпечити регулярним автобусним сполученням сільські населені пункти району із районним центром. Для цього, відповідно до чинного законодавства, на конкурсній основі передбачається визначити перевізника на кожному із маршрутів та визначити підприємства (організації) для виконання функцій забезпечення роботи конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування в межах району.

 1. Цілі державного регулювання

         Необхідність розроблення проекту розпорядження голови райдержадміністрації полягає у забезпеченні виконання вимог діючого законодавства в частині організації пасажирських перевезень на автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району та підготовки матеріалів до засідання конкурсного комітету по перевезенню пасажирів на цих маршрутах, проведенням конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій Робочого органу для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань Конкурсного комітету.

Метою розроблення проекту розпорядження є організація проведення конкурсу та визначення переможців по кожному із маршрутів, визначення робочого органу по підготовці матеріалів для проведення конкурсу серед перевізників та розробці паспортів автобусних маршрутів.

 1. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

Альтернативними способами досягнення цілі є:

– не приймати запропонований регуляторний акт.

В цьому випадку не менше 7 сіл району залишаться без регулярного автобусного сполучення з районним центром, оскільки терміни дії попередніх договорів, укладених між облдержадміністрацією та перевізниками, вичерпано. Укладання нових договорів обласною державною адміністрацією не передбачено, оскільки зміни до Закону України «Про автомобільний транспорт» N 5502-VI (5502-17 ) від 20.11.2012 передають ці повноваження районним державним адміністраціям.

Обраний спосіб – прийняття даного розпорядження має наступні переваги: розв’язує існуючу проблему та відповідає Закону України «Про автомобільний транспорт»  і постанові   Кабінету   Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081.

 1. Механізм і заходи для вирішення проблем

З метою визначення на конкурсних умовах перевізників на кожному окремому маршруті затверджується Порядок проведення конкурсу, утворюється Конкурсний комітет, визначається підприємство (організацію), для здійснення функцій Робочого органу для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань Конкурсного комітету, розробляються умови проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району, форми заяви щодо участі у конкурсі.

В умовах чітко визначено хто може брати участь у конкурсі, а також критерії відбору переможця.

 1. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

Відповідно до Закону України “Про автомобільний транспорт” організація пасажирських перевезень на автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі району, покладається на районні державні адміністрації та згідно постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування” підготовка та проведення конкурсу здійснюється організатором перевезень пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування.

Зовнішні чинники, що можуть вплинути на дію регуляторного акта:

зміна чинного законодавства у сфері пасажирських перевезень;

зміна вимог до перевізників, що надають послуги з перевезення пасажирів;

зміна кон’юнктури ринку перевезень.

Буде запроваджено постійний моніторинг щодо їх оцінки, за результатами якого до запропонованого регуляторного акта будуть внесені відповідні зміни для усунення негативного впливу зазначених зовнішніх чинників.

 1. Визначення очікуваних результатів прийняття акта

Прийняття розпорядження дозволить забезпечити на належному рівні автобусним сполученням всі населені пункти району, на основі здорової конкуренції визначити найбільш перспективних перевізників та стимулювати їх до покращення якості наданих послуг та оновлення автобусного парку а також організувати роботу конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району.

Очікувані результати від прийняття регуляторного акту:

 Вигоди Витрати
Суб’єкти підприємництва, які здійснюють пасажирські перевезення:
– збільшення обсягів наданих послуг і відповідно прибутків – незначні витрати на підготовку документів для участі в конкурсі
 • покращення матеріально-технічної бази
 • витрати, пов’язані із оновленням парку автобусів та обладнання їх відповідно до вимог законодавства у сфері автоперевезень
– гарантоване відшкодування з бюджету витрат на перевезення пільгової категорії населення
Органи влади:
– відповідність чинному законодавству на теперішній час – на оприлюднення регуляторного акту та документів до нього
– прозорість та доступність до участі в економічній конкуренції усіх суб’єктів підприємницької діяльності
 • збільшення доходів і зборів до бюджетів та цільових фондів
Населення
– отримання якісних послуг з пасажироперевезень на автобусних маршрутах загального користування, що з’єднують села з районним центром – відсутні
– створення нових робочих місць
 1. Обґрунтування терміну дії регуляторного акта

Акт набирає чинності з дня його опублікування в засобах масової інформації відповідно до законодавства України.

Запропонований регуляторний акт довгостроковий. Доповнення та зміни будуть вноситися після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та у разі потреби за підсумками аналізу відстеження його результативності. Перегляд положень регуляторного акту, його скасування, відміна чи внесення до нього змін здійснюватиметься у відповідності з вимогами Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

 1. Показники результативності регуляторного акта

Впровадження даного регуляторного акта дозволить виконати вимоги Закону України “Про автомобільний транспорт”, щодо організації пасажирських перевезень на автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі району, якісної підготовки матеріалів для проведення конкурсу, їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником – переможцем конкурсу.

З метою відстеження результативності цього регуляторного акта визначено наступні основні показники результативності:

 1. кількість суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з організацією пасажирських перевезень, в тому числі кількість претендентів, що подали документи на конкурс;
 2. розмір надходжень до місцевого бюджету від господарської діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з перевезенням пасажирів або наданням транспортних послуг;
 3. розмір коштів і часу, що витрачається суб’єктами господарювання, пов’язаних із виконанням вимог цього регуляторного акта;
 4. рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб.

Додаткові показники результативності регуляторного акту:

– обсяг коштів від надання послуг з перевезення пасажирів або надання транспортних послуг;

– кількість скарг від населення з питань надання неякісних послуг з пасажироперевезень.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо основних положень акта – високий: проект розміщено на офіційному веб-сайті Сторожинецької районної державної адміністрації в розділі «Регуляторна політика» (http://storozhynets.org.ua/category/oprylyudnennya-proektiv-rehulyatornyh-aktiv), після прийняття проекту – розпорядження буде опубліковано в установленому законодавством порядку.

 1. Відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності проекту розпорядження буде здійснюватись до набуття ним чинності.

Для відстеження результативності регуляторного акту будуть використовуватися статистичні та соціологічні дані (методом опитування населення). Відстеження здійснюватиметься шляхом аналізу даних моніторингу діяльності підприємства (робочого органу), а також вивчення громадської думки.

Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності регуляторного акту.

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено управлінням економічного розвитку та інфраструктури Сторожинецької райдержадміністрації.


About the Author

keraparat.stor

Comments are closed here.