Menu
Інформація про стан дотримання законодавчих актів України про державну службу та антикорупційного законодавства в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування Сторожинецького району в 2015 році

Інформація про стан дотримання законодавчих актів України про державну службу та антикорупційного законодавства в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування Сторожинецького району в 2015 році

By In Інформаційні матеріали, Запобігання проявам корупції On 06.01.2016


Як інформує сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації, закон України від 14.10.2014 року № 1700-VIІ «Про запобігання корупції» визначає основні засади запобігання і протидії корупції в публічній і приватній сферах суспільних відносин, відшкодування завданої внаслідок вчинення корупційних правопорушень збитків, шкоди, поновлення порушених прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав чи інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Для забезпечення належного виконання і дотримання законодавства України про державну службу та запобігання корупції державними службовцями органів виконавчої влади району та посадовими особами органів місцевого самоврядування району, районною державною адміністрацією та її підрозділами, районною радою, правоохоронними і контролюючими органами впродовж 2015 року проводилась необхідна робота.

З метою посилення заходів щодо запобігання та протидії корупції в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування району, районною державною адміністрацією прийнято розпорядженням від 14.01.2014 № 4 «Про посилення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання і протидії корупції в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування району» (із змінами), яким:

1) призначено уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в районній державній адміністрації;

2)  затверджено Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції;

3) рекомендовано головам виконавчих комітетів місцевих рад району призначити відповідальну особу з питань запобігання і протидії корупції у відповідних місцевих радах та розробити і затвердити Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції.

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 року № 1240 «Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки», районною державною адміністрацією прийнято розпорядження від 26.12.2014 року № 364, яким затверджено план роботи районної державної адміністрації щодо запобігання і протидії корупції на 2015 рік.

Розпорядженням районної державної адміністрації від 21.08.2015 року    № 212  затверджено заходи з виконання у Сторожинецькому районі в 2015-2017 роках Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки.

Однією із складових антикорупційного законодавства України є європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало підписання Президентом України  Закону України «Про доступ до публічної інформації».

На виконання цього закону, Президент України підписав Укази «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України». Ці Укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Реалізація вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» в районній державній адміністрації впроваджена розпорядженням голови Сторожинецької районної державної адміністрації від 30 травня 2011 року       № 327 «Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації районної державної адміністрації».

Так, в районній державній адміністрації визначено структурний підрозділ, відповідальний за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації, та розроблено «Порядок доступу до публічної інформації», розпорядником якої є Сторожинецька районна державна адміністрація.

Також, функціонує офіційний веб-сайт Сторожинецької районної державної  адміністрації, який є джерелом публічної інформації і висвітлює роботу органів державної виконавчої влади Сторожинецького району. Така інформація, завдяки роботі офіційного веб-сайту стала доступною не лише жителям району, а й широкому загалу.

Необхідно зазначити, що на офіційному веб-сайті районної державної  адміністрації, серед інших  функціонує рубрика «Запобігання проявам корупції», де розміщуються матеріали та новини з актуальних питань антикорупційного законодавства.

Чільне місце у сфері запобігання і протидії корупції займають семінари та навчання, які проводяться із особами – суб’єктами відповідальності за корупційні правопорушення.

Зокрема, згідно планів роботи, впродовж 2015 року проводились навчання  працівників апарату, управлінь, відділів, служб, секторів районної державної адміністрації, районних підрозділів міністерств і відомств України, органів місцевого самоврядування району, щодо вимог чинного законодавства України, в т.ч. по державній службі та з питань запобігання і протидії корупції. Такі навчання проводились на районних семінарах, нарадах органів виконавчої влади району, а також шляхом систематичного навчання державних службовців районної державної адміністрації.

В Чернівецькому регіональному центрі підвищення кваліфікації в 2015 році пройшли навчання 9 державних службовців.

Всі державні службовці ознайомлені під особистий підпис в особовому листі про обмеження для державних службовців, які закріплені Законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції».

У відповідності до вимог законодавства України, у визначений термін, державними службовцями органів виконавчої влади і посадовими особами органів місцевого самоврядування району було проведено декларування доходів за 2014 рік. Порушень у декларуванні доходів державними службовцями та посадовими особами району правоохоронними органами не було виявлено.

Правоохоронними і контролюючими органами району проводилась перевірка органів виконавчої влади та місцевого самоврядування району з питань дотримання державними службовцями і посадовими особами законодавства України про державну службу та запобігання корупції, фінансового законодавства, під час перевірки порушень не виявлено.

Питання запобігання та протидії корупції в районі, попередження порушень фінансового законодавства проводиться гласно, з метою їх профілактики, зменшення порушень законодавства. Всі випадки порушень Закону України «Про запобігання корупції» та фінансового законодавства України обговорювались на нарадах при керівниках, засіданнях виконкомів, сесіях місцевих рад та на зборах трудових колективів.

Дотримання чинного законодавства про державну службу та антикорупційного законодавства, попередження корупційних проявів, а також порушень фінансового законодавства перебуває на постійному контролі в районній державній адміністрації.


About the Author

Admin 1

Comments are closed here.