Menu
Розпорядження № 114 від 17.02.2012 “Про затвердження плану роботи районної державної адміністрації щодо запобігання і протидії корупції на 2012 рік”

Розпорядження № 114 від 17.02.2012 “Про затвердження плану роботи районної державної адміністрації щодо запобігання і протидії корупції на 2012 рік”

By In Запобігання проявам корупції, Розпорядження On 20.02.2012


Керуючись статтею 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 № 1240 «Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки» (далі – Державна програма):

1. Затвердити план роботи районної державної адміністрації щодо запобігання і протидії корупції на 2012 рік, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації забезпечити реалізацію намічених заходів у вказані терміни та інформувати юридичний сектор апарату райдержадміністрації до 23.01.2013 року.

3. Юридичному сектору апарату районної державної адміністрації узагальнену інформацію подати голові райдержадміністрації до 15.02.2013 року.

4. Рекомендувати виконавчим комітетам міської, селищної та сільських рад, розробити та затвердити плани щодо запобігання і протидії корупції на 2012 рік у відповідності до Державної програми.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної

державної адміністрації                                                     Ф. Федорович

План

роботи Сторожинецької районної державної адміністрації

щодо запобігання і протидії  корупції на 2012 рік

 

з/п

Назва заходу

 

Термін виконання

Відповідальні

виконавці

Відмітка про

виконан-ня

I. Заходи щодо організації виконання актів та доручень органів виконавчої влади вищого рівня

1.1 Вжиття організаційно-підготовчих заходів щодо запровадження систем електронного документообігу, в тому числі електронного обігу медичних форм та електронного цифрового підпису.

Упродовж року

Загальний відділ апарату райдерж- адміністрації, центральна районна лікарня

1.2 Створення багатофункціональних центрів для надання фізичним та юридичним особам адміністративних послуг (постанова Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 №1240  «Про затвердження Державної програми щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки»)

До 31.12.2012

Управління економіки райдерж-адміністрації

 1.3

 

Забезпечення функціонування, ведення та своєчасного оновлення веб-сторінок, інших електронних ресурсів органів (інституцій), залучених до надання адміністративних послуг, що містять інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг

Упродовж року

 

Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдерж-адміністрації

 

1.4Впровадження кодексів поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (постанова Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 №1240 «Про затвердження Державної програми щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки»)

При потребі

Відділ організаційно-кадрової роботи, юридичний сектор апарату райдерж-адміністрації

 1.5Проведення аналізу практичної                                             реалізації  положень Закону України «Про доступ до публічної інформації»   (постанова Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 № 1240 «Про затвердження Державної програми щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки»)

 

До 31.12.2012

Загальний відділ апарату райдерж-адміністрації

 1.6Запровадження системи дієвого контролю за витратами осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також членів їх сімей (постанова Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 № 1240 «Про затвердження Державної програми щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки»)

 

 

До 31.12.2012

Відділ організаційно-кадрової роботи,

сектор взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдерж-адміністрації

 

1.7Забезпечення доступу громадськості  для ознайомлення до проектів нормативно-правових актів (постанова Кабінету Міністрів України  від 28.11.2011 № 1240 «Про затвердження Державної програми щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки»)

 

Упродовж року

Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдерж-адміністрації

 

1.8Збір та аналіз  інформації щодо осіб уповноважених на виконання  функцій держави, які притягнуті до адміністративної відповідальності у відповідності до Кодексу України про адміністративні правопорушення  за порушення вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 № 1422 «Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади»)

Упродовж року

Юридичний сектор апарату райдерж-адміністрації,

сектор взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдерж-адміністрації

 

 


1.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформування сектору з питань запобігання та протидії корупції апарату облдержадміністрації про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення (постанова  Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1072)

Упродовж року

Юридичний сектор апарату райдерж-адміністрації,

 

сектор взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдерж-адміністрації  1.10Надавати  допомогу в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 № 1422 «Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади»)

Упродовж року

Відділ організаційно-кадрової роботи, юридичний сектор апарату райдерж-адміністрації

  1.11Розробити та затвердити план роботи районної державної адміністрації щодо запобігання і протидії корупції на 2013р.

До 20.12.2012

Відділ організаційно-кадрової роботи  апарату райдерж-адміністрації

II. Проведення роз’яснювальної роботи щодо запобігання та протидії корупції

 2.1Проведення семінарів-навчань для посадових осіб органів місцевого самоврядування щодо виконання вимог антикорупційного законодавства

За окремими планами

Відділ організаційно-кадрової роботи, юридичний сектор апарату райдерж-адміністрації

  2.2Проведення семінарів з питань дотримання вимог статті 12 «Фінансовий контроль» Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» для суб’єктів декларування, визначених цим законом

Січень-квітень

Відділ організаційно-кадрової роботи, юридичний сектор апарату райдерж-адміністрації

  2.3Здійснення комплексу заходів, спрямованих на підвищення рівня знань різних верств населення з питань розвитку інститутів громадянського суспільства та їх ролі у формуванні негативного ставлення до проявів корупції, протидії чинникам, що її зумовлюють, про особисту участь громадян у запобіганні та викритті фактів корупційних діянь

 

Упродовж року

Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадмініст-рації

  2.4Проведення із залученням громадських (неурядових) організацій науково-методичних і науково-практичних конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, прес-конференцій, зустрічей із представниками органів державної влади та засобів масової інформації з метою формування негативного ставлення молоді до корупції

 

Упродовж року

Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдерж-адміністрації, відділ освіти  райдерж-адміністрації

III. Превентивні антикорупційні заходи

 3.1З метою створення у громадянському суспільстві атмосфери нетерпимості до проявів корупції розміщувати на веб-сайті райдержадміністрації та у засобах масової інформації публікацій з питань антикорупційної політики, заходів антикорупційного характеру, що вживаються  райдержадміністрацією

 

Упродовж року

Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдерж-адміністрації

  3.2У разі виявлення випадків корупційних діянь вживати заходи щодо широкого обговорення в трудових колективах органів виконавчої влади кожного такого факту і своєчасно інформувати громадськість про застосування відповідних стягнень до правопорушників

 

Упродовж року

Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, юридичний сектор  апарату райдерж-адміністрації

 

3.3Надавати іншим структурним підрозділам  райдержадміністрації та окремим працівникам роз’яснення щодо застосування норм антикорупційного законодавства

Упродовж року

Юридичний сектор  апарату райдерж-адміністрації

IV. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

 4.1Повідомляти у письмовій формі голову районної державної адміністрації про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопору-шень посадовими  собами  райдержадміністрації

У разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопору-шень

Юридичний сектор  апарату райдерж-адміністрації

  4.2Проводити розгляд звернень громадян, юридичних осіб щодо порушень антикорупційного законодавства

При надходженні звернень

Загальний відділ апарату райдерж-адміністрації

  4.3 У разі порушення державними службовцями вимог  антикорупційного законодавства брати участь у службових розслідуваннях (перевірках) з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційних правопорушень

У разі виявлення порушень

 

 

 

Юридичний сектор  апарату райдерж-адміністрації, сектор взаємодії з правоохо-ронними органами та оборонної роботи апарату райдерж-адміністрації

   4.4Брати участь у засіданнях комісій з державних закупівель, конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади державних службовців

У разі проведення  державних закупівель, засідань конкурсної комісії

Юридичний сектор  апарату райдерж-адміністрації

V. Взаємодія з громадськістю з реалізації державної антикорупційної політики, міжнародне співробітництво

 5.1 Провести засідання круглого столу  на тему: «Запобігання та протидія корупції» за участю представників правоохоронних органів та контролюючих органів, громадських організацій

Грудень

Відділ організаційно-кадрової роботи, сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдерж-адміністрації

  5.2Брати участь у засіданнях Громадської ради при райдержадміністрації,  Громадської ради при облдержадміністрації

Упродовж року

Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату РДА

  5.3Брати участь у розгляді звернень громадян щодо протиправних дій та бездіяльності посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування району

Упродовж року

Загальний відділ апарату райдерж-адміністрації

  5.4Сприяти подальшому розвитку прозорих відносин між громадськими організаціями та  органами  виконавчої влади щодо реалізації державної антикорупційної політики

Упродовж року

Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдерж-адміністрації

  5.5Доведення до громадськості основних положень антикорупційного законодавства

Упродовж року

Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, юридичний сектор апарату райдерж-адміністрації

 

 Керівник апарату районної

 державної адміністрації                                                                О. Мадей

 

 


About the Author

pressa

Comments are closed here.